Kvalita filmového záznamu

V nabídce [Velik.film.zázn.] můžete pomocí možnosti [Snímání: Kval. film. zázn.] nastavit velikost snímku, snímkovou frekvenci, a metodu komprese.

Snímková frekvence zobrazená na obrazovce [Velik.film.zázn.] se přepíná automaticky v závislosti na nastavení položky [Nastavení: Videosystém] ().

Upozornění

 • Rychlosti čtení/zápisu karty vyžadované pro snímání filmu (požadavky na výkon karty) se liší podle kvality filmového záznamu.

Velikost filmového záznamu

Velikost snímku

 • [4K] 3840×2160

  Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.

 • [Full HD] 1920×1080

  Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition). Poměr stran obrazu je 16:9.

Upozornění

 • Pokud změníte nastavení [Nastavení: Videosystém], znovu nastavte [Snímání: Kval. film. zázn.].
 • Jiná zařízení nemusí normálně přehrávat filmy, jako jsou filmy v kvalitě 4K, Full HD59,94 sn./s/50,00 sn./s a filmy s vysokou snímkovou frekvencí, protože přehrávání je náročné na zpracování.
 • Zdánlivé rozlišení a šum se nepatrně liší podle kvality filmového záznamu, nastavení oříznutého snímání a použitého objektivu.

Poznámka

 • Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu ().
 • Filmy nelze zaznamenávat v kvalitě HD nebo VGA.

Záznam filmu v kvalitě 4K

 • Záznam 4K filmů vyžaduje stabilní kartu s vysokou rychlostí zápisu. Podrobné informace naleznete v části Karty, na které lze zaznamenat filmy.
 • Záznam filmů v rozlišení 4K významně zvyšuje zatížení. V porovnání s normálním snímáním filmů se může rychleji nebo výrazněji zvýšit teplota fotoaparátu. Pokud se během záznamu filmu zobrazí ikona [Omezení přehřátí] nebo červená ikona [Červené varování před teplotou], karta může být horká, a proto zastavte snímání filmu a než vyjmete kartu, nechte fotoaparát vychladnout. (Nevyjímejte kartu ihned.)
 • Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli požadovaný snímek a uložit jej na kartu jako snímek JPEG ().

Oblast snímku

Oblast snímku filmu se liší v závislosti na faktorech, jako je nastavení kvality filmového záznamu, nastavení oříznutého snímání a použitý objektiv.

 • Objektivy typů RF: S položkou [Snímání: Ořez filmu] nastavenou na [Zakázat]

  • (1) 4K (časosběrný) / Full HD (1920×1080) / Full HD (časosběrný)
  • (2) 4K (3840 × 2160)

 • Objektivy typu RF nebo EF: S položkou [Snímání: Ořez filmu] nastavenou na [Povolit]
 • Objektivy typu EF-S

  • (3) 4K (3840×2160) / 4K (časosběrný) / Full HD (1920×1080) / Full HD (časosběrný)

Upozornění

 • Záznam filmů při vysokorychlostním snímání nelze provést s objektivy typu EF-S nebo s položkou [Snímání: Ořez filmu] nastavenou na [Povolit].
 • Záznam s Movie digital IS () ořízne obraz kolem středu obrazovky ještě více.

Snímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)

 • [119,9 sn./s] 119,9 sn./s/[59,94 sn./s] 59,94 sn./s/[29,97 sn./s] 29,97 sn./s

  Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (Severní Amerika, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.). Více informací o [119,9 sn./s] naleznete v části Vysokorychlostní snímání.

 • [100,0 sn./s] 100,0 sn./s/[50,00 sn./s] 50,00 sn./s/[25,00 sn./s] 25,00 sn./s

  Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (Evropa, Rusko, Čína, Austrálie atd.). Více informací o [100,0 sn./s] naleznete v části Vysokorychlostní snímání.

 • [23,98 sn./s] 23,98 sn./s

  Většinou pro filmové účely. 23,98 sn./s (23,98 sn./s) je k dispozici, pokud je položka [Nastavení: Videosystém] nastavena na možnost [Pro NTSC].

Metoda komprese

 • [IPB (Standardní)] IPB (Standardní)

  Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně.

 • [IPB (lehká)] IPB (lehká)

  Jelikož je film zaznamenán při nižší přenosové rychlosti než u metody IPB (standardní), bude velikost souboru menší než u metody IPB (standardní) a kompatibilita přehrávání bude vyšší. Bude pak možné zaznamenávat déle než s možností IPB (standardní) (s využitím karty stejné kapacity).

Formát filmového záznamu

 • [MP4] MP4

  Všechny filmy, které zaznamenáte fotoaparátem, jsou zaznamenány jako videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru: „.MP4“).

Karty, na které lze zaznamenat filmy

Viz Rychlostní požadavky karty, kde naleznete podrobnosti o kartách, na které lze zaznamenávat při každé úrovni kvality filmového záznamu.

Vyzkoušejte karty zaznamenáním několika filmů, abyste se ujistili, že mohou zaznamenávat správně ve zvolené velikosti ().

Upozornění

 • Před zaznamenáním filmu v kvalitě 4K naformátujte karty výběrem možnosti [Nízkoúrovňové form.] u položky [Nastavení: Formátovat kartu] ().
 • Pokud k záznamu filmů použijete kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film uložený na kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
 • Při záznamu filmů používejte vysoce výkonné karty s rychlostí zápisu dostatečně vyšší než bitový tok.
 • Pokud nelze filmy správně zaznamenat, naformátujte kartu a zkuste to znovu. Pokud formátování nevyřešilo problém, vyhledejte si další informace na webu výrobce karty apod.

Poznámka

 • Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu ().
 • Informace o rychlostech zápisu a čtení karty naleznete na webu výrobce příslušné karty apod.

Vysokorychlostní snímání

Filmy v kvalitě Full HD můžete nahrávat při vysokorychlostním snímání 119,9 sn./s nebo 100,0 sn./s. To je ideální pro záznam filmů, které budou přehrávány zpomaleně. Maximální doba záznamu jednoho filmu je 7 minut 29 sekund.

 • Filmy se zaznamenávají v kvalitě Full HD119,9 sn./sIPB (Standardní) nebo Full HD100,0 sn./sIPB (Standardní).
 • U filmů s vysokorychlostním snímáním se nezaznamenává zvuk.
 • Zobrazení časového kódu během záznamu filmu se posune o 4 s za sekundu.
 • Protože se filmy s vysokorychlostním snímáním zaznamenávají jako videosoubory při 29,97/25,00 sn./s, přehrávají se zpomaleně při 1/4 rychlosti.

Upozornění

 • Bezpečnostní opatření při nastavení na možnost [Vysokorych. sním.: Povolit]

 • Časové kódy se nezaznamenávají, když je položka [Přičítání] nastavena na možnost [Kdykoli] v [Snímání: Časový kód] ().
 • Pokud vrátíte hodnotu tohoto nastavení na [Zakázat], zkontrolujte nastavení [Velik.film.zázn.].
 • Obrazovka může během záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem mihotat.
 • Při zahájení nebo zastavení záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním se film na okamžik neaktualizuje a snímek se dočasně zastaví. Nezapomeňte na tuto skutečnost při záznamu filmů na externí zařízení přes rozhraní HDMI.
 • Snímkové frekvence filmu zobrazené na obrazovce při záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním neodpovídají snímkové frekvenci zaznamenaného filmu.
 • Sluchátka nelze použít (není slyšet žádný zvuk).
 • Snímková frekvence videovýstupu HDMI je 59,94 sn./s nebo 50,00 sn./s.

Videosoubory větší než 4 GB

 • Použití karet SD/SDHC naformátovaných ve fotoaparátu

  Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SD/SDHC, naformátuje se v souborovém systému FAT32.

  Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32 zaznamenáváte film a velikost souboru překročí 4 GB, vytvoří se automaticky nový videosoubor.

  Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory samostatně. Videosoubory se nepřehrají automaticky jeden po druhém. Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.

 • Použití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu

  Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDXC, naformátuje se v souborovém systému exFAT.

  Při použití karty naformátované pomocí souborového systému exFAT se film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více souborů), i když velikost souboru při záznamu filmu překročí 4 GB.

Upozornění

 • Při importu videosouborů přesahujících 4 GB do počítače použijte nástroj EOS Utility nebo čtečku karet (). Uložit soubory překračující délku 4 GB nemusí být možné, pokud se o to pokusíte s použitím standardních funkcí operačního systému počítače.

Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu

Podrobné informace naleznete v části Záznam filmu.

Maximální doba záznamu filmu

 • Záznam filmů bez vysokorychlostního snímání

  Maximální doba záznamu jednoho filmu je 29 min. 59 s. Jakmile se dosáhne doba 29 min. 59 s, snímání se automaticky zastaví. Záznam filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).

 • Záznam filmů s vysokorychlostním snímáním

  Maximální doba záznamu jednoho filmu je 7 min. 29 s. Jakmile se dosáhne doba 7 min. 29 s, snímání se automaticky zastaví. Záznam vysokorychlostního filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).

Upozornění

 • Po rozšířeném přehrávání filmů / zobrazení živého náhledu může stoupnout teplota uvnitř fotoaparátu a k dispozici bude kratší doba záznamu.