Fjernudløsning fra en modtagerenhed

Når du bruger et EOS DIGITAL-kamera, der blev lanceret i eller efter 2012, kan du udføre en fjernudløsning (optagelse med fjernbetjening) fra en EL-1, der er indstillet som modtagerenhed, under trådløs optagelse med radiotransmission.

 1. Skub joysticket lodret.

 2. Tag billedet.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg REL, og tryk derefter joysticket lodret.
  • Der sendes et udløsersignal fra modtagerenheden til afsenderenheden, og billedet tages.

Forsigtig

 • Fjernudløsning er ikke muligt fra en modtagerenhed i kameraer, der er lanceret frem til 2011 eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D.
 • Optagelse er ikke mulig, når autofokus mislykkes. Det anbefales, at du indstiller objektivets fokusmetodevælger til MF, fokuserer manuelt på motivet og derefter slipper.

Bemærk

 • Fjernudløsning udføres med “enkelt optagelse”, uanset kameraets fremføringsmetode.
 • Hvis der er to eller flere afsenderenheder (), sendes flashsignalet til hovedafsenderen.
 • Under fjernudløsning fra modtageren vises UDLØS på afsenderens skærm.