Anti-flimmeroptagelse

Ujævn eksponering og farve kan blive vist i kontinuerlig optagelse, hvis du optager med hurtige lukkertider under flimrende lyskilder som f.eks. fluorescerende lys, på grund af ujævn lodret eksponering. Anti-flimmeroptagelse gør det muligt at tage billeder, når eksponering og farver er mindre påvirket af flimmer.

 1. Vælg [Optagelse: Flicker detec.-opt.].

 2. Vælg [Aktivér].

 3. Tag billedet.

Forholdsregler

 • Når [Aktivér] er indstillet, og du optager under en flimrende lyskilde, kan udløserforsinkelsen vare længere.
 • Flimmer kan ikke registreres, hvis det har en anden frekvens end 50Hz eller 60Hz. Hvis lyskildens flimmerfrekvens ændres under kontinuerlig optagelse, kan effekterne af flimmeret ikke reduceres.
 • I metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Program AE] eller [Blædeprioritet AE] kan farvetonen af optagne billeder variere, hvis lukkertiden ændres under kontinuerlig optagelse, eller hvis du tager flere optagelser af det samme motiv med forskellige lukkertider. For at undgå inkonsistente farvetoner skal du optage med metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Lukkerprioriteret AE] eller [Manuel eksponering] med en fast lukkertid.
 • Farvetone af optagne billeder kan variere mellem [Aktivér] og [Deaktivér].
 • Lukkertid, blændeværdien og ISO-hastighed kan ændre sig, når du starter optagelsen med AE-lås.
 • Hvis motivet har en mørk baggrund, eller hvis der er et kraftigt lys i billedet, bliver flimmer muligvis ikke registreret korrekt.
 • Reduktion af flimmer kan muligvis ikke lade sig gøre ved speciel belysning.
 • Afhængigt af lyskilden registreres flimmer muligvis ikke korrekt.
 • Afhængigt af lyskilder og optagelsesforhold opnås det forventede resultat muligvis ikke, selvom du bruger denne funktion.
 • Eksponering i flashfotografering kan variere.

Bemærk

 • Det anbefales at udføre testbilleder på forhånd.
 • Registrer flimmer manuelt, hvis skærmen flimrer (f.eks. når lyskilden ændres), ved at trykke på knappen Q (Quick Control), vælge [Anti-flimmeroptagelse], og derefter trykke på knappen INFO.