Testflash/ledelys fra en modtagerenhed

Under trådløs optagelse med radiotransmission kan test af flash og ledelys () blive udført fra EL-1, der er angivet som modtagerenheden.

 1. Skub joysticket lodret.

 2. Affyr flashen.

  [Affyring af testflash]

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg TEST, og tryk derefter joysticket lodret.

  [Ledelys] ()

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg MODEL, og tryk derefter joysticket lodret.
  • Der sendes et flashsignal fra modtagerenheden til afsenderenheden, og der affyres en trådløs systemtestudladning eller et ledelys.

Forsigtig

 • Ledelys fra en modtagerenhed er ikke mulig med kameraer, der er lanceret frem til 2011 eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D.
 • Se “Ledelys” vedrørende forholdsregler i forbindelse med ledelys.
 • Når C.Fn-02-1 er indstillet på afsenderenheden (), affyres ledelyset ikke, også selvom du vælger MODEL.

Bemærk

 • Hvis der er to eller flere afsenderenheder (), sendes flashsignalet til hovedafsenderen.