Fanemenuer: Stillbilledoptagelse

Forholdsregler

  • [Optagelse: IS (Image Stabilizer/Billedstabilisator)-inds.] vises ikke, når der er monteret et objektiv forsynet med IS.