Nastavení pokrytí blesku

Pokrytí blesku lze nastavit automaticky nebo ručně. Chcete-li zajistit automatické nastavení pokrytí blesku, které bude vyhovovat ohniskové vzdálenosti (zornému úhlu fotografování) nasazeného objektivu a velikosti obrazového snímače, nastavte možnost A (Auto) (). Při nastavení M (ruční) můžete pokrytí blesku nastavit ručně v rozsahu 24–105 mm.

 1. Stiskněte tlačítko Vybrat/nastavit.

 2. Vyberte možnost uvedenou v bodě (1).

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte možnost a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
 3. Nastavte pokrytí blesku.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte pokrytí blesku a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
  • Chcete-li nastavit automaticky, vyberte možnost AUTO, pokud chcete nastavit ručně, vyberte hodnotu (ohnisková vzdálenost v mm).

Poznámka

 • Pokrytí blesku, které nastavíte ručně, musí odpovídat nebo překročit zorný úhel fotografování, aby se zabránilo vinětaci.
 • Pokud je nasazen objektiv s ohniskovou vzdáleností kratší než 24 mm, zobrazí se na panelu LCD varování Varování překročení rozsahu pokrytí blesku. Podobně se zobrazí varování Varování překročení rozsahu pokrytí blesku, když používáte fotoaparát s obrazovým snímačem menším než full-frame a skutečný zorný úhel fotografování překračuje úhel 24 mm objektivu.

Širokoúhlá rozptylná destička

Vestavěná širokoúhlá rozptylná destička umožňuje fotografování s bleskem pokrývající zorný úhel širokoúhlého objektivu s ohniskovou vzdáleností 14 mm.

 1. Vytáhněte širokoúhlou rozptylnou destičku.

  • Vytáhněte zarážku uprostřed širokoúhlé rozptylné destičky.
  • Spolu s ní se vysune bílá odrazná destička.
 2. Zasuňte zpět odraznou destičku.

  • Zasuňte zpět pouze samotnou odraznou destičku tak, aby širokoúhlá rozptylná destička zůstala dole.

Upozornění

 • Při použití širokoúhlé rozptylné destičky ve fotografování s odraženým bleskem se na panelu LCD zobrazí varování Varování pro širokoúhlou rozptylnou destičku a odražený záblesk, protože za těchto podmínek může s vyšší pravděpodobností dojít k podexpozici.
 • Širokoúhlou rozptylnou destičku nevytahujte příliš silně. Můžete ji tím oddělit od blesku Speedlite.
 • Není kompatibilní se zornými úhly fotografování objektivem EF15mm f/2.8 Fisheye nebo EF8-15mm f/4L Fisheye USM.

Poznámka

 • Při použití širokoúhlé rozptylné destičky se pokrytí blesku nastavuje automaticky. Nelze jej měnit ručně.