Käsitsi teravustamine

Kui iseteravustamise abil ei ole võimalik teravustada, siis saate pilti suurendada ning teravustada käsitsi.

 1. Seadke objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse MF.

  • Keerake ligikaudseks teravustamiseks objektiivi teravustamisrõngast.
  • Ilma teravustamisrežiimi lülitita objektiivide puhul määrake funktsioon [Iseteravustamine: Focus mode/Iseteravustamine: Teravustamisrežiim] olekusse [MF].
 2. Suurendage pilti.

  • Iga nupu Suurendamine või vähendamine vajutus muudab suurendusmastaapi järgmisel viisil.
 3. Liigutage suurendatud ala.

  • Teravustamisel suurendatud ala liigutamiseks kasutage üldvalijat Üldvalija.
  • Suurendatud ala tagasi keskele viimiseks vajutage Üldvalija otse sisse või vajutage SET.
 4. Teravustage käsitsi.

  • Keerake suurendatud pildi vaatamise ajal objektiivi teravustamisrõngast käsitsi teravustamiseks.
  • Pärast teravustamist vajutage tavavaatesse naasmiseks nuppu Suurendamine või vähendamine.

Märkus

 • Suurendatud vaates on säri lukustatud.
 • Isegi käsitsi teravustamise kasutamisel saate kasutada pildistamiseks puutepäästikut.

Käsiteravustamise rõhutamise määramine (kontuuride rõhutamine)

Teravustamise hõlbustamiseks saab teravustatud objektide servad kuvada värviliselt. Saate määrata kontuuride värvid ning reguleerida serva tuvastamise tundlikkust (taset).

 1. Valige [Iseteravustamine: MF peaking settings/Iseteravustamine: Käsiteravustamise rõhutamise määrangud].

 2. Valige [Peaking/Rõhutamine].

  • Valige [On/Sees].
 3. Määrake [Level/Tase] ja [Color/Värv].

  • Tehke seda vajadusel.

Hoiatus

 • Suurendatud vaates rõhutamise kuva ei kuvata.
 • HDMI-väljundi kasutamisel ei kuvata rõhutamise kuva HDMI-liidesega ühendatud seadmes. Arvestage, et rõhutamise kuva ei kuvata kaamera ekraanil kui [Võtted: HDMI display/Võtted: HDMI-kuva] on seatud olekusse [Reaalajavaate võtterežiim+Väline monitor].
 • Käsiteravustamise rõhutamist võib olla suure ISO-valgustundlikkuse (eriti kui määratud on laiendatud ISO) korral raske märgata. Vajadusel vähendage ISO-valgustundlikkust või määrake [Peaking/Rõhutamine] olekuks [Off/Väljas].

Märkus

 • Ekraanil kuvatavat rõhutamiskuva ei salvestata piltidele.
 • Canon Logi määramisel võib käsiteravustamise rõhutamine olla raskesti märgatav. Vajadusel määrake [View Assist./Vaatamise abi] olekusse [On/Sees].

Teravustamise abifunktsioon

Funktsiooni [Focus guide/Teravustamise juhis] määranguga [On/Sees] kuvatakse juhiseraam, mis näitab millises suunas teravust reguleerida ning vajalikku reguleerimise määra. Juhiseraam kuvatakse kõikide peamise võtteobjekti juures tuvastatud silmade läheduses, kui [Iseteravustamine: AF method/Iseteravustamine: Iseteravustamise meetod] on seatud olekusse [Nägu+Tracking/Nägu+jälitamine] ning [Iseteravustamine: Eye detection/Iseteravustamine: Silmatuvastus] on seatud olekusse [Enable/Luba].

 1. Valige [Iseteravustamine: Focus guide/Iseteravustamine: Teravustamise juhis].

 2. Valige [On/Sees].

  • Pärast nupule Teravustamispunkti valimine vajutamist on üldvalija Üldvalija abil võimalik liigutada juhiseraami soovitud suunas (v.a režiimis [Nutikas automaatrežiim]).
  • Üldvalija kasutamisel juhiseraami keskele viimiseks vajutage Üldvalija otse sisse.
  • Pärast üldvalija Üldvalija abil juhiseraami liigutamist selle määramiseks vajutage SET.
  • Samuti saate juhiseraami liigutamiseks ja määramiseks puudutada ekraani.
  • Juhiseraami liigutamiseks keskele puudutage [Set AF point to center (Iseteravustamispunkti liigutamine keskele)] või vajutage SET.

Juhise raam näitab hetkel teravustatud kohta ning reguleerimise määra järgmisel viisil.

Suurel määral fookusest väljas lõpmatuse poole

Veidi fookusest väljas lõpmatuse poole

Fookuses (terav)

Veidi fookusest väljas kaamera poole

Suurel määral fookusest väljas kaamera poole

Reguleerimisinfot ei tuvastatud

Hoiatus

 • Iseteravustamiseks keeruliste võttetingimuste () korral ei pruugita juhise raami õigesti kuvada.
 • Suure avaarvu kasutamine takistab suurema tõenäosusega õige juhiseraami kuvamist.
 • Juhise raami kuvamise ajal ei kuvata iseteravustamispunkte.
 • Juhise raami ei kuvata järgmistes olukordades.
  • Kui objektiivi teravustamisrežiimi lüliti on asendis AF
  • Kui ekraanikuva on suurendatud
 • Juhise raami ei kuvata õigesti TS-E-objektiivi nihutamisel või kallutamisel.

Märkus

 • Kaamera automaatse väljalülitamise loendur ei loenda aega, mis kulutati teravuse reguleerimiseks objektiivi elektroonilise teravustamisrõngaga.

Iseteravustamise lisavalgusti kasutamine

Saate lubada või keelata kaamera või EOS-kaamerate Speedlite-välklampide iseteravustamise lisavalgusti kasutamise.

 1. Valige [AF-assist beam firing/Iseteravustamise lisavalgusti kasutamine].

 2. Tehke valik.

  • [ON/SEES] Enable (Luba)

   Lubab vajadusel iseteravustamise lisavalgusti kasutamise.

  • [OFF/VÄLJAS] Disable (Keela)

   Keelab iseteravustamise lisavalgusti kasutamise. Määrake see siis, kui te ei soovi iseteravustamise lisavalgustit kasutada.

  • [LED] LED AF assist beam only (Ainult LED-iseteravustamise lisavalgusti)

   Kui ühendatud on seda funktsiooni toetav väline Speedlite-välklamp, siis lubab see määrang LED-iseteravustamise lisavalgusti aktiveerimise. Kui kasutatav väline välklamp pole LED-valgustiga, siis aktiveeritakse selle asemel kaamera iseteravustamise lisavalgusti.

Ettevaatust

 • Kui Speedlite-välklambi kasutusmäärang [AF-assist beam firing/Iseteravustamise lisavalgusti kasutamine] on määratud olekusse [Disable/Keela], siis iseteravustamise lisavalgustit ei kasutata.