Valg af fremføringsmetode

Du kan vælge mellem enkelt eller kontinuerlig fremføringsmetode. Du kan vælge den fremføringsmetode, der passer til scenen eller motivet.

 1. Tryk på Valg af fremføringsmetode/AF-funktion-knappen (Tidsindstilling 6 sek.).

 2. Vælg fremføringsmetode.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 2 for at foretage et valg.
 • [] Enkelt optagelse

  Når du holder udløserknappen helt ned, tages kun ét billede.

 • [] Hurtig kontinuerlig optagelse +

  Når du holder udløserknappen helt nede, kan du også optage kontinuerligt som beskrevet herunder, når du bliver ved med at holde den nede indstillingen af [Optagelse: Lukkermetode].

  • [Elektronisk]: maks. ca. 30 optagelser/sek.
  • [Elek. før. luk.]: maks. ca. 12 optagelser/sek.
  • [Mekanisk]: maks. ca. 12 optagelser/sek.
 • [] Hurtig kontinuerlig optagelse

  Når du holder udløserknappen helt nede, kan du også optage kontinuerligt som beskrevet herunder, når du bliver ved med at holde den nede indstillingen af [Optagelse: Lukkermetode].

  • [Elektronisk]: maks. ca. 15 optagelser/sek.
  • [Elek. før. luk.]: maks. ca. 8,0 optagelser/sek.
  • [Mekanisk]: maks. ca. 6,0 optagelser/sek.
 • [] Langsom kontinuerlig optagelse

  Når du holder udløserknappen helt nede, kan du optage kontinuerligt med maks. ca. 3,0 optagelser/sek., mens du holder den nede.

 • [] Tilpas hurtig kontinuerlig optagelse

  Du kan lave op til 50 optagelser kontinuerligt ved en maksimumshastighed på 195 optagelser/sek.

  • Den elektroniske lukker anvendes i optagelse.
  • Detaljer som f.eks. lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed bestemmes for forholdene for den første optagelse.
  • Lukkertider, der er langsommere end 1/30 sek., er ikke tilgængelige
 • [] Selvudløser: 10 sek./fjernudløser

 • [] Selvudløser: 2 sek./fjernudløser

  Se Brug af selvudløser for optagelse med selvudløser. Se Optagelse med fjernbetjening for optagelse med fjernudløser.

Forholdsregler

 • maks. ca. 30 optagelser/sek. kontinuerlig optagelseshastighed med [Elektronisk] indstillet til [Hurtig kontinuerlig optagelse plus] er tilgængelig under følgende forhold.

  • Lukkertid: 1/125 sek. eller hurtigere
  • Reduktion af flimmer: Ingen

  Bemærk, at kontinuerlig optagelseshastighed kan være mindre ind 30 optagelser/sek., hvis et af følgende opstår i forbindelse med kontinuerlig optagelseshastighed.

  • Skift til [Program AE] eller [Lukkerprioriteret AE] optagelsesmetode eller anvendelse af indstillingerne kan medføre, at blændeværdien ændre i metoden [Fleksibelt prioriteret AE]
  • Zooming udføres
  • Manuel fokusering udføres
  • Servo AF-ændrer den position, som er i fokus
 • Se flere oplysninger om de objektiver, som understøtter maksimal kontinuerlig optagelseshastighed på Canons websted ().
 • Kontinuerlig optagelseshastighed med Servo AF kan blive langsommere afhængigt at motivforholdene eller det anvendte objektiv.
 • Kontinuerlig optagelseshastighed kan blive langsommere, når der optages under flimrende lys med [Optagelse: Flicker detec.-opt.] indstillet til [Aktivér] (). Derudover kan optagelsesintervallet blive uregelmæssigt, og lukkerudløsningsforsinkelsen kan blive længere.
 • Når den interne hukommelse bliver fuld under kontinuerlig optagelse, kan hastigheden falde under kontinuerlig optagelseshastighed, fordi optagelsen bliver midlertidigt deaktiveret ().
 • Kontinuerlig optagelseshastighed kan være langsommere og billedvisning i søgeren eller på skærmen kan stoppe under nogle optagelsesforhold.