Iseteravustamise meetodi valimine

Iseteravustamise meetod

Nägu+jälitamine: Nägu+Tracking (Nägu+jälitamine)

Kaamera tuvastab ja teravustab inimeste või loomade nägudele. Iseteravustamispunkt [Iseteravustamispunkt] kuvatakse teravustatud nägudel, mida hakatakse jälitama.

Kui nägu ei tuvastata, siis kasutatakse iseteravustamise automaatseks valimiseks kogu iseteravustamise ala.

Servoteravustamise režiimis saate määrata servoteravustamise alustamise koha (). Niikaua kuni iseteravustamise ala raam jälitab võtteobjekti võtte ajal, jätkub ka teravustamine.

Spot AF (Punkti iseteravustamine): Spot AF (Täpne iseteravustamine)

Kaamera kasutab teravustamiseks kitsamat ala kui 1-punkti iseteravustamisel.

1-punkti iseteravustamine: 1-point AF (1-punkti iseteravustamine)

Kaamera kasutab teravustamiseks ühte iseteravustamispunkti [1-punkti iseteravustamine].

Iseteravustamise ala laiendamine: Expand AF area: Iseteravustamispunkti laiendus (Iseteravustamisala laiendamine: Iseteravustamispunkti laiendus)

Kasutab teravustamiseks ühte iseteravustamispunkti [1-punkti iseteravustamine] ning siin siniselt tähistatud iseteravustamispunkte. Sobilik liikuvate objektide jaoks, mida on 1-punkti iseteravustamise abil raske teravustada.

Eelistatud objekti teravustamine on lihtsam kui tsooni iseteravustamisega.

Servoteravustamise kasutamisel teravustate kõigepealt iseteravustamispunktiga [1-punkti iseteravustamine].

Iseteravustamisala laiendamine (käsitsi valik: ümbritsevad): Expand AF area: Around (Iseteravustamisala laiendamine: ümbert)

Teravustamiseks kasutatakse ühte iseteravustamispunkti [1-punkti iseteravustamine] ning siin siniselt tähistatud ümbritsevaid iseteravustamispunkte, mis teeb liikuvate võtteobjektide teravustamise lihtsamaks kui iseteravustamise ala laiendamisega: Iseteravustamise ala laiendamine. Servoteravustamise toiming on sama kui iseteravustamise ala laiendamise: Iseteravustamise ala laiendamine kasutamisel.

Tsooni iseteravustamine: Zone AF (Tsooni iseteravustamine)

Kasutab tsooni iseteravustamise raamides iseteravustamise automaatset valikut, et katta suurem ala kui iseteravustamise ala laiendamisega, mis teeb teravustamise lihtsamaks kui iseteravustamise ala laiendamisega.

Teravustamisalad määratakse mitte ainult kõige lähedamal oleva objekti alusel, vaid ka erinevate teiste tingimuste alusel, nagu näod (inimeste või loomade), objektide liikumine ja objektide kaugus.

Teravustamiseks kasutatud iseteravustamispunkte kuvatakse tähisega [1-punkti iseteravustamine].

Laia tsooni iseteravustamine (vertikaalne): Large Zone AF: Vertical (Laia tsooni iseteravustamine: vertikaalne)

Kasutab tsooni iseteravustamise laias vertikaalses raamis iseteravustamise automaatset valikut, et katta suurem ala kui tsooni iseteravustamisega, mis teeb teravustamise lihtsamaks kui 1-punkti iseteravustamisega / iseteravustamise ala laiendamisega ning sobib ka liikuvate objektide jaoks.

Teravustamisalad määratakse mitte ainult kõige lähedamal oleva objekti alusel, vaid ka erinevate teiste tingimuste alusel, nagu näod (inimeste või loomade), objektide liikumine ja objektide kaugus.

Teravustamiseks kasutatud iseteravustamispunkte kuvatakse tähisega [1-punkti iseteravustamine].

Laia tsooni iseteravustamine (horisontaalne): Large Zone AF: Horizontal (Laia tsooni iseteravustamine: horisontaalne)

Kasutab tsooni iseteravustamise laias horisontaalses raamis iseteravustamise automaatset valikut, et katta suurem ala kui tsooni iseteravustamisega, mis teeb teravustamise lihtsamaks kui 1-punkti iseteravustamisega / iseteravustamise ala laiendamisega ning sobib ka liikuvate objektide jaoks.

Teravustamisalad määratakse mitte ainult kõige lähedamal oleva objekti alusel, vaid ka erinevate teiste tingimuste alusel, nagu näod (inimeste või loomade), objektide liikumine ja objektide kaugus.

Teravustamiseks kasutatud iseteravustamispunkte kuvatakse tähisega [1-punkti iseteravustamine].

Iseteravustamise meetodi valimine

Valige iseteravustamise meetod, mis sobib pildistamise tingimuste või pildistatava objektiga.

Kui eelistate teravustada käsitsi, siis vt. Käsitsi teravustamine.

 1. Valige [Iseteravustamine: AF method/Iseteravustamine: Iseteravustamise meetod].

 2. Valige iseteravustamise meetod.

Märkus

 • Režiimis [Nutikas automaatrežiim] määratakse [Nägu+Tracking/Nägu+jälitamine] automaatselt.
 • Iseteravustamise meetodi määramiseks võite vajutada ka nuppu Teravustamispunkti valik ning seejärel nuppu Multifunktsioonid.
 • Järgmised kirjeldused kehtivad kaamera kohta, mille iseteravustamise toiminguks on määratud [One-Shot AF/Lukustuv teravustamine] (). Kui määratud on režiim [Servo AF/Servoteravustamine] (), siis teravuse saavutamisel süttib iseteravustamispunkt siniselt.

Nägu(nägu)+jälitamine: Nägu+jälitamine

Kaamera tuvastab ja teravustab inimeste või loomade nägudele. Kui nägu liigub, siis ka iseteravustamispunkt [Iseteravustamispunkt] liigub näo järgi.

Saate määrata funktsiooni [Iseteravustamine: Eye Detection AF/Iseteravustamine: Silmatuvastusega iseteravustamine] olekusse [Enable/Luba], et kaamera teravustaks pildistatava silmadele ().

 1. Kontrollige iseteravustamispunkti.

  • Iseteravustamispunkt [Iseteravustamispunkt] kuvatakse tuvastatud nägudel.
  • Mitme näo tuvastamisel soovitud näo valimiseks vajutage iseteravustamispunkti lülitamiseks [Iseteravustamispunkti reguleerimine] peale nuppu Teravustamispunkti valik, seejärel kasutage valijat Üldvalija. Valija Üldvalija kasutamisel lülitub iseteravustamispunkti jälle [Võtteobjekti jälitamise reguleerimine] peale.
  • Samuti võite puudutada näo valimiseks ekraani.
 2. Teravustage ja sooritage võte.

  • Pärast päästikunupu pooleldi alla vajutamist ja võtteobjekti teravustamist muutub iseteravustamispunkt roheliseks ning kaamera annab helisignaali.

   Oranž iseteravustamispunkt tähistab, et kaamera ei suutnud võtteobjekte teravustada.

Märkus

 • Inimese või looma näo käsitsi valimine ekraani puudutamisega või Üldvalija abil lülitab iseteravustamise raami olekusse [Võtteobjekti jälitamine] ning see lukustatakse võtteobjektile ning kaamera jälitab seda isegi siis, kui see ekraanil liigub.
 • Lukustatud jälitamise vabastamiseks puudutage [Võtteobjekti jälitamise vabastamine] või vajutage SET.

Hoiatus

 • Ekraani puudutamisel kasutatakse teravustamiseks režiimi [One-Shot AF/Lukustuv teravustamine], sõltumata iseteravustamise toimingu määrangust.
 • Kui võtteobjekti nägu on suures ulatuses fookusest väljas, siis näotuvastus pole võimalik. Teravustage käsitsi (), nii et näo saaks tuvastada ning seejärel kasutage iseteravustamist.
 • Tuvastada võidakse muid objekte kui inimeste või loomade näod.
 • Näotuvastus ei toimi, kui nägu on pildil väga väike või suur, liiga hele või liiga tume või osaliselt kaetud.
 • Loomade näotuvastus ei ole võimalik, kui võtteobjekt on liiga kaugel või ei vaata kaamera poole. Iseteravustamispunktid kuvatakse tervel kehal.
 • Tuvastamine pole võimalik metsa poolt maskeeritud lindude puhul ning sarnastes olukordades.
 • Iseteravustamine ei pruugi tuvastada ekraani servas asuvaid võtteobjekte või inimeste nägusid. Kadreerige võte nii ümber, et võtteobjekt oleks ekraani keskel või tooge võtteobjekt keskosale lähemale.

Märkus

 • Inimeste puhul võib aktiivne [Iseteravustamispunkt] katta ainult osa näost, mitte tervet nägu.
 • Iseteravustamispunkti suurus muutub sõltuvalt võtteobjektist.

Algse servoteravustamise asukoha määramine

Kui [Iseteravustamine: Initial Servo AF pt for NäguVõtteobjekti jälitamine/Iseteravustamine: Algne servoteravustamise punkt NäguVõtteobjekti jälitamine jaoks] on seatud muule valikule kui [Auto/Automaatne], siis saate määrata servoteravustamise alustamise koha ().

 1. Määrake iseteravustamise meetodiks [Nägu+Tracking/Nägu+jälitamine] ().

 2. Määrake iseteravustamise toiminguks [Servo AF/Servoteravustamine] ().

 3. Määrake iseteravustamispunkt.

  • Kuvatakse iseteravustamise ala raam (1) ning iseteravustamispunkt (2).
  • Iseteravustamispunkti liigutamiseks teravustamiskohta vajutage nuppu Teravustamispunkti valik ning seejärel kasutage valijat Üldvalija või puudutage ekraani ning seejärel vajutage SET.
  • Üldvalija kasutamisel iseteravustamispunkti keskele viimiseks vajutage Üldvalija otse sisse.
  • Pärast kinnitamist iseteravustamispunkti keskele viimiseks puudutage [Set AF point to center (Iseteravustamispunkti liigutamine keskele)] või vajutage SET.

Tuvastatav objekt

Saate määrata jälitatava peamise võtteobjekti valimise tingimused.

See kehtib kui iseteravustamise meetodiks on nägu+jälitamine, tsooni iseteravustamine või laia tsooni iseteravustamine (vertikaalne või horisontaalne).

 • People (Inimesed)

  Prioriseerib inimeste nägude või peade valimise peamiseks jälitatavaks võtteobjektiks.

  Kui inimese nägu või pead ei tuvastata, siis võib kaamera üritada jälitada inimese keha. Kui keha ei saa tuvastada, siis võib kaamera jälitada keha teisi osi.

 • Animals (Loomad)

  Tuvastab loomi (koerad, kassid või linnud) ning inimesi ning prioriseerib loomade valimise peamiseks jälitatavaks võtteobjektiks.

  Loomade puhul üritab kaamera tuvastada nägusid või kehasid ning iseteravustamispunktid kuvatakse kõikide tuvastatud nägudel.

  Kui looma nägu või tervet keha ei tuvastata, siis võib kaamera jälitada teisi kehaosi.

 • Vehicles (Sõidukid)

  Tuvastab kahe- ja neljarattalisi mootorsõidukeid ja inimesi ning prioriseerib sõidukite valimise peamiseks jälitatavaks võtteobjektiks.

  Sõidukite puhul üritab kaamera tuvastada sõiduki olulisi osi või tervet sõidukit ning iseteravustamispunkt kuvatakse kõikidel tuvastatud osadel.

  Kui sõiduki peamisi osi või tervet sõidukit ei saa tuvastada, siis võib kaamera jälitada sõiduki teisi osi.

  Vajutage sõiduki oluliste osade punkttuvastuse lubamiseks või keelamiseks nupule INFO.

 • None (Puudub)

  Kaamera määrab peamise võtteobjekti automaatselt tuvastatud võtteinfo põhjal.

Hoiatus

 • Kaamera võib tuvastada võtteobjektidena teisi alasid, kui inimeste või loomade nägusid või kehi või sõidukite keresid või detaile.
 • Tuvastada ei saa nägusid, mis on pildil väga väikesed või suured, liiga heledad või tumedad või osaliselt peidetud.
 • Loomanägusid ei saa tuvastada, v.a kui võtteobjekt on piisavalt lähedal ning stabiilselt kaamera suunas. Jälitamisraam kuvatakse tervel kehal.
 • Tuvastamine pole võimalik metsa poolt maskeeritud lindude puhul ning sarnastes olukordades.
 • Tavaliste sõiduautode ja jalgrataste või trikke sooritavate või tolmu üleskeerutavate mootorratturite tuvastamine ei pruugi olla võimalik.

Märkus

 • Kui vajutate päästikunupu pooleldi alla, siis saate valida järgmisi võtteobjekte. Ilma vastavate objektideta kaadrite puhul jälitab kaamera teisi objekte.

  • People (Inimesed)

   Inimesed, loomad, sõidukid

  • Animals (Loomad)

   Inimesed, loomad

  • Vehicles (Sõidukid)

   Inimesed, sõidukid

Silmatuvastus

Kui iseteravustamise meetodiks on määratud [Nägu+Tracking/Nägu+jälitamine], siis saate pildistada nii, et kaamera teravustab inimeste või loomade silmadele.

 1. Valige [Iseteravustamine: Eye detection/Iseteravustamine: Silmatuvastus].

 2. Valige [Enable/Luba].

 3. Suunake kaamera võtteobjektile.

  • Silmade ümber ümber kuvatakse iseteravustamispunkt.
  • Teravustatava silma valimiseks vajutage iseteravustamispunkti lülitamiseks [Iseteravustamispunkti reguleerimine] peale nuppu Teravustamispunkti valik, seejärel kasutage valijat Üldvalija. Valija Üldvalija kasutamisel lülitub iseteravustamispunkti jälle [Võtteobjekti jälitamise reguleerimine] peale.
  • Samuti võite puudutada silma valimiseks ekraani.
  • Kkui teie valitud silma ei tuvastata, siis valib kaamera teravustatava silma automaatselt.
 4. Pildistage.

Hoiatus

 • Sõltuvalt võtteobjektist ning võttetingimustest ei pruugita võtteobjekti silmi korrektselt teravustada.

Märkus

 • [Eye detection: Disable/Silmatuvastusega iseteravustamine: Keela] valimiseks ilma menüütoiminguteta vajutage nuppu Teravustamispunkti valik ning seejärel vajutage nuppu INFO. [Eye detection: Enable/Silmatuvastusega iseteravustamine: Luba] valimiseks vajutage nuppu INFO uuesti.

Täpne iseteravustamine / 1-punkti iseteravustamine / iseteravustamise ala laiendamine: Iseteravustamise ala laiendamine / tsooni iseteravustamine / laia tsooni iseteravustamine: vertikaalne / laia tsooni iseteravustamine: horisontaalne

Saate määrata käsitsi iseteravustamispunkti või tsooni iseteravustamise raami. Siin on kasutatud näitena 1-punkti iseteravustamise kuvasid.

 1. Kontrollige iseteravustamispunkti.

  • Kuvatakse iseteravustamispunkt (1).
  • Iseteravustamise ala laiendamisega: Iseteravustamise ala laiendamine või iseteravustamise ala laiendamisega: ümbert kuvatakse ka ümbritsevad iseteravustamispunktid.
  • Tsooni iseteravustamisega, laia tsooni iseteravustamisega: vertikaalne või laia tsooni iseteravustamisega: horisontaalne kuvatakse määratud tsooni iseteravustamise raam.
 2. Liigutage iseteravustamispunkti.

  • Vajutage nuppu Teravustamispunkti valik, liigutage üldvalijaÜldvalija abil iseteravustamispunkt kohta, kuhu soovite teravustada, seejärel vajutage SET (kuid arvestage, et osade objektiividega ei saa seda liigutada ekraani serva).
  • Üldvalija kasutamisel iseteravustamispunkti keskele viimiseks vajutage Üldvalija otse sisse.
  • Teravustamiseks võite samuti puudutada ekraani.
  • Iseteravustamispunkti või tsooni iseteravustamise raami liigutamiseks keskele puudutage [Iseteravustamispunkti liigutamine keskele] või vajutage SET.
 3. Teravustage ja sooritage võte.

  • Suunake iseteravustamispunkt võtteobjektile ja vajutage päästikunupp pooleldi alla.
  • Kui objekt on teravustatud, siis muutub iseteravustamispunkt roheliseks ja kõlab helisignaal.
  • Kui teravustada ei ole võimalik, siis muutub iseteravustamispunkt oranžiks.

Hoiatus

 • Kaamera jätkab võtteobjekti jälitamiseks aktiivse iseteravustamispunkti [1-punkti iseteravustamine] vahetamist, kui tsooni iseteravustamise või laia tsooni iseteravustamise (vertikaalne või horisontaalne) määranguks on valitud servoteravustamine, kuid teatud võttetingimustel ei pruugi jälitamine olla võimalik, näiteks kui võtteobjektid on väikesed.
 • Kui kasutate kaadri servas olevat iseteravustamispunkti, siis võib teravustamine olla raskendatud. Sellisel juhul valige keskel asuv iseteravustamispunkt.
 • Ekraani puudutamisel kasutatakse teravustamiseks režiimi [One-Shot AF/Lukustuv teravustamine], sõltumata iseteravustamise toimingu määrangust.

Märkus

 • Funktsiooni [Iseteravustamine: Orientation linked AF point/Iseteravustamine: Suunaga seotud iseteravustamispunkt] abil saate määrata eraldi iseteravustamispunktid kaamera püst- ja rõhtasendis pildistamiseks ().

Suurendatud vaade

Teravuse kontrollimiseks, kui iseteravustamise meetodiks pole [NäguTracking/ Nägu+jälitamine], suurendage kuva ligikaudu 6× või 15× nupuga Suurendamine või vähendamine (või puudutage [Suurendamine või vähendamine]).

 • Suurendus keskendatakse režiimide [Spot AF/Täpne iseteravustamine], [1-point AF/1-punkti iseteravustamine], [Expand AF area: Iseteravustamispunkti laiendus/Iseteravustamise ala laiendamine: Iseteravustamispunkti laiendus] ja [Expand AF area: Around/Iseteravustamise ala laiendamine: ümbert] iseteravustamispunktile ning režiimide [Zone AF/Tsooni iseteravustamine], [Large Zone AF: Vertical/Laia tsooni Iseteravustamine: vertikaalne] ja [Large Zone AF: Horizontal/Laia tsooni iseteravustamine: horisontaalne] iseteravustamise raamile.
 • Kui määratud on [Spot AF/Täpne iseteravustamine] või [1-point AF/1-punkti iseteravustamine] ning vajutate päästikunupu pooleldi alla, siis iseteravustamine aktiveeritakse suurendatud kuvaga. Kui valitud on muu iseteravustamise meetod kui [Spot AF/Täpne iseteravustamine] või [1-point AF/1-punkti iseteravustamine], siis kaamera iseteravustab pärast tavakuva taastamist.
 • Kui vajutate servoteravustamise režiimis suurendatud vaate kuvamisel päästikunupu pooleldi alla, siis kuvatakse teravustamise tavavaade.

Hoiatus

 • Kui suurendatud vaates on keeruline teravustada, siis pöörduge tagasi tavavaatesse ja kasutage iseteravustamist.
 • Kui kasutate iseteravustamist tavavaates ning seejärel kasutate suurendatud vaadet, siis ei pruugi kaamera õigesti teravustada.
 • Iseteravustamise kiirus on tavavaates ja suurendatud vaates erinev.
 • Suurendatud kuva korral ei ole jälgiv iseteravustamine ja video servoteravustamine saadaval.
 • Suurendatud vaates võib teravustamine olla raskendatud seoses kaameravärina mõju suurenemisega. Soovitatav on kasutada statiivi.

Iseteravustamise näpunäited

 • Isegi kui kaamera on juba teravustanud, siis päästikunupu pooleldi alla vajutamine aktiveerib uuesti teravustamise.
 • Enne ja pärast iseteravustamist võib pildi heledustase muutuda.
 • Sõltuvalt võtteobjektist ja võttetingimustest võib teravustamine kesta kauem või sarivõtte kiirus muutuda aeglasemaks.
 • Kui võtte ajal valgusallikas muutub, siis võib ekraan vilkuda ja teravustamine olla raskendatud. Sellisel juhul taaskäivitage kaamera ning jätkake iseteravustamisega pildistamist kasutatava valgusallikaga.
 • Kui iseteravustamisega teravustamine pole võimalik, siis teravustage käsitsi ().
 • Ekraani servas ja veidi fookusest väljas olevate võtteobjektide puhul proovige nende teravustamiseks võtteobjekt (või iseteravustamispunkt või tsooni iseteravustamise raam) kõigepealt keskele tuua, seejärel kadreerige võte enne pildistamist ümber.
 • Teatud objektiivide puhul võib iseteravustamisega teravustamine kesta kauem või täpset teravust ei õnnestu saavutada.

Teravustamist raskendavad võttetingimused

 • Madala kontrastsusega objektid nagu sinine taevas, ühtlase värviga pinnad või kui ülesäritatud või varjus olevad detailid pole nähtaval.
 • Halvasti valgustatud objektid.
 • Triibud või muud mustrid, kus kontrastsus esineb ainult horisontaalses suunas.
 • Korduvate mustritega objektid (nt: pilvelõhkuja aknad, arvutiklaviatuurid jne).
 • Peened jooned ja kontuurid.
 • Valgusallikad, mis muudavad pidevalt heledust, värve või mustreid.
 • Öövõtted või valguslaigud.
 • Kui pilt vilgub luminofoor- või LED-lambi valgustuse tõttu.
 • Väga väiksed võtteobjektid.
 • Objektid ekraani servas.
 • Väga tugeva tagantvalgustusega või peegeldavad objektid (nt: läikivate pindadega autokere jne).
 • Lähedal ja kaugel asuvad objektid, mida katab üks iseteravustamispunkt (nt: puuris olev loom jne).
 • Objektid, mis liiguvad iseteravustamispunkti alas ja ei püsi kaamera värina või objekti hägustumise tõttu paigal.
 • Iseteravustamine ajal, kui võtteobjekt on fookuspunktist väga kaugel.
 • Pehme fookusega objektiivi kasutamisel tekitatakse pehme fookuse efekt.
 • Kasutatakse eriefektide filtrit.
 • Iseteravustamise ajal on ekraanil müra (valguspunkte, ribasid jne).

Iseteravustamise ulatus

Iseteravustamise ulatus sõltub kasutatavast objektiivist, kuvasuhtest, kasutatavast pildikvaliteedist ning sellest, kas salvestate 4K- või 8K-videot või kasutate selliseid funktsioone nagu video kärpimine või video digitaalne kujutisestabilisaator.