Ισορροπία λευκού

Η λειτουργία Ισορροπίας Λευκού (ΙΣΛ) διασφαλίζει ότι οι λευκές περιοχές των εικόνων θα φαίνονται λευκές. Κανονικά, η αυτόματη ρύθμιση [Αυτόματη ισορροπία λευκού] (Προτεραιότητα ατμόσφαιρας) ή [Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού] (Προτεραιότητα λευκού) αποδίδει τη σωστή ισορροπία λευκού. Εάν δεν επιτυγχάνονται φυσικά χρώματα με την αυτόματη ρύθμιση, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση ισορροπίας λευκού σύμφωνα με την τρέχουσα φωτεινή πηγή ή να τη ρυθμίσετε χειροκίνητα φωτογραφίζοντας ένα λευκό αντικείμενο.

Στις καταστάσεις Βασικής ζώνης, η ρύθμιση [Αυτόματη ισορροπία λευκού] (Προτεραιότητα ατμόσφαιρας) ορίζεται αυτόματα. Η ρύθμιση ([Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού] (Προτεραιότητα λευκού) ορίζεται στην κατάσταση Τρόφιμα.)

 1. Πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες (Χρονόμετρο 6 δευτ.).

  • Κατά την προβολή μιας εικόνας στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο ισορροπίας λευκού.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε το στοιχείο ρύθμισης ισορροπίας λευκού.
 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση ισορροπίας λευκού.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε.

Σημείωση

 • Για οδηγίες σχετικά με τις ρυθμίσεις [Αυτόματη ισορροπία λευκού] και [Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού], ανατρέξτε στη σελίδα [Αυτόματη ισορροπία λευκού] Αυτόματη ισορροπία λευκού.
 • Για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία χρώματος, επιλέξτε [Θερμοκρασία χρώματος] στη ρύθμιση [Λήψη: Ισορροπ.λευκού] και περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας.
(Περίπου)
Ένδειξη Κατάσταση Θερμοκρασία χρώματος (K: Kelvin)
Αυτόματη ισορροπία λευκού [Αυτόματη ισορροπία λευκού] Αυτόματη ισορροπία λευκού 3000–7000
Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού [Αυτόματη ισορροπία λευκού] Αυτόματη ισορροπία λευκού
Φως ημέρας Φως ημέρας 5200
Σκιά Σκιά 7000
Συννεφιά Συννεφιά, ανατολή, δύση ηλίου 6000
Λυχνία πυράκτωσης Φως λυχνίας πυράκτωσης 3200
Λευκό φως φθορισμού Λευκό φως φθορισμού 4000
Φλας Όταν χρησιμοποιείται Φλας Αυτόματη ρύθμιση*
Εξειδικευμένη [Εξειδικευμένη] Εξειδικευμένη ισορροπία λευκού 2.000-10.000
Θερμοκρασία χρώματος [Θερμοκρασία χρώματος] Θερμοκρασία χρώματος 2.500-10.000

Ισχύει κατά τη χρήση φλας Speedlite που διαθέτουν λειτουργία μετάδοσης θερμοκρασίας χρώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, καθορίζεται περίπου στα 6000K.

Ισορροπία λευκού

Το ανθρώπινο μάτι προσαρμόζεται στις αλλαγές του φωτισμού, ώστε λευκά αντικείμενα να φαίνονται λευκά υπό όλα τα είδη φωτισμού. Οι μηχανές προσδιορίζουν το λευκό από τη θερμοκρασία χρώματος φωτισμού και, με βάση αυτό, εφαρμόζουν επεξεργασία εικόνων ώστε οι τόνοι των χρωμάτων να φαίνονται φυσικοί στις λήψεις σας.

[Αυτόματη ισορροπία λευκού] Αυτόματη ισορροπία λευκού

Με τη ρύθμιση [Αυτόματη ισορροπία λευκού] (Προτεραιότητα ατμόσφαιρας), μπορείτε να αυξήσετε ελαφρώς την ένταση των θερμών χρωματισμών της εικόνας κατά τη λήψη σκηνής με φως λυχνίας πυράκτωσης.

Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού] (Προτεραιότητα λευκού), μπορείτε να μειώσετε την ένταση των θερμών χρωματισμών της εικόνας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ισορροπ.λευκού].

 2. Επιλέξτε [Αυτόματη ισορροπία λευκού].

  • Με επιλεγμένο [Αυτόματη ισορροπία λευκού], πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF.
 3. Κάντε μια επιλογή.

Προσοχή

 • Προφυλάξεις κατά τη ρύθμιση [Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού] (προτεραιότητα λευκού)

 • Ο θερμός χρωματισμός των ατόμων μπορεί να είναι ξεθωριασμένος.
 • Όταν υπάρχουν πολλές φωτεινές πηγές στη σκηνή, ο θερμός χρωματισμός της εικόνας μπορεί να μην μειωθεί.
 • Όταν χρησιμοποιείτε φλας, οι τόνοι των χρωμάτων θα είναι όπως με τη ρύθμιση [Αυτόματη ισορροπία λευκού] (Προτεραιότητα ατμόσφαιρας).

[Εξειδικευμένη] Εξειδικευμένη ισορροπία λευκού

Με την εξειδικευμένη ισορροπία λευκού, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ισορροπία λευκού για τη συγκεκριμένη φωτεινή πηγή της θέσης λήψης. Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται κάτω από τη φωτεινή πηγή, στην πραγματική τοποθεσία λήψης.

Καταχώρηση από μια εικόνα σε μια κάρτα

 1. Φωτογραφίστε ένα λευκό αντικείμενο.

  • Στρέψτε τη μηχανή σε ένα ολόλευκο αντικείμενο, ώστε το λευκό να καλύψει την οθόνη.
  • Ορίστε τη μηχανή στη χειροκίνητη εστίαση () και κάντε λήψη ώστε το λευκό αντικείμενο να έχει τυπική έκθεση.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση ισορροπίας λευκού.

Προσοχή

 • Η σωστή ισορροπία λευκού μπορεί να μην επιτευχθεί εάν η έκθεση της εικόνας σας διαφέρει πολύ από την τυπική έκθεση.
 • Δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτών των εικόνων: εικόνες που καταγράφονται όταν η ρύθμιση Στυλ εικόνας έχει οριστεί σε [Μονόχρωμη], εικόνες από πολλαπλές εκθέσεις ή λήψη ριπής RAW, κομμένες εικόνες ή εικόνες στις οποίες έχει εφαρμοστεί ένα Δημιουργικό φίλτρο, ή εικόνες από άλλη μηχανή.
 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εξειδικευμένη ΙΣΛ].

 2. Εισαγάγετε τα δεδομένα ισορροπίας λευκού.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε τη φωτογραφία που τραβήξατε στο βήμα 1 και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να εισαγάγετε τα δεδομένα.
 3. Επιλέξτε [Λήψη: Ισορροπ.λευκού].

 4. Επιλέξτε τη ρύθμιση εξειδικευμένης ισορροπίας λευκού.

  • Επιλέξτε [Εξειδικευμένη].

Λήψη και καταχώρηση ισορροπιών λευκού

 1. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ισορροπίας λευκού.

  • Πατήστε το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων προς τα επάνω ή προς τα κάτω για επιλογή.
 3. Επιλέξτε [Καταγραφή & αποθήκευση ΙΣΛ].

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου ή πατήστε το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε τη ρύθμιση [Εξειδικευμένη] και έπειτα πατήστε το πλήκτρο MENU.
 4. Φωτογραφίστε ένα λευκό αντικείμενο.

  • Στρέψτε τη μηχανή σε ένα ολόλευκο αντικείμενο, ώστε το λευκό να καλύψει την οθόνη.
  • Ορίστε τη μηχανή στη χειροκίνητη εστίαση () και κάντε λήψη ώστε το λευκό αντικείμενο να έχει τυπική έκθεση.
  • Η εξειδικευμένη ισορροπία λευκού καταχωρείται στη μηχανή.

Προσοχή

 • Η σωστή ισορροπία λευκού μπορεί να μην επιτευχθεί εάν η έκθεση της εικόνας σας διαφέρει πολύ από την τυπική έκθεση.

Σημείωση

 • Αντί για ένα λευκό αντικείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια γκρι κάρτα ή έναν τυπικό γκρι ανακλαστήρα 18% (διατίθεται στο εμπόριο).

[Θερμοκρασία χρώματος] Θερμοκρασία χρώματος

Μια τιμή μπορεί να ρυθμιστεί αντιπροσωπεύοντας τη θερμοκρασία χρώματος για την ισορροπία λευκού.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ισορροπ.λευκού].

 2. Καθορίστε τη θερμοκρασία χρώματος.

  • Επιλέξτε [Θερμοκρασία χρώματος].
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να ορίσετε θερμοκρασία χρώματος και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Μπορείτε να καθορίσετε θερμοκρασία χρώματος από περίπου 2500K έως 10000K, σε βήματα 100K.

Σημείωση

 • Όταν καθορίζετε τη θερμοκρασία χρώματος για μια τεχνητή φωτεινή πηγή, επιλέξτε τη διόρθωση ισορροπίας λευκού (απόκλιση προς το ματζέντα ή το πράσινο) όπως απαιτείται.
 • Κατά τη ρύθμιση του στοιχείου [Θερμοκρασία χρώματος] σε μια τιμή η οποία έχει μετρηθεί με μετρητή θερμοκρασίας χρώματος που διατίθεται στο εμπόριο, τραβήξτε μερικές δοκιμαστικές λήψεις και προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως απαιτείται για τη διόρθωση τυχόν διαφοράς μεταξύ του μετρητή θερμοκρασίας χρώματος και της μηχανής.