Kasutusmäärangud

Vahelehel [Kasutusmäärangud] olevaid kaamerafunktsioone on võimalik kohandada vastavalt enda võtte-eelistustele. Kõik muudetud vaikeväärtusega määrangud kuvatakse siniselt.

C.Fn1

Exposure level increments (Säri parameetrite samm)

Määrab säriajale, avaarvule, säri nihkele, säri kahvlile, välgu säri nihkele jne 1/2-ühikulise sammu.

 • 1/3: 1/3-ühikut

 • 1/2: 1/2-ühikut

Märkus

 • Kui määratud on [1/2-stop / 1/2-ühikut], siis on kuva järgmine.

ISO speed setting increments (ISO-valgustundlikkuse määramise samm)

Saate muuta käsitsi ISO-valgustundlikkuse määramise sammu 1 ühikule.

 • 1/3: 1/3-ühikut
 • 1/1: 1 ühik

Märkus

 • Isegi kui määratud on [1-stop/1 ühik], siis automaatse ISO korral määratakse ISO-valgustundlikkus 1/3-ühikulise sammuga.

Speed from metering/ISO Auto (Valgustundlikkus säri mõõtmisest / automaatsest ISO-st)

Saate määrata ISO-valgustundlikkuse oleku pärast säri mõõtmise taimeri lõpetamist, juhtudel kui automaatse ISO kasutamisel režiimides Programne automaatsäri/Säriaja etteandega automaatsäri/Ava etteandega automaatsäri/Käsisäri/Aegvõte on kaamera reguleerinud ISO-valgustundlikkust säri mõõtmise ajal või säri mõõtmise taimeri ooteajal.

 • Automaatse taastamine pärast mõõtmist: Restore Auto after metering (Automaatse taastamine pärast mõõtmist: Automaatse taastamine pärast mõõtmist)
 • Valgustundlikkuse säilitamine pärast mõõtmist: Retain speed after metering (Valgustundlikkuse säilitamine pärast mõõtmist: Valgustundlikkuse säilitamine pärast mõõtmist)

Bracketing auto cancel (Automaatne kahvli tühistus)

Saate määrata säri kahvli ja valge tasakaalu kahvli tühistamise, kui toitelüliti lülitatakse asendisse Toite väljalülitamine..

 • ON (SEES): Enable (Luba)
 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)

Bracketing sequence (Kahvli järjestus)

Säri kahvli võtete järjestust ja valge tasakaalu kahvli järjestust on võimalik muuta.

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
Säri kahvel Valge tasakaalu kahvel
B/A-suunas M/G-suunas
0: standardsäritus 0: standardne valge tasakaal 0: standardne valge tasakaal
−: alasäritus −: sinise eelistus −: magenta eelistus
+: ülesäritus +: oranžkollase eelistus +: rohelise eelistus

Number of bracketed shots (Kahvli võtete arv)

Säri kahvliga ja valge tasakaalu kahveliga tehtavate võtete arvu saab muuta.

Kui [Bracketing sequence/Kahvli järjestus] olekuks on määratud [0, -, +], siis sooritatakse kahvli võtted järgmises tabelis toodud järjekorras.

 • 3: 3 võtet
 • 2: 2 võtet
 • 5: 5 võtet
 • 7: 7 võtet
(1-ühikulise sammuga)
1. võte 2. võte 3. võte 4. võte 5. võte 6. võte 7. võte
3: 3 võtet Standardne (0) -1 +1
2: 2 võtet Standardne (0) ±1
5: 5 võtet Standardne (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 võtet Standardne (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Märkus

 • Kui määratud on [2 shots/2 võtet], siis saate valida säri kahvli ulatuse määramisel [+]- või [−]-poole. Valge tasakaalu kahvli kasutamisel reguleeritakse teist võtet negatiivsele poolele kas B/A- või M/G-suunas.

Safety shift (Särikaitse)

Kui võtteobjekti heledus muutub ning standardsäritust ei õnnestu saavutada automaatsäri vahemikuga, siis kaamera muudab automaatselt standardsärituse saavutamiseks käsitsi tehtud määrangut. [Shutter speed/Aperture / Säriaeg/ava] kehtib režiimide Säriaja etteandega automaatsäri või Ava etteandega automaatsäri jaoks. [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] kehtib režiimide Programne automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri või Ava etteandega automaatsäri jaoks.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • Tv/Av: Shutter speed/Aperture (Säriaeg/ava)
 • ISO: ISO speed (ISO-valgustundlikkus)

Märkus

 • Kui standardsäritust ei õnnestu saavutada, siis särikaitse alistab kõik menüüst [Võtted: VõttedISO speed settings/Võtted: Võtted ISO-valgustundlikkuse määrangud] tehtud vaikemäärangute [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] või [Min. shutter spd./Min. säriaeg] muudatused.
 • ISO-valgustundlikkust kasutava särikaitse minimaalne ja maksimaalne ISO-valgustundlikkuse väärtus määratakse määranguga [Auto range/Automaatne vahemik] (). Kuid kui käsitsi määratud ISO-valgustundlikkus ületab määranguga [Auto range/Automaatne vahemik] määratut, siis särikaitse funktsioon suurendab või vähendab käsitsi määratud ISO-valgustundlikkust.
 • Särikaitse rakendub vajadusel isegi välklambi kasutamisel.

C.Fn2

Same expo. for new aperture (Sama säri uue avaga)

Maksimaalne ava väärtus võib väheneda (väikseim avaarv võib suureneda) režiimis Käsisäri (käsisäri), kui ISO-valgustundlikkus on määratud käsitsi (v.a kui määratud on automaatne ISO), järgmistel juhtudel: (1) vahetate objektiivi, (2) ühendate konverterobjektiivi või (3) kasutate muutuva maksimaalse avaga suumobjektiivi. See funktsioon aitab vältida alasäritust ning reguleerib automaatselt ISO-valgustundlikkust või säriaega (Tv-väärtus), et säilitada sama säri kui enne toimingut (1), (2) või (3).

Määranguga [ISO speed/Shutter speed / ISO-valgustundlikkus/säriaeg] reguleeritakse ISO-valgustundlikkust automaatselt ISO-valgustundlikkuse vahemikus. Kui säritust ei õnnestu ISO-valgustundlikkuse abil säilitada, siis reguleeritakse automaatselt säriaega.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • ISO: ISO speed (ISO-valgustundlikkus)
 • ISO/Tv: ISO speed/Shutter speed (ISO-valgustundlikkus/säriaeg)
 • Tv: Shutter speed (Säriaeg)

Hoiatus

 • Makroobjektiivide kasutamisel ei reageeri see funktsioon suurendusest põhjustatud tegeliku ava muudatustele.
 • Enne toimingut (1), (2) või (3) kehtivat säri ei saa määrata, kui määratud on [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] ning vahemikus [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] olevaid väärtusi kasutades ei õnnestu säri säilitada.
 • Enne toimingut (1), (2) või (3) kehtivat säri ei saa määrata, kui määratud on [Shutter /Säriaeg] ning vahemikus [Kasutusmäärangud: Set shutter speed range/Kasutusmäärangud: Säriaegade vahemiku määramine] olevaid väärtusi kasutades ei õnnestu säri säilitada.

Märkus

 • Reageerib ka suurima avaarvu (minimaalse ava) muudatuste korral.
 • Kui teostate toimingu (1), (2) või (3), kui määratud on [ISO speed/ISO-valgustundlikkus], [ISO speed/Shutter speed / ISO-valgustundlikkus/säriaeg] või [Shutter speed/Säriaeg] ning te ei reguleeri ISO-valgustundlikkust, säriaega või ava enne kaamera algolekusse lülitamist (enne toiminguid (1), (2) või (3)), siis taastatakse algne särimäärang.
 • Kui määratud on [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] ning ISO-valgustundlikkus suureneb laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtuseni, siis säri säilitamiseks võidakse muuta säriaega.

AE lock meter. mode after focus (Säri lukustuse mõõtmiserežiim pärast teravustamist)

Iga säri mõõtmisrežiimi jaoks on võimalik määrata, kas säri lukustatakse pärast võtteobjektide teravustamist režiimis One-Shot AF (lukustuv teravustamine). Säri lukustatakse niikauaks, kuni hoiate päästikunuppu pooleldi all. Valige säri mõõtmisrežiimid, mille puhul säri lukustatakse ning lisage linnuke [Linnuke]. Valige määrangu salvestamiseks [OK].

Set shutter speed range (Säriaegade vahemiku määramine)

Saate määrata säriaegade vahemiku. Režiimides Paindliku prioriteediga automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri või Käsisäri on võimalik määrata säriaeg käsitsi enda poolt valitud vahemikust. Režiimis Programne automaatsäri ja Ava etteandega automaatsäri, või kui režiimis Paindliku prioriteediga automaatsäri on säriajaks määratud [AUTO/AUTOMAATNE], siis säriaeg määratakse automaatselt teie poolt määratud vahemikust (v.a video salvestamisel). Valige määrangu salvestamiseks [OK].

 • Lowest speed (Pikim säriaeg)

  Saab määrata vahemikust 30 s–1/4000 s.

 • Highest speed (Lühim säriaeg)

  Saab määrata vahemikust 1/8000 s–15 s.

Set aperture range (Avaväärtuste vahemiku määramine)

Saate määrata avaarvu vahemiku. Režiimis Paindliku prioriteediga automaatsäri, Ava etteandega automaatsäri, Käsisäri või Aegvõte on võimalik määrata avaarv käsitsi enda poolt valitud vahemikust. Režiimis Programne automaatsäri ja Säriaja etteandega automaatsäri, või kui režiimis Paindliku prioriteediga automaatsäri on avaarvuks määratud [AUTO/AUTOMAATNE], siis avaarv määratakse automaatselt teie määratud vahemikust. Valige määrangu salvestamiseks [OK].

 • Max. aperture (Max ava)

  Saab määrata vahemikust f/1.0–f/64.

 • Min. aperture (Min ava)

  Saab määrata vahemikust f/91–f/1.4.

Märkus

 • Saadavalolev avaarvu vahemik sõltub ka objektiivi minimaalsest ja maksimaalsest avast.

C.Fn3

Dial direction during Tv/Av (Valija suund režiimis Tv/Av)

Valija pööramise suunda säriaja ja avaarvu määramisel saab muuta.

Muudab võtterežiimis Käsisäri valijateValimisketas (valija), Kiirvalikuketas 1 ja Kiirvalikuketas 2 pööramise suunda ning teistes võtterežiimides ainult valija Valimisketas (valija) pööramise suunda. Valijate Kiirvalikuketas 1 ja Kiirvalikuketas 2 suund režiimis Käsisäri vastab säri nihke määramise suunale režiimides Programne automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri ja Ava etteandega automaatsäri.

 • Tavaline: Normal (Tavaline)
 • Vastupidine suund: Reverse direction (Vastupidine suund)

Control ring rotation (Juhtrõnga pööramine)

RF-objektiivi ja kinnitusadapteri juhtrõnga pööramise suunda säriaja ja avaarvu määramisel saab muuta.

 • Tavaline: Normal (Tavaline)
 • Vastupidine suund: Reverse direction (Vastupidine suund)

Customize buttons (Nuppude kohandamine)

Kaamera nuppudele saab siduda sageli kasutatavaid funktsioone vastavalt oma eelistustele. Samale nupule saab siduda fotode pildistamiseks ja videote salvestamiseks erinevad funktsioonid.

 1. Valige [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine].

 2. Valige riba osa.

 3. Valige seotav funktsioon.

  • Määramiseks vajutage SET.
  • Ekraani alumises vasakus servas tähisega [INFO] funktsioonide puhul vajutage lisamäärangute seadmistamiseks nuppu INFO.

Märkus

 • [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] määrangud jäävad kehtima isegi pärast määrangu [Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimist. Määrangute lähtestamiseks valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Kasutusmäärangud: Lähtesta kohandatud määrangud].

Kohandatavad funktsioonid

Iseteravustamine

●: vaikeväärtus : võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üldvalija
Metering and AF start (Säri mõõtmise ja iseteravustamise käivitus)
Metering and AF start (Säri mõõtmise ja iseteravustamise käivitus)
AF stop (Iseteravustamise peatamine)
AF stop (Iseteravustamise peatamine)
AF point selection (Teravustamispunkti valimine)
AF point selection (Teravustamispunkti valik)
Direct AF point selection (Iseteravustamispunkti otsevalik)
Direct AF point selection (Iseteravustamispunkti otsevalik)
Set AF point to center (Iseteravustamispunkti liigutamine keskele)
Set AF point to center (Iseteravustamispunkti liigutamine keskele)
Switch to registered AF function (Salvestatud iseteravustamise funktsiooni valik)
Switch to registered AF func. (Lülitu salvestatud iseteravustamise funktsioonile)*1
Direct AF method selection (Iseteravustamispunkti otsevaliku meetod)*1
Direct AF method selection (Iseteravustamise meetodi otsevalik)*1
One-Shot AF/Servo AF (Lukustuv teravustamine / servoteravustamine)
One-Shot AF Nool (vasak/parem)Servo AF (Lukustuv teravustamine Nool (vasak/parem) servoteravustamine)*1
Eye Detection AF (Silmatuvastusega iseteravustamine)
Eye Detection AF (Silmatuvastusega iseteravustamine)*1
Touch & drag AF (Puudutamise ja lohistamisega iseteravustamine)
Touch & drag AF (Puudutamise ja lohistamisega iseteravustamine)
●: vaikeväärtus : võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üldvalija
Eye detection (Silmatuvastus)
Eye detection (Silmatuvastus)
Peaking (Rõhutamine)
Peaking (Rõhutamine)
Focus guide (Teravustamise juhis)
Focus guide (Teravustamise juhis)
Drive mode (Päästiku töörežiim)
Drive mode (Päästiku töörežiim)*1

1: Ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

Säri

●: vaikeväärtus : võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üldvalija
Metering start (Säri mõõtmise käivitus)
Metering start (Säri mõõtmise käivitus)
AE lock (Säri lukustus) *3
AE lock (Säri lukustus)
AE lock (hold) (Säri lukustus (hoidmisel))
AE lock (hold) (Säri lukustus (hoidmisel))
AE lock, AF stop (Säri lukustus, iseteravustamise peatamine)
AE lock, AF stop (Säri lukustus, iseteravustamise peatamine)
AE lock (while button pressed) (Säri lukustus (nupu vajutamisel))
AE lock (while button pressed) (Säri lukustus (nupu vajutamisel))*1
AE lock/FE lock (Säri lukustus / välgu säri lukustus) *4
AE lock/FE lock (Säri lukustus / välgu säri lukustus)*1
Exposure compensation (hold button, turn Main dial) (Säri nihe (nupu hoidmine, valija keeramine))
Expo comp (hold btn, turn Valimisketas (valija)) (Säri nihe (hoia nuppu, keera) Valimisketas (valija)))
Set ISO speed (hold button, turn Main dial) (ISO-valgustundlikkuse määramine (nupu hoidmine, valija keeramine))
Set ISO speed(hold btn,turnValimisketas (valija)) (ISO-valgustundlikkuse määramine (nupu hoidmine, Valimisketas (valija) keeramine))
FE lock (Välgu säri lukustus)
FE lock (Välgu säri lukustus)*1

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

3: vaikemäärang video salvestamisel.

4: vaikemäärang fotode salvestamisel.

Pilt

●: vaikeväärtus : võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üldvalija
Pildikvaliteet
Image quality (Pildikvaliteet)*1
One-touch image quality setting (Ühe puutega pildikvaliteedi määrang)
One-touch image quality setting (Ühe puutega pildikvaliteedi määrang)*1
Ühe puutega pildikvaliteet (hoidmine)
One-touch image quality (hold) (Ühe puutega pildikvaliteet (hoidmine))*1
Record function and card/folder select (Salvestusfunktsioon+infokandja/kausta valik)
Record func+card/folder sel. (Salvestusfunktsioon+infokandja/kausta valik)
Still Image Aspect Ratio (Pildi kuvasuhe)
Still img aspect ratio (Pildi kuvasuhe)*1
Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
Picture Style selection (Pildi stiili valimine)
Picture Style (Pildi stiil)
Protect (Kustutuskaitse)
Protect (Kustutuskaitse)
Rating (Hinnang)
Rating (Hinnang)

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

Videod

●: vaikeväärtus : võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üldvalija
Sebramuster
Zebra pattern (Sebramuster)*2
Video salvestamine
Movie recording (Video salvestamine)
Pause Movie Servo AF (Video servoteravustamise peatamine)
Pause Movie Servo AF (Video servoteravustamise peatamine)

2: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina fotode salvestamisel.

Toiming

●: vaikeväärtus : võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üldvalija
Flash function settings (Välklambi funktsioonimäärangud)
Flash function settings (Välklambi funktsioonimäärangud)*1
Valijafunktsiooni määrangud
Dial function settings (Valijafunktsiooni määrangud)
Depth-of-field preview (Teravussügavuse kontroll) *3
Depth-of-field preview (Teravussügavuse kontroll)*1
Reset selected item in Fv mode (Valitud üksuse lähtestamine pildinäidiku režiimis)
Reset selected item in Fv mode (Valitud üksuse lähtestamine pildinäidiku režiimis)*1
Säriaja/ava/säri/ISO lähtestamine pildinäidiku režiimis
Reset Tv/Av/Exposure comp. (Säri nihe)/ISO in Fv mode (Säriaja/ava/Exposure comp. (Säri nihe)/ISO lähtestamine pildinäidiku režiimis)*1
Quick Control screen (Kiirvaliku menüü)
Quick Control screen (Kiirvaliku menüü)
Magnify or reduce (Suurendamine või vähendamine)
Magnify/Reduce (Suurendus/vähendus)
Image replay (Pildi taasesitus)
Image replay (Pildi taasesitus)
Magnify images during playback (Piltide suurendamine taasesituse ajal)
Magnify images during playback (Piltide suurendamine taasesituse ajal)
Võttefunktsiooni salvestus/valimine
Register/recall shooting func (Võttefunktsiooni salvestus/valimine)*1
Menu display (Menüükuva)
Menu display (Menüükuva)
●: vaikeväärtus : võimalik kohandada
Funktsioon Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üldvalija
Puutepäästik
Touch Shutter (Puutepäästik)*1
Kausta loomine
Create folder (Kausta loomine)*1
Ekraani heledustaseme maksimeerimine (ajutine)
Maximize screen brightness (temp) (Max ekraani heledustase (ajutine))
Ekraani väljalülitamine
Display off (Ekraani väljalülitamine)
Pildinäidiku/ekraani vahetamine
Switch between VF/screen (Pildinäidiku/ekraani vahetamine)
Ökonoomne režiim
Eco mode (Ökonoomne režiim)
Juhtmeta funktsioonid
Wi-Fi function (Wi-Fi-funktsioon)
Funktsiooni pole (keelatud) *4
Funktsiooni pole (keelatud)

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

3: vaikemäärang fotode salvestamisel.

4: vaikemäärang video salvestamisel.

Märkus

 • [Objektiivinupp]: iseteravustamise peatamise nupp funktsiooniga Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) super-teleobjektiividel.

Valijate kohandamine

Sageli kasutatud funktsioone saab siduda valijatele Valimisketas (valija)/Kiirvalikuketas 1/Kiirvalikuketas 2/Juhtrõngas.

 1. Valige [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine].

 2. Valige riba osa.

 3. Valige seotav funktsioon.

  • Määramiseks vajutage SET.
  • Ekraani alumises vasakus servas tähisega [INFO] funktsioonide puhul vajutage lisamäärangute seadmistamiseks nuppu INFO.

Märkus

 • Menüü [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine] määranguid ei lähtestata isegi [Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimisel. Määrangute lähtestamiseks valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Kasutusmäärangud: Lähtesta kohandatud määrangud].

Valijate jaoks saadaolevad funktsioonid

●: vaikeväärtus : võimalik kohandada
Funktsioon Valimisketas (valija) Kiirvalikuketas 2 Kiirvalikuketas 1 Juhtrõngas
Iseteravustamise meetodi valimine Select AF method (Iseteravustamise meetodi valimine)
Iseteravustamispunkti otsevalik Direct AF point selection (Iseteravustamispunkti otsevalik)
Iseteravustamise meetod (säri mõõtmise nupu vajutamisel) AF method (hold meter. btn) (Iseteravustamise meetod (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Säriaja muutmine Change shutter speed (Säriaja muutmine)
Ava väärtuse muutmine Change aperture value (Ava väärtuse muutmine)
Säri nihe Exposure compensation (Säri nihe)
ISO Set ISO speed (ISO-valgustundlikkuse määramine)
Säriaja muutmine (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Change shutter spd. (hold meter. btn) (Säriaja muutmine (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Avaarvu muutmine (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Change aperture (hold meter. btn) (Avaarvu muutmine (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Säri nihe (nupu hoidmine, valija keeramine) Exposure comp. (hold meter.btn) (Säri nihe (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
ISO-valgustundlikkuse määramine (nupu hoidmine, valija keeramine) Set ISO speed (hold meter. btn) (ISO-valgustundlikkuse määramine (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Välgu säri nihe (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Flash exp comp (hold meter. btn) (Välgu säri nihe (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Säriaja määrang režiimis M Shutter speed setting in M mode (Säriaja määrang režiimis M)
Avaarvu määrang režiimis M Ava määrang režiimis M (Ava määrang režiimis M)
Valge tasakaalu valik White balance selection (Valge tasakaalu valik)
Värvitemperatuuri valimine Select color temperature (Värvitemperatuuri valimine)
Pildi stiili valimine Picture Style (Pildi stiil)
Valge tasakaalu valimine (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Select WB (hold meter. btn) (Valge tasakaalu valimine (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Värvitemperatuur (säri mõõtmise nupu hoidmisel) Color temp. (hold meter. btn) (Värvitemperatuur (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Pildi stiili valimine (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Select Pildi stiil(hold meter. btn) (Vali Pildi stiil (säri mõõtmise nupu hoidmisel))
Funktsiooni pole (keelatud) Funktsiooni pole (keelatud)

Märkus

 • Valimisketas (valija) ja Kiirvalikuketas 2 valijaid ei saa režiimis [Paindliku prioriteediga automaatsäri] kohandada.
 • Juhtrõngas: juhtrõngas RF-objektiividel ja kinnitusadapteritel.

Kohandatud määrangute lähtestamine

 1. Valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Kasutusmäärangud: Kohandatud määrangute lähtestamine].

 2. Valige [OK].

  • Funktsioonide [Customize buttons/Nuppude kohandamine] ja [Customize dials/Valijate kohandamine] määrangud lähtestatakse.

C.Fn4

Add cropping information (Kärpimisinfo lisamine)

Kärpimisinfo lisamisel kuvatakse määratud kuvasuhet tähistavad vertikaalsed jooned, et saaksite kadreerida võtteid samamoodi, nagu kesk- või suurformaatkaamerates (6×6 cm, 4×5 tolli jne).

Pildistamisel ei salvestata kaardile kärbitud pilti, vaid kaamera lisab piltidele kuvasuhte info, millega programm Digital Photo Professional (EOS-tarkvara) saab pilti kärpida.

Kui impordite pildid arvutis programmi Digital Photo Professional, siis saate kärpida pilte lihtsalt võtte ajal määratud kuvasuhtele.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • 6:6: kuvasuhe 6:6
 • 3:4: kuvasuhe 3:4
 • 4:5: kuvasuhe 4:5
 • 6:7: kuvasuhe 6:7
 • 5:6: kuvasuhe 10:12
 • 5:7: kuvasuhe 5:7

Hoiatus

 • Kärpimisinfot saab lisada ainult siis, kui funktsiooni [Võtted: VõttedCropping/aspect ratio/Võtted: Võtted kärpimis-/kuvasuhe] olekuks on määratud [Full-frame/Täiskaader].
 • Kui kasutate kärpimisinfoga RAW-kujutiste töötlemiseks kaamerat, siis ei salvestata JPEG- ja HEIF-pilte kärbitud suurusega (). Sellisel juhul on RAW-töötluse tulemuseks kärpimisinfoga JPEG- või HEIF-pildid.

Märkus

 • Ekraanil kuvatakse teie määratud kuvasuhet tähistavad jooned.

Audio compression (Heli tihendamine)

Määrab heli tihendamise viisi video salvestamisel. [Disable/Keela] tagab kõrgema helikvaliteedi kui tihendamise kasutamisel, kuid failid jäävad suuremad.

 • ON (SEES): Enable (Luba)
 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)

Hoiatus

 • Määranguga [Disable/Keela] salvestatud videote töötlemine ning seejärel nende tihendamisega salvestamine tihendab ka heli.
 • Kui funktsioon [Movie rec quality/Video salvestuskvaliteet] on seatud olekusse Full HD29,97 ksIPB (vähe mälu kasutav)(NTSC) või Full HD25,00 ksIPB (vähe mälu kasutav)(PAL), siis tihendatakse heli isegi siis, kui valitud on [Disable/Keela].

Default Erase option (Kustutamise vaikesuvand)

Teil on võimalik määrata, milline valik on kustutusmenüüs () vaikimisi valitud, kui vajutate pildi taasesitusel või pildi kontrollimisel pärast võtet nupule Kustutamine.

Kui valite muu valiku kui [Cancel/Tühista], siis saate vajutada piltide kiiremaks kustutamiseks lihtsalt SET.

 • Tühista: [Cancel] selected (Valitud on [Cancel/Tühista])
 • Kustuta: [Erase] selected (Valitud on [Erase/Kustuta])
 • RAW: [EraseRAW] selected (Valitud on [EraseRAW/Kustuta RAW])
 • J/H: [Erase non-RAW] selected (Valitud on [Erase non-RAW/Kustuta mitte-RAW])

Hoiatus

 • Kui valitud on muu määrang kui [Cancel/Tühista], siis olge piltide kogemata kustutamise vältimiseks ettevaatlik.

Release shutter w/o lens (Katiku vabastamine ilma objektiivita)

Saate määrata, kas fotode tegemine võ videote salvestamine on võimalik ilma ühendatud objektiivita.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • ON (SEES): Enable (Luba)

Retract lens on power off (Objektiivi tagasitõmbamine toite väljalülitamisel)

Saate määrata kaamera toitelüliti lülitamisel asendisse Toide väljas väljaliikunud STM-objektiivi (nt EF40mm f/2.8 STM) automaatse tagasitõmbamise.

 • ON (SEES): Enable (Luba)
 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)

Hoiatus

 • Toite automaatsel väljalülitamisel ei liigu objektiiv tagasi.
 • Enne objektiivi eemaldamist veenduge, et see oleks tagasi tõmbunud.

Märkus

 • Määranguga [Enable/Luba] aktiveeritakse see funktsioon sõltumata objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendist (AF või MF).

Add IPTC information (IPTC-info lisamine)

IPTC (International Press Telecommunications Council) info lisamisel kaamerasse programmist EOS Utility (EOS-tarkvara) võimaldab salvestada (lisada) selle info võtte ajal JPEG-/HEIF-/RAW-fotodele. See on kasulik failihaldusel ja teiste IPTC-infot kasutavate funktsioonide puhul.

Juhised IPTC-info kaamerasse salvestamiseks ning salvestatava info üksikasjad leiate EOS Utility kasutusjuhendist.

 • OFF (VÄLJAS): Disable (Keela)
 • ON (SEES): Enable (Luba)

Hoiatus

 • IPTC-infot ei lisata videote salvestamisel.

Märkus

 • Taasesituse ajal on võimalik kontrollida, kas IPTC-info lisati.
 • Piltidel oleva IPTC-info kontrollimiseks on võimalik kasutada programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara).
 • Kaamerasse salvestatud IPTC-infot ei kustutata, kui valite [Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] (), kuid määranguks valitakse [Disable/Keela].

C.Fn5

Clear all Custom Func. (C.Fn) (Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn))

[Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimisel lähtestatakse kõik kasutusmäärangud algolekusse, v.a [Customize buttons/Nuppude kohandamine] ja [Customize dials/Valijate kohandamine].

Märkus

 • [Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimine ei lähtesta menüüdest [Customize buttons/Nuppude kohandamine] ja [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine] tehtud määranguid. Määrangute lähtestamiseks valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Kasutusmäärangud: Lähtesta kohandatud määrangud]. Arvestage, et kuigi funktsiooniga [Kasutusmäärangud: Add IPTC information/Kasutusmäärangud: IPTC-info lisamine] lisatud andmed jäävad alles, seatakse määrang olekusse [Disable/Keela].