Pokyny k řešení potíží

Vyřešte potíže s bleskem Speedlite podle popisu v této části. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko Canon.

Fotografování s normálním bleskem

Nejde zapnout napájení.

 • Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správným směrem ().
 • Ujistěte se, zda je kryt prostoru pro baterii zavřený ().
 • Vyměňte baterie za nové.

Blesk Speedlite neemituje záblesky.

 • Zcela zasuňte upevňovací patici do sáněk pro příslušenství fotoaparátu, posuňte zajišťovací páčku doprava a zajistěte blesk Speedlite k fotoaparátu ().
 • Pokud zůstává symbol NABITÍ zobrazen i po uplynutí přibližně 15 s., vyměňte baterie ().
 • Odfoukněte veškerý cizí materiál na kontaktech mezi bleskem Speedlite a fotoaparátem běžně dostupným ofukovacím balónkem nebo podobným nástrojem.
 • Pokud kontakty mezi bleskem Speedlite a fotoaparátem () navlhnou, vypněte blesk Speedlite a nechte je uschnout.
 • Po souvislém emitování záblesků v krátké době, což může způsobit růst teploty hlavy blesku a omezení záblesku blesku, se interval záblesků prodlouží ().

Napájení se samo vypíná.

 • Bylo aktivováno automatické vypnutí napájení blesku Speedlite (). Stiskněte tlačítko spouště do poloviny nebo stiskněte tlačítko testování blesku ().

Snímky jsou podexponované nebo přeexponované.

 • Pokud hlavní objekt vypadá velmi tmavý nebo velmi jasný, nastavte kompenzaci expozice s bleskem ().
 • Pokud jsou v záběru objekty s vysokou odrazivostí, použijte blokování expozice s bleskem ().
 • Při synchronizaci s vysokými rychlostmi platí, že čím vyšší rychlost závěrky, tím nižší směrné číslo. Přesuňte se blíže k objektu ().

Dolní část snímku je tmavá.

 • Fotografujte ze vzdálenosti nejméně 0,5 m od objektu.
 • Sejměte nasazené sluneční clony.

Okraj snímku je tmavý.

 • Nastavte pro pokrytí blesku možnost A (Automaticky) ().
 • Při ručním nastavení pokrytí blesku nastavte pokrytí blesku širší než zorný úhel fotografování ().
 • Ujistěte se, že uživatelská funkce C.Fn-21 není nastavena na možnost [1] ().

Snímky jsou velmi rozmazané.

 • Fotografování v režimu Priorita clony AE Priorita clony AE za nedostatečného osvětlení automaticky aktivuje pomalou synchronizaci snímání, což vede k pomalejším rychlostem závěrky. Použijte stativ nebo nastavte režim fotografování na programovou automatickou expozici Programová automatická expozice či plně automatický režim (). Upozorňujeme, že také můžete nastavit rychlost synchronizace blesku v nastavení fotoaparátu [Rychl.synch. bles. v rež. Av] ().

Pokrytí blesku není nastaveno automaticky.

 • Nastavte pro pokrytí blesku možnost A (Automaticky) ().
 • Zcela zasuňte upevňovací patici do sáněk pro příslušenství fotoaparátu, posuňte zajišťovací páčku doprava a zajistěte blesk Speedlite k fotoaparátu ().

Pokrytí blesku nelze nastavit ručně.

 • Sejměte odrazový adaptér ().
 • Zasuňte širokoúhlou rozptylnou destičku ().

Nelze nastavit funkce.

 • Režim fotografování fotoaparátu nastavte na Flexibilní priorita AE, Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Ruční expozice nebo Bulb (Režim Bulb) (kreativní zóna).
 • Vypínač napájení blesku Speedlite nastavte do polohy Zapnuté napájení namísto LOCK ().

Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem

Přijímače se neaktivují nebo neočekávaně emitují na plný výkon.

 • Nastavte vysílač na Bezdrátové s rádiovým přenosemVYSÍLAČ a přijímače na Bezdrátové s rádiovým přenosemPŘIJÍMAČ ().
 • Na vysílači a přijímačích použijte stejná nastavení pro přenosové kanály a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci ().
 • Zajistěte, aby se přijímače nacházely v dosahu přenosu vysílače ().
 • Spusťte vyhledávání přenosových kanálů a nastavte kanál s nejsilnějším signálem ().
 • Pokud je to možné, umístěte přijímače do přímé viditelnosti vysílače.
 • Ujistěte se, zda jsou přijímače nasměrované na vysílač.
 • Při fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem nelze používat vestavěný blesk fotoaparátu jako vysílač.

Snímky jsou přeexponované.

 • Při fotografování s automatickým bleskem se třemi skupinovými záblesky (A–C) nedochází k emitování záblesků skupinou záblesků C namířenou směrem k hlavnímu objektu ().
 • Při fotografování s každým skupinovým zábleskem nastaveným do vlastního režimu blesku neaktivujte více skupin záblesků v režimu ETTL, které směřují k hlavnímu objektu ().

Zobrazí se Varování rychlosti synchronizace.

 • Nastavte rychlost závěrky o 1 krok nižší, než je maximální rychlost synchronizace blesku ().

Podsvětlení panelu LCD se zapne a vypne.

 • Panel LCD vysílače se vypne nebo zapne podle stavu nabíjení přijímače (skupinový záblesk). Viz Podsvětlení panelu LCD.

Propojené fotografování

Není k dispozici standardní expozice nebo je expozice nerovnoměrná.

 • Emitování záblesků z více blesků Speedlite společně v propojeném fotografování může zabránit vhodné expozici nebo způsobit nerovnoměrnou expozici. Zvažte emitování záblesků pouze z jednoho blesku Speedlite nebo použití samospouště k emitování záblesků z více jednotek v různých časech.