Iseteravustamise toiming

Valige iseteravustamise toiming, mis sobib pildistamise tingimuste või pildistatava objektiga.

 1. Seadke objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse AF.

 2. Valige [Iseteravustamine: AF operation/Iseteravustamine: Iseteravustamise toiming].

 3. Tehke valik.

Märkus

 • Kui teravustada ei ole võimalik, siis muutub iseteravustamispunkt oranžiks. Lukustuva teravustamise kasutamisel ei ole pildistamine võimalik isegi päästikunupu lõpuni alla vajutamisel. Kadreerige pilt ümber ja proovige uuesti teravustada. Või vt. Teravustamist raskendavad võttetingimused.
 • Servoteravustamise kasutamisel pildistab kaamera isegi siis, kui võtteobjektid pole teravustatud.

Lukustuv teravustamine paigalolevate objektide pildistamiseks

See iseteravustamise toiming sobib paigalolevate objektide teravustamiseks. Päästikunupu pooleldi alla vajutamisel teravustab kaamera objekti vaid kord.

 • Kui objekt on teravustatud, siis muutub iseteravustamispunkt roheliseks ja kõlab helisignaal.
 • Kui hoiate päästikunuppu pooleldi all, siis jääb teravus lukustatuks, mis võimaldab kadreerida võtte enne pildi tegemist ümber.
 • Lisateavet sarivõtte kiiruse kohta leiate lõigust Päästiku töörežiimi valimine.

Märkus

 • Kui [Seadistamine: Beep/Seadistamine: Helisignaal] määrata olekusse [Disable/Keela], siis teravuse saavutamisel helisignaali ei kostu.
 • Kui kasutate objektiivi, mis toetab elektroonilist käsiteravustamist, siis vt. lõiku Objektiivi elektrooniline käsiteravustamine.

Servoteravustamise režiim liikuvate objektide pildistamiseks

See iseteravustamise toiming sobib liikuvate objektide teravustamiseks. Päästikunupu pooleldi allavajutatuna hoidmine tagab objekti pideva teravustamise.

 • Kui teravustamine õnnestub, siis muutub iseteravustamispunkt siniseks. Helisignaal ei kostu isegi teravustamise õnnestumisel.
 • Säri määratakse pildistamise hetkel.
 • Lisateavet sarivõtte kiiruse kohta leiate lõigust Päästiku töörežiimi valimine.
 • Režiimis [Nutikas automaatrežiim] lülitub kaamera võtteobjekti liikumise tulemusel vaikimisi automaatselt servoteravustamise režiimile.

Hoiatus

 • Sõltuvalt kasutatavast objektiivist, kaugusest võtteobjektini ning võtteobjekti kiirusest ei pruugi kaameral teravustamine õnnestuda.
 • Sarivõtte ajal suumimine võib viia objektiivi fookusest välja. Kõigepealt suumige, seejärel kadreerige võte ringi ja pildistage.