Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (režim IS)

Funkce fotoaparátu [Režim IS] a [Digitální IS při film.] omezují rozhýbání fotoaparátu při filmování. Mohou poskytovat účinnou stabilizaci i v případě, že objektiv není vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu). Pokud používáte objektiv s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), nastavte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu na ON.

Režim IS

 1. Vyberte možnost [Snímání: Režim IS (stabiliz. obrazu)].

 2. Vyberte možnost [Režim IS].

  • Vyberte možnost [Zap].

Upozornění

 • [Režim IS] není zobrazen, pokud je připojen objektiv s funkcí IS.

Digitální IS při filmování

 1. Vyberte možnost [Snímání: Režim IS (stabiliz. obrazu)].

 2. Vyberte možnost [Film Digitální IS].

 • Vyp (Zakázat digitální IS při filmování)

  Stabilizace obrazu pomocí funkce Digitální IS při filmování je deaktivována.

 • Zap (Povolit digitální IS při filmování)

  Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno. Obraz bude nepatrně zvětšený.

 • Vylepšeno (Vylepšené digitální IS při filmování)

  V porovnání s nastavením možnosti [Zap] lze silnější rozhýbání fotoaparátu opravit. Obraz bude více zvětšený.

Upozornění

 • Digitální IS při filmování nebude fungovat, pokud je přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu nastavený na možnost OFF.
 • U objektivů bez IS nastavení [Film Digitální IS] na hodnotu [Zap] nebo [Vylepšeno] rovněž nastaví [Režim IS] na hodnotu [Zap].
 • Přestože je též možné nahrávat filmy s funkcí Digitální IS při filmování, pokud používáte objektivy typu EF-S nebo ořez filmu, je oblast snímku dále zmenšena.
 • U objektivu, jehož ohnisková vzdálenost je větší než 1000 mm, nebude digitální IS při film. fungovat.
 • Stabilizace prostřednictvím funkce Digitální IS při filmování může být při některých velikostech filmového záznamu méně efektivní.
 • Čím širší je zorný úhel (široký úhel), tím efektivnější je stabilizace obrazu. Čím užší je zorný úhel (teleobjektiv), tím méně efektivní je stabilizace obrazu.
 • Pokud používáte stativ, doporučujeme nastavení digitálního IS při filmování na [Vyp].
 • V závislosti na podmínkách objektu a snímání může dojít ke znatelnému rozmazání objektu (objekt momentálně vypadá jako rozostřený) vlivem efektů digitálního IS při film.
 • Uvažte změnu nastavení na [Vyp] při použití objektivu TS-E nebo objektivu rybí oko.
 • Funkce Digitální IS při filmování snímek zvětší, takže může vypadat zrnitější. Mohou být rovněž patrné světelné body, šum atd.

Poznámka

 • Podrobnosti o ikonách zobrazených pro fotografování naleznete v části Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (režim IS).
 • U některých objektivů je možná ještě účinnější stabilizace (označená „+“ vedle ikony IS), pokud se IS objektivu používá ve spojení s funkcí [Režim IS] a [Digitální IS při film.] na fotoaparátu. Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s touto funkcí naleznete na webových stránkách společnosti Canon.