Záznam zvuku

Filmy a zvuk můžete zároveň zaznamenávat pomocí vestavěného stereofonního mikrofonu nebo externího stereofonního mikrofonu. Můžete také podle uvážení měnit úroveň záznamu zvuku.

Funkce záznamu zvuku nastavte pomocí položky [Snímání: Zvukový záznam].

Upozornění

 • Zvuky z užívání Wi-Fi mohou být zachyceny zabudovanými nebo externími mikrofony. Během záznamu zvuku nedoporučujeme používat funkci bezdrátové komunikace.
 • Při připojování externího mikrofonu nebo sluchátek k fotoaparátu nezapomeňte vložit zástrčku zcela dovnitř.
 • Vestavěný mikrofon fotoaparátu může též nahrávat mechanické zvuky objektivu nebo zvuky činnosti fotoaparátu/objektivu, pokud během záznamu filmu probíhají činnosti AF nebo používáte fotoaparát či objektiv. V tomto případě může použití externího mikrofonu tyto zvuky snížit. Pokud vás zvuky stále ruší, může být účinnější vyjmout externí mikrofon z fotoaparátu a umístit jej dále od fotoaparátu a objektivu.
 • Do VSTUPNÍHO konektoru pro externí mikrofon na fotoaparátu nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.
 • Na zvuk přehrávaný sluchátky není použito potlačení šumu. Proto bude zvuk nahraný s filmem jiný.
 • Při poslechu zvuku se sluchátky neměňte nastavení možnosti [Snímání: Zvukový záznam]. Může se tím způsobit náhlý hlasitý výstup, který může poškodit váš sluch.

Poznámka

 • V režimu Automatický inteligentní scénický režim jsou pro funkci [Snímání: Zvukový záznam] dostupná nastavení [Zap] nebo [Vyp]. Nastavte hodnotu [Zap] pro automatickou úpravu úrovně záznamu.
 • K výstupu zvuku dochází taktéž při připojení fotoaparátu k televizorům prostřednictvím rozhraní HDMI, vyjma stavu, kdy je položka [Zvukový záznam] nastavena na možnost [Zakázat]. Při výskytu zpětné zvukové vazby během výstupu zvuku z televizoru umístěte fotoaparát dále od televizoru nebo zeslabte hlasitost zvuku televizoru.
 • Vyvážení hlasitosti mezi L/R (levým/pravým) kanálem nelze upravit.
 • Zvuk se zaznamená s 16bitovou vzorkovací frekvencí 48 kHz.

Záznam zvuku / Úroveň záznamu zvuku

 • Auto

  Úroveň záznamu zvuku se nastavuje automaticky. Automatické řízení úrovně se projeví automaticky v reakci na úroveň zvuku.

 • Ruční

  Úroveň záznamu zvuku můžete upravit podle potřeby. Vyberte možnost [Úroveň záznamu] a otáčejte voličem Rychloovladač 1, přičemž sledujte ukazatel úrovně. Tím nastavíte úroveň záznamu zvuku. Sledujte indikátor zachování špičkové úrovně a upravte nastavení tak, aby se pro nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas rozsvítil vpravo od značky „12“ (–12 dB). Při překročení hodnoty „0“ dojde ke zkreslení zvuku.

 • Zakázat

  Nebude zaznamenáván zvuk.

Protivětrný filtr

Nastavení na [Automaticky] snižuje zkreslení zvuku při větrných venkovních scénách. Aktivuje se pouze při používání vestavěného mikrofonu fotoaparátu. Když se uplatní funkce protivětrného filtru, potlačí se také část hlubokých basových zvuků.

Tlumič

Automaticky potlačuje zkreslení zvuku způsobené hlasitými zvuky. I když je pro záznam nastavena položka [Zvukový záznam] na možnost [Auto] nebo [Ruční], může stále docházet ke zkreslení zvuku, pokud je zvuk velmi hlasitý. V takovém případě je doporučeno nastavit možnost [Povolit].

 • Mikrofon

  Za normálních okolností zaznamenává vestavěný mikrofon fotoaparátu stereofonně.

  Místo toho použijte libovolný externí mikrofon s miniaturním stereofonním konektorem o průměru 3,5 mm zapojený do VSTUPNÍHO konektoru pro externí mikrofon fotoaparátu (). Doporučujeme použít směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).

 • Sluchátka

  Po připojení volně prodejných sluchátek vybavených 3,5 mm miniaturním konektorem k příslušnému konektoru sluchátek () lze během záznamu nebo přehrávání filmů poslouchat zvuk. Hlasitost sluchátek upravíte stisknutím tlačítka Q (Rychlé ovládání), výběrem možnosti [Konektor sluchátek] a nastavením otáčením voliče Hlavní ovladač nebo Rychloovladač 2 nebo stisknutím tlačítka Multiovladač doleva a doprava ().

  Při přehrávání filmů můžete také používat sluchátka.