Helendite toonieelistus

See funktsioon võimaldab vähendada ülesäritatud alasid.

  1. Valige [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus].

  2. Tehke valik.

    • [Enable/Luba]: parandab ülesäritatud alade gradatsioone. Tooniüleminekud hallist kuni ülesäritatud alani on sujuvamad.
    • [Enhanced/Täiustatud]: parandab kindlatel võttetingimustel ülesäritatud alade gradatsioone veelgi rohkem kui [Enable/Luba].

Hoiatus

  • Müratase võib veidi suureneda.
  • Valitav ISO-valgustundlikkuse vahemik algab väärtusest ISO 200. Laiendatud ISO-valgustundlikkuse määrangut ei saa valida.
  • Määrangu [Enhanced/Täiustatud] kasutamisel ei pruugi osad kaadrid jääda soovitud ilmega.