Záznam filmu

Pro záznam filmů nastavte volič režimů do polohy Filmy.

Upozornění

  • Po přepnutí z fotografování na záznam filmu zkontrolujte před pořízením záznamu filmů znovu nastavení fotoaparátu.

Poznámka

  • Během fotografování je též možné nahrávat filmy po stisknutí tlačítka snímání filmů.
  • Filmy zaznamenané v režimu snímání Automatický inteligentní scénický režim jsou zaznamenány v kvalitě režimu Automatický inteligentní scénický režim. Filmy zaznamenané v jiných režimech než Automatický inteligentní scénický režim jsou zaznamenány jako filmy v režimu Programová automatická expozice.