Indstilling af ISO-hastighed for stillbilleder

Indstil ISO-hastighed (billedsensorens lysfølsomhed), så den passer til det omgivende lysniveau.

Du kan få yderligere oplysninger om ISO-hastighed under filmoptagelse under ISO-hastighed under filmoptagelse.

 1. Indstil ISO-hastigheden.

  • Indstil ved at dreje vælgeren Quick Control-vælger 2, hvor der vises et billede på skærmen.
  • ISO-hastigheden kan indstilles inden for ISO 100–102400 i intervaller på 1/3-stop.
  • Vælg [AUTO] for at indstille ISO-hastigheden automatisk.
  • Du kan få yderligere oplysninger om området for ISO auto under ISO-hastighed (anbefalet eksponeringsindeks) ved stillbilledoptagelse.

Vejledning i ISO-hastighed

 • Lave ISO-hastigheder reducerer billedstøj, men kan øge risikoen for kamera-/motivrystelser eller reducerer området, der er i fokus (mindre dybdeskarphed), under visse optagelsesforhold.
 • Høje ISO-hastigheder giver mulighed for optagelse ved lav belysning, et større område i fokus (dybere dybdeskarphed) og længere flashrækkevidde, men kan øge billedstøjen.

Bemærk

 • ISO-hastighed kan også indstilles under punktet ISO-hastighed ved at trykke på knappen Multifunktion, hvor der vises et billede på skærmen.
 • Kan også indstilles på skærmen [ISO-hastighed] under [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger].
 • Hvis du vil udvide den manuelle indstilling af ISO-område fra L (svarende til ISO 50) til H (svarende til ISO 204800), skal du indstille [ISO-område] i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger] ().

Forholdsregler

 • Billedstøj (lysprikker eller striber) og uregelmæssige farver kan øges, og den tilsyneladende opløsning kan falde ved H (svarende til ISO 204800), fordi dette er en udvidet ISO-hastighed.
 • Da L (svarer til ISO 50) er en udvidet indstilling for ISO-hastighed, vil dynamiskområdet være en smule smallere i forhold til standardindstillingen.
 • Når du indstiller [Optagelse: Højlys tone prioritet] til [Aktivér] eller [Forbedret] () vil gøre, at du ikke kan vælge L (svarende til ISO 50), ISO 100/125/160 eller H (svarende til ISO 204800).
 • Når du optager med en høj ISO-hastighed, høj temperatur, lang eksponeringstid, eller multieksponering kan billedstøjen (kornethed, lysprikker, vandrette striber osv.), ujævne farver eller farveskift blive synlige.
 • Hvis der optages under forhold, som forårsager en stor mængde støj, f.eks. en kombination af høj ISO-hastighed, høj temperatur og lang eksponering, bliver billeder muligvis ikke optaget korrekt.
 • Hvis du bruger en høj ISO-hastighed og flash til at optage et nært motiv, kan de resultere i overeksponering.

ISO-område ved manuel indstilling

Du kan angive det ISO-område, der kan indstilles, manuelt (minimum- og maksimumgrænser). Du kan indstille minimumsgrænsen inden for L (svarer til ISO 50) til ISO 102400 og maksimumgrænsen inden for ISO 100 til H (svarer til ISO 204800).

 1. Vælg [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger].

 2. Vælg [ISO-område].

 3. Indstil [Minimum].

  • Vælg feltet [Minimum], og tryk derefter på SET.
  • Vælg ISO-hastigheden, tryk derefter på SET.
 4. Indstil [Maksimum].

  • Vælg feltet [Maksimum], og tryk derefter på SET.
  • Vælg ISO-hastigheden, tryk derefter på SET.
 5. Vælg [OK].

ISO-område brugt med ISO auto

Du kan indstille det automatiske ISO-område for ISO auto inden for ISO 100–51200. Minimum kan indstilles inden for ISO 100–51200 og maksimum inden for ISO 200–51200, i intervaller på 1 stop.

 1. Vælg [Automatisk område].

 2. Indstil [Minimum].

  • Vælg feltet [Minimum], og tryk derefter på SET.
  • Vælg ISO-hastigheden, tryk derefter på SET.
 3. Indstil [Maksimum].

  • Vælg feltet [Maksimum], og tryk derefter på SET.
  • Vælg ISO-hastigheden, tryk derefter på SET.
 4. Vælg [OK].

Bemærk

 • Indstillingerne [Minimum] og [Maksimum] fungerer også som minimum- og maksimumhastighederne for sikkerhedsskift af ISO-hastighed ().

Mindste lukkertid for ISO Auto

For automatisk at forhindre lukketider i at blive indstillet for lavt kan du indstille mindste lukkertid for ISO Auto.

Dette er effektivt i metoden [Program AE] eller [Blædeprioritet AE], når du optager motiver i bevægelse med et vidvinkelobjektiv, eller når du bruger et telefotoobjektiv. Det kan også reducere kamerarystelser og slørede motiver.

 1. Vælg [Mindste lukkertid].

 2. Indstil den ønskede mindste lukkertid.

  Auto

  • Hvis du vælger [Auto], skal du dreje vælgeren til Kommandovælger for at indstille forskellen i forhold til standardhastigheden (mod langsom Langsom. eller Hurtigere) og derefter trykke på SET.

  Manuel

  • Hvis du vælger [Manuel], kan du dreje vælgeren Kommandovælger for at vælge lukkertiden og derefter trykke på SET.

Forholdsregler

 • Hvis der ikke kan opnås korrekt eksponering med grænse på maksimal ISO-hastighed, som er indstillet med [Automatisk område], angives der en lukkertid, der er langsommere end [Mindste lukkertid] for at få en standardeksponering.
 • Denne funktion vil ikke blive anvendt til flashfotografering.

Bemærk

 • Når [Auto(Standard)] er indstillet, vil den mindste lukkertid blive reciprok med objektivets brændvidde. Et enkelt trin fra [Langsom.] til [Hurtigere] svarer til et enkelt stop i lukkertiden.