Obecná upozornění pro záznam filmů

Upozornění

 • Upozornění pro záznam filmů

 • Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj ostrého umělého osvětlení. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
 • Při záznamu objektů s jemnými detaily může dojít ke vzniku moaré a nesprávné reprodukce barev.
 • Pokud je nastavena funkce [Automatické vyvážení bílé] nebo [Automaticky: Priorita bílé] a během záznamu filmu se změní citlivost ISO nebo hodnota clony, může se změnit také vyvážení bílé.
 • Nahráváte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může obraz filmu mihotat.
 • Pokud provedete automatické zaostřování (AF) s objektivem typu USM během záznamu filmu za slabého osvětlení, může se zaznamenat šum ve formě vodorovných pruhů. Ke stejnému typu šumu může dojít, pokud zaostřujete ručně s určitými objektivy vybavenými kroužkem elektronického zaostřování.
 • Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme pořídit několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu, nestejnou úroveň zvuku, nepřesnou korekci odchylky objektivu nebo rozostření obrazu.
 • Větší zaclonění může prodloužit nebo znemožnit přesné zaostření.
 • Provádění AF během záznamu filmu může způsobit následující problémy: významné dočasné rozostření obrazu, zaznamenání změn jasu filmu, dočasné zastavení záznamu filmu nebo zaznamenávání mechanických zvuků objektivu.
 • Zabraňte zakrytí vestavěných mikrofonů prsty nebo jinými předměty.
 • Připojení nebo odpojení kabelu HDMI během záznamu filmu ukončí nahrávání.
 • Podle potřeby také Obecná bezpečnostní opatření pro fotografování.
 • Fotoaparát se může při záznamu filmů a současným připojením přes Wi-Fi zahřát. Použijte stativ nebo přijměte jiná opatření, abyste se vyvarovali ručního záznamu.
 • Červená varovná ikona [Červené varování před teplotou] před vnitřní teplotou

 • Pokud se zvýší teplota uvnitř fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího záznamu filmů nebo vysoké teploty okolního prostředí, zobrazí se červená ikona [Červené varování před teplotou].
 • Červená ikona [Červené varování před teplotou] znamená, že záznam filmů bude brzy automaticky ukončen. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat v záznamu až po snížení teploty uvnitř fotoaparátu. Proto vypněte napájení a nechte fotoaparát na nějakou dobu ochladit. Vezměte na vědomí, že doba, do které se záznam automaticky zastaví při zobrazení červené ikony [Červené varování před teplotou], se liší v závislosti na podmínkách snímání.
 • Dlouhotrvající záznam filmu za vysoké teploty způsobí, že se červená ikona [Červené varování před teplotou] zobrazí dříve. Pokud neprovádíte záznam, vždy fotoaparát vypněte.
 • Ikona [Omezení přehřátí]

 • Ikona [Omezení přehřátí] se může zobrazit, pokud se díky opakovanému záznamu filmu nebo rozšířenému používání zobrazení Živý náhled zvýší teplota uvnitř fotoaparátu. Pokud je zobrazena ikona [Omezení přehřátí], vypněte fotoaparát nebo přijměte jiná opatření a počkejte, než fotoaparát vychladne.
 • Jestliže budete pokračovat v záznamu se zobrazenou ikonou [Omezení přehřátí], fotoaparát se automaticky vypne. Fotoaparát se rovněž může automaticky vypnout, pokud budete pokračovat v používání zobrazení Živý náhled se zobrazenou ikonou [Omezení přehřátí].
 • Záznam a kvalita snímku

 • Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do polohy ON, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Tato funkce spotřebovává energii napájení z baterie a může tak způsobit zkrácení celkové doby záznamu filmů. Pokud není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do polohy OFF.
 • Pokud se během záznamu filmu s automatickou expozicí změní jas, může se zdát, že se film na okamžik zastavil. V tomto případě nahrávejte filmy pomocí ruční expozice.
 • Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se světlá oblast jevit na obrazovce černá. Filmy se nahrávají téměř ve stejné podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce.
 • Šum snímku nebo nepravidelné barvy se mohou objevit při snímání s vysokými citlivostmi ISO, vysokými teplotami, pomalými rychlostmi závěrky nebo za nedostatečného osvětlení. Filmy jsou nahrány téměř stejně, jak vypadají na obrazovce, kromě záznamu časosběrného filmu nebo s Pomocníkem zobrazení funkce Canon Log.
 • Kvalita videa a zvuku zaznamenaných filmů může být horší na jiných zařízeních a přehrávání nemusí být možné, i když zařízení podporují formáty MP4.
 • Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu, může se během záznamu filmu zobrazit v pravé části obrazovky indikátor. Indikátor ukazuje, kolik dat ještě nebylo zapsáno na kartu (zbývající kapacita vnitřní vyrovnávací paměti) a zvyšuje se tím rychleji, čím je karta pomalejší. Jestliže indikátor (1) dosáhne nejvyšší úrovně, záznam filmu se automaticky zastaví.

 • Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se nezobrazí, nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste. Nejprve pořiďte několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta umožňuje dostatečně rychlý zápis.
 • Pokud indikátor zobrazí, že je karta plná a dojde k automatickému ukončení záznamu filmu, nemusí se zvuk ke konci filmu zaznamenat správně.
 • Pokud je rychlost zápisu karty pomalá (z důvodu fragmentace) a zobrazí se indikátor, můžete rychlost zápisu zvýšit naformátováním karty.
 • Omezení zvuku

 • Vezměte na vědomí, že platí následující omezení, pokud je funkce [Snímání: Kval. film. zázn.] nastavena na Full HD29,97 sn./sIPB (lehká) (NTSC) nebo Full HD25,00 sn./sIPB (lehká) (PAL), nebo pokud je funkce [Uživatelské funkce: Komprese zvuku] nastavena na [Povolit].

  • Nezaznamená se zvuk pro přibližně dva poslední snímky.
  • Při přehrávání filmů v systému Windows může dojít k nepatrnému narušení synchronizace obrazu filmu a zvuku.

Poznámka

 • Poznámky pro záznam filmů

 • Při každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
 • Zaostřování lze také provést stisknutím tlačítka Aktivace AF.
 • Chcete-li zahájit/zastavit záznam filmu úplným stisknutím tlačítka spouště, nastavte [Plné zmáčknutí] pro funkci [Snímání: Funkce tl. spouště pro filmy] na možnost [Spušt./zast.film.] ().
 • Vestavěné mikrofony fotoaparátu zaznamenávají stereofonní zvuk ().
 • Místo vestavěného mikrofonu jsou použity libovolné externí mikrofony jako směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně) připojené do VSTUPNÍHO konektoru pro externí mikrofon fotoaparátu ().
 • Použít lze většinu externích mikrofonů s miniaturní zástrčkou o průměru 3,5 mm.
 • Přednastavení zaostření během záznamu filmu je dostupné pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí a dostupné od druhé poloviny roku 2011.
 • Pro filmy v rozlišení 4K a Full HD je použito vzorkování barev YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor BT.709.