ISO-valgustundlikkus video salvestamisel

Režiimis [Videod]

  • ISO-valgustundlikkus määratakse automaatselt vahemikust ISO 100-25600.
  • Menüüst [Võtted: VideoISO speed settings/Võtted: Video ISO-valgustundlikkuse määrangud] funktsiooni [Max for Auto/Auto/Automaatse max väärtus] seadmine olekusse [H (204800)] () laiendab automaatselt määratavat ISO-valgustundlikkuse vahemikku määranguni H (vastab väärtusele ISO 204800).
  • Kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud], siis on automaatse vahemiku minimaalseks väärtuseks ISO 200 (). Maksimumi piirangut ei laiendata, isegi kui laiendus on määratud funktsiooniga [Max for Auto/Automaatse max väärtus].
  • Kui funktsiooni [Võtted: Canon Log settings/Võtted: Canon Logi määrangud] olekuks on valitud [On/Sees], siis on automaatse vahemiku minimaalseks väärtuseks ISO 400 ().

Režiimis [Video käsisäri]

  • Kui ISO-valgustundlikkuse määranguks on valitud [AUTO/AUTOMAATNE], siis määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt vahemikust ISO 100-25600.
  • Kui määratud on automaatne ISO, siis menüüst [Võtted: VideoISO speed settings/Võtted: Video ISO-valgustundlikkuse määrangud] funktsiooni [Max for Auto/Automaatse max väärtus] seadmisel olekusse [H (204800)] () laiendatakse automaatselt määratavat ISO-valgustundlikkuse vahemikku määranguni H (vastab väärtusele ISO 204800).
  • ISO-valgustundlikkuse saab määrata käsitsi vahemikust ISO 100-25600. Menüüst [Võtted: VideoISO speed settings/Võtted: Video ISO-valgustundlikkuse määrangud] funktsiooni [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] seadmine olekusse [H (204800)] () laiendab automaatselt määratavat ISO-valgustundlikkuse vahemikku määranguni H (vastab väärtusele ISO 204800).
  • Kui [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] määranguks on valitud [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud], siis on automaatse või käsitsi valitava vahemiku minimaalseks väärtuseks ISO 200 (). Isegi kui määratud on laiendatud ISO-valgustundlikkus, siis maksimumi piirangut ei laiendata.
  • Kui funktsiooni [Võtted: Canon Log settings/Võtted: Canon Logi määrangud] olekuks on valitud [On/Sees], siis on automaatse vahemiku minimaalseks väärtuseks ISO 400 (). ISO 100–200 on laiendatud ISO-valgustundlikkus (L).