Χρήση της οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση και τη γωνία της οθόνης.

 1. Ανοίξτε την οθόνη.

 2. Περιστρέψτε την οθόνη.

  • Όταν η οθόνη είναι ανοικτή, μπορείτε να την μετακινήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω ή να την περιστρέψετε ώστε να κοιτάζει προς το θέμα.
  • Οι αναφερόμενες γωνίες είναι μόνο κατά προσέγγιση.
 3. Γυρίστε την προς τα εσάς.

  • Κανονικά, χρησιμοποιείτε την μηχανή με την οθόνη να βλέπει προς τα εσάς.

Προσοχή

 • Αποφύγετε να πιέσετε την οθόνη στη θέση της όταν την περιστρέφετε, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα ασκηθεί υπερβολική πίεση στην άρθρωση.
 • Όταν ένα καλώδιο είναι συνδεδεμένο με ένα τερματικό μηχανής, το εύρος της γωνίας περιστροφής της ανοικτής οθόνης θα είναι περιορισμένο.

Σημείωση

 • Κρατήστε την οθόνη κλειστή και στραμμένη προς το σώμα μηχανής όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε να προστατεύσετε την οθόνη.
 • Μια κατοπτρική εικόνα (αντεστραμμένη προς τα δεξιά/αριστερά) των θεμάτων εμφανίζεται όταν η οθόνη βλέπει τα θέματα μπροστά από τη μηχανή.