Billedkvalitet

Bemærk

 • “Billedkvalitet” i denne vejledning angiver både billedstørrelse og JPEG-/HEIF-kvalitet ().

Valg af billedstørrelse

Du kan angive Stor, Mellem, Lille 1 eller Lille 2 for JPEG-/HEIF-billeder og RAW eller Compact RAW for RAW-billeder.

Bemærk

 • HEIF kan angives, når [Optagelse: HDR-optagelse ] er indstillet til [Aktivér]. Du kan konvertere disse billeder til JPEG-billeder efter optagelse ().
 1. Vælg [Optagelse: Bil.type/str.].

  • Den skærm, der vises, varierer afhængigt af [ Opt.muligh.] i [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg].
 2. Indstil billedstørrelsen.

  Standard/Autom. kortskift/Opt. til flere

  • Når det gælder RAW-billeder, skal du dreje Kommandovælger-vælgeren for at vælge størrelse, og for JPEG-/HEIF-billeder skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1.
  • Tryk på SET for at indstille den.

  Optag separat

  • Når [ Opt.muligh.] i [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg] er indstillet til [Opt. separat], skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge [Kort 1] eller [Kort 2], og derefter trykke på SET. Bemærk, at optagelse separat til RAW og Compact RAW ikke er tilgængeligt for RAW-billeder.
  • Vælg den ønskede billedstørrelse på den viste skærm, og tryk på SET.

Bemærk

 • Stor indstilles, hvis du indstiller både RAW og JPEG/HEIF til [Tankestreg].
 • Der optages to versioner af hver optagelse i den angivne billedkvalitet, når du har valgt både RAW og JPEG/HEIF. Begge filer har det samme filnummer, men hver især har et andet filtypenavn med .JPG for JPEG, .HIF for HEIF og .CR3 for RAW.
 • Betydningen af ikonerne for billedstørrelse er følgende: : RAW, : Compact RAW, JPEG: JPEG, HEIF: HEIF, : Stor, : Mellem, : Lille 1, : Lille 2

RAW-billeder

RAW-billeder er rådata fra billedsensoren, der optages digitalt på kortet som RAW eller Compact RAW baseret på dit valg. Compact RAW producerer RAW-billeder med mindre filstørrelser end RAW.

RAW-billeder kan behandles ved hjælp af [Afspilning: RAW-billedbehandling] () for at gemme dem om JPEG- eller HEIF-billeder. Da RAW-billedet ikke ændres af sig selv, kan du behandle RAW-billedet for at oprette et vilkårligt antal JPEG- eller HEIF-billeder med forskellige behandlingsbetingelser.

Du kan bruge Digital Photo Professional (EOS-software) til at behandle RAW-billeder. Du kan justere billederne på forskellige måder, afhængigt af hvordan de bruges, og generere JPEG, HEIF eller andre typer billeder, der afspejler effekterne af disse justeringer.

Bemærk

 • Det anbefales at bruge Digital Photo Professional (EOS-software, herefter DPP) for at få vist RAW-billeder på en computer.
 • Ældre versioner af DPP Ver. 4.x understøtter ikke visning, behandling, redigering eller andre betjeninger med RAW-billeder, der er taget med dette kamera. Hvis en ældre version af DPP Ver. 4.x er installeret på din computer, kan du få og installere den seneste version af DPP fra Canons websted for at opdatere den (), og den vil overskrive den med tidligere version. Ligeledes understøtter DPP Ver. 3.x eller tidligere understøtter ikke visning, behandling, redigering eller andre betjeninger med RAW-billeder, der er taget med dette kamera.
 • Andre programmer kan måske ikke vise RAW-billeder taget med dette kamera. For at få oplysninger om kompatibilitet kan du kontakte softwareproducenten.

Vejledning til indstillinger af billedkvalitet

Se Filstørrelse på stillbilleder/antal tilgængelige optagelser/største bursthastighed for kontinuerlig optagelse for at få oplysninger om filstørrelse, antal tilgængelige optagelser, største bursthastighed og andre estimerede værdier.

Største bursthastighed for kontinuerlig optagelse

Den omtrentlige største bursthastighed vises øverst til venstre på optagelsesskærmen og nederst til højre i søgeren.

Bemærk

 • Hvis den største bursthastighed vises som “99”, betyder det, at du kan skyde 99 eller flere billeder kontinuerligt. Færre optagelser er tilgængelige for en værdi på 98 eller mindre, og når [BUSY] vises i på skærmen, er den interne hukommelse fuld og optagelse stopper midlertidigt. Hvis du stopper den kontinuerlige optagelse, øges den største bursthastighed. Når alle optagne billeder er blevet skrevet til et kort, kan du endnu en gang skrive til et kort ved den største bursthastighed, der er angivet under Filstørrelse på stillbilleder/antal tilgængelige optagelser/største bursthastighed for kontinuerlig optagelse.

JPEG-/HEIF-kvalitet

 1. Vælg [Optagelse: -kvalitet].

 2. Vælg den ønskede billedstørrelse.

  • Vælg billedstørrelsen, og tryk derefter på SET.
 3. Indstil den ønskede kvalitet (komprimering).

  • Vælg nummeret, tryk derefter på SET.
  • Højere numre giver højere kvalitet (lavere komprimering).
  • Kvalitet på 6-10 angives med Fin, og 1-5 med Normal.

Bemærk

 • Jo bedre kvalitet, jo færre optagelser vil være tilgængelige. Til forskel vil der være flere optagelser tilgængelige, jo lavere kvaliteten er.