Filmy Canon Log

Křivka gamma funkce Canon Log využívá všech výhod vlastností obrazového snímače a zajišťuje široký dynamický rozsah u filmů, které budou zpracovávány v postprodukci. Díky minimálním ztrátám detailů ve stínech a světlých tónech si filmy mohou zachovat více vizuálních informací napříč dynamickým rozsahem.

Chcete-li pracovat s filmy s křivkou Canon Log v postprodukci, můžete použít vyhledávací tabulky (LUT). LUT data lze stáhnout z webu společnosti Canon.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Nastavení Canon Log].

 2. Vyberte možnost [Canon Log].

 3. Vyberte [Zap] ().

 4. Nastavte požadované možnosti.

Canon Log

 • Zap

  Aktivuje 10bitový záznam filmů Canon Log na kartu. Filmy lze také nahrávat na externí zařízení, která podporují 10bitový záznam.

Poznámka

 • V záznamu Canon Log je použito vzorkování barev YCbCr 4:2:2 (10bitové) a barevný prostor BT.709/BT.2020.

Pomoc. zobrazení

Při přehrávání ve fotoaparátu mohou tyto filmy vypadat tmavší a mít nižší kontrast než filmy nahrané s použitým stylem Picture Style, vlivem vlastností obrazu Canon Log, které jsou určeny k zajištění širokého dynamického rozsahu. Pro jasnější zobrazení, které usnadňuje kontrolu podrobností, nastavte možnost [Pomoc. zobrazení] na hodnotu [Zap].

 • Nastavení této funkce na hodnotu [Zap] neovlivňuje filmy nahrané na kartu nahrávané pomocí charakteristiky funkce Canon Log. A podobně má videovýstup HDMI charakteristiky křivky Canon Log a funkce Pomocník zobrazení se nepoužije.

Poznámka

 • [Pomocník zobrazení] se zobrazí na obrazovce zobrazení informací během záznamu filmu pomocí funkce Pomocník zobrazení.
 • Při nastavení na hodnotu [Zap] se pomocník zobrazení také používá se zvětšeným zobrazením.

Color Matrix

Pomocí barevné matice můžete při plánování postprodukčního zpracování stanovit, jak budou barvy reprodukovány.

 • Cinema EOS Original

  Reprodukuje barvy ekvivalentní barvám fotoaparátu EOS-1D C.

 • Neutral

  Reprodukuje barvy podobné skutečným barvám objektů.

Charakteristiky

V případě potřeby upravte. Vyberte možnost ([Ostrost: Síla], [Saturace] nebo [Odstín]), upravte úroveň efektu a pak stiskněte SET.

Ostrost: Síla 0: Slabé zdůraznění orámování 7: Silné zdůraznění orámování
Saturace -4: Nízký +4: Vysoká
Odstín* Červené -4: K purpurové +4: Ke žluté
Zelené -4: Ke žluté +4: K azurové
Modré -4: K azurové +4: K purpurové

Červené, zelené a modré nelze upravit samostatně.

Barev. prostor

[Barev. prostor] lze nastavit v případě, že je možnost [Canon Log] nastavena na hodnotu [Zap] a [Color Matrix] na hodnotu [Neutral]. Vyberte možnost [BT.709] nebo [BT.2020] jako barevný prostor pro výstup HDMI.

Nastavení snímání

 • Ruční nastavení citlivosti ISO na hodnotu 100–320 upraví dynamický rozsah na užší.

 • Funkce Canon Log nabízí dynamický rozsah v rozsahu přibližně 800 % při citlivosti ISO 400 nebo vyšší.

 • ISO 100, 125, 160, 200, 250 a 320 jsou rozšířené citlivosti ISO. [L] se zobrazí, pokud je nastavena citlivost ISO.

Kvalita snímku funkce Canon Log

 • U funkce Canon Log mohou být filmy ovlivněny horizontálním proužkováním v závislosti na objektu nebo podmínkách snímání. Nejprve nahrajte několik zkušebních filmů a zkontrolujte výsledky. Zejména pokud při stupňování barev filmů zvýrazníte kontrast, může být více patrný šum.
 • Funkcí Canon Log může být obloha, bílé zdi a podobné objekty ovlivněna šumem nebo nerovnoměrnou gradací, expozicí či barvami.
 • Horizontální proužkování pravděpodobněji nastane při záznamu poněkud tmavých, plochých objektů. Tento šum snímků může dokonce nastat i při relativně nízkých citlivostech ISO kolem hodnoty ISO 400.
 • Pokud je šum patrný, zkuste nahrávat za jasnějších podmínek a upravit jas ve stupňování barev. Šum lze též snížit záznamem při citlivostech ISO nižších než ISO 400, i když je dynamický rozsah užší.

Upozornění

 • Obecná opatření při snímání s funkcí Canon Log

 • S funkcí Canon Log může být automatické zaostřování obtížnější na objekty při nedostatečném osvětlení, nebo na nízkokontrastní objekty.
 • Na hranách snímku se může objevit šum, pokud je při nastavení funkce Canon Log položka [Korekce vinětace] v nabídce [Snímání: Korekce odchylky objektivu] nastavena na hodnotu [Povolit].
 • Funkce Canon Log 2 a Canon Log 3 nejsou podporovány.
 • Histogramy snímků zachycených pomocí funkce [Canon Log] nastavené na [Zap] nejsou založeny na snímcích převedených pro zobrazení s funkcí Pomocník zobrazení. Oblasti snímků jsou zobrazeny šedou barvou v histogramu a zhruba označují nepoužité hodnoty signálu.

Poznámka

 • Přehrávání filmů nahraných pomocí funkce Canon Log

 • Funkce Pomocník zobrazení se nepoužije během přehrávání filmů.