HDR-indstillinger

Du kan optage stillbilleder med beskårne højlys og skygger for at give et stort dynamikområde selv ved scener med høj kontrast. HDR-optagelse er effektiv for landskabs- og stillbilledoptagelser.

HDR-optagelse forbedrer gradueringen af mørke billeder ved at sammensætte tre billeder, som bevidst er taget ved forskellige eksponeringer (standard, undereksponeret og overeksponeret) for at skabe et HDR-billede, som kompenserer for mistede detaljer i mørke billedområder. HDR-billeder tages som HEIF- eller JPEG-filer.

HDR står for Stort dynamikområde.

 1. Vælg [Optagelse: HDR-indstillinger].

 2. Indstil [Juster dyn.område].

  • Hvis du vælger [Auto], indstilles det dynamiske område automatisk afhængigt af billedets generelle toneområde.
  • Jo højere tal, jo bredere vil det dynamiske område være.
  • Vælg [Deakti. HDR] for at afslutte HDR-optagelse.
 3. Indstil [Begr. maks. lyssty.] (kun med [Optagelse: HDR-optagelse ] indstillet til [Aktivér]).

  • Med [Deaktivér] er maksimumgrænsen for lysstyrke, ikke begrænset. Anbefales, når du vil vise billeder på en skærm, som understøtter visning ved en lysstyrke, som overstiger 1000 nits.
  • Med [1000 nits] er maksimumgrænsen for lysstyrke begrænset til cirka 1000 nits.
 4. Indstil [Kontinuerlig HDR].

  • Med [Kun 1 opt.] annulleres HDR-optagelse automatisk, når du er færdig med at optage.
  • Med [Hver opt.] fortsætter HDR-optagelse, indtil du angiver indstillingen i trin 2 til [Deakti. HDR].
 5. Indstil [Auto. billedjust.].

  • Vælg [Aktivér] for håndholdt optagelse. Vælg [Deaktivér], hvis du bruger et stativ.
 6. Indstil [HDR-ghostkorrek.].

  • Optagelse af motiver i bevægelse kan efterlade spøgelsesbilleder af motivet. Med [Aktivér] behandles billeder for at korrigere for ghosting.
  • HDR-billeder kan behandles hurtigere med [Deaktivér] end med [Aktivér].
 7. Angiv de billeder, der skal gemmes.

  • Hvis du vil gemme de tre billeder, der er taget, og det resulterende HDR-billede, skal du vælge [Alle billed.]. De tre billeer kan kombineres til et HDR-billede i Digital Photo Professional (EOS-software).
  • Hvis du kun vil gemme HDR-billedet, skal du vælge [Kun HDR-bil.].
 8. Tag billedet.

  • Når du trykker udløserknappen helt ned, tages der tre sammenhængende billeder, og HDR-billedet gemmes på kortet.

Forholdsregler

 • Udvidede ISO-hastigheder (L, H) er ikke til rådighed i HDR-optagelse.
 • Flashen udløses ikke under HDR-optagelse.
 • AEB er ikke tilgængelig.
 • I HDR-optagelse tages der automatisk tre billeder med indstillinger, som f.eks. lukkertider indstillet. Af denne årsag ændres lukkertiden og ISO-hastigheden i forhold til din angivne tid, selv i metoderne [Fleksibelt prioriteret AE], [Lukkerprioriteret AE] og [Manuel eksponering].
 • Billeder kan være lysere i HDR-optagelse end ved normal optagelse. I tilfælde heraf skal du justere eksponeringskompensationen eller andre indstillinger efter behov.
 • For at undgå kamerarystelser kan der indstilles en høj ISO-hastighed.
 • Når du optager HDR-billeder med [Auto. billedjust.] indstillet til [Aktivér], føjes oplysninger om visning af AF-punkter () og støvsletningsdata () ikke til billedet.
 • Hvis du udfører håndholdt HDR-optagelse, hvor [Auto. billedjust.] er indstillet til [Aktivér], bliver billedperiferien beskåret en smule, og opløsningen vil være lidt lavere. Hvis billederne heller ikke kan justeres korrekt pga. kamerarystelser, træder den automatiske billedjustering muligvis ikke i kraft. Bemærk, at når du tager billeder med meget lyse (eller mørke) eksponeringsindstillinger, fungerer automatisk billedjustering muligvis ikke korrekt.
 • Hvis du udfører håndholdt HDR-optagelse, hvor [Auto. billedjust.] er indstillet til [Deaktivér], vil de tre billeder muligvis ikke være korrekt justeret, og HDR-effekten vil være reduceret. Det anbefales at bruge et stativ.
 • Automatisk billedjustering vil måske ikke fungere korrekt med gentagne mønstre (gitre, striber osv.) eller flade, enkelttonede billeder.
 • Motiver som f.eks. himmelen eller hvide vægge kan ikke gengives med en jævn overgang og kan have støj eller uregelmæssige eksponeringer eller støj.
 • HDR-optagelse under fluorescerende lys eller LED-lys kan medføre problemer som f.eks. uregelmæssig eksponering eller farver i HDR-billeder på grund af flimrende lyskilde. Det kan måske hjælpe til at reducere effekterne af flimmer, hvis du indstiller [Flicker detec.-opt.] til [Aktivér] eller [HF anti-flicker-optagelse] til [Til].
 • Ved HDR-optagelse vil billederne blive sat sammen og derefter gemt på kortet, så det kan tage noget tid. [BUSY] vises på skærmen, når billeder behandles, og det er ikke muligt at optage, før behandlingen er færdig.
 • Maksimal lukkertid i HDR-optagelse er 1/8000 sek.

Bemærk

 • Den elektroniske lukker anvendes i HDR-optagelse.
 • Billedkvaliteten på RAW HDR-billeder er som følger.

  • [Optagelse: HDR-optagelse ] er indstillet til [Deaktivér]: JPEG-kvalitet
  • [Optagelse: HDR-optagelse ] er indstillet til [Aktivér]: HEIF-kvalitet

  HDR-billedkvalitet i RAW+JPEG- eller RAW+HEIF-optagelser svarer til den billedekvalitet, du har angivet for JPEG- eller HEIF-billeder.