Ovládání blesku z nabídky fotoaparátu

Funkce blesku a Uživatelské funkce můžete nastavit z obrazovky nabídky fotoaparátu. Pokud nejsou na fotoaparátu zobrazeny uživatelské funkce na blesku Speedlite, zkuste nahrát firmware fotoaparátu nebo je nastavit z blesku Speedlite.

Pokyny pro operace s fotoaparátem naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

 1. Stiskněte tlačítko Rychlý přístup k nabídce na navigačních tlačítkách Navigační tlačítka.

  • Na fotoaparátu se zobrazí nabídka.

Nastavení funkcí blesku

 1. Nastavte funkci.

  • Obrazovka nastavení a zobrazené možnosti se liší v závislosti na fotoaparátu.
  • Vyberte možnost a nastavte funkci.

  Ukázka zobrazení

Nastavení dostupná na obrazovce Nastavení funkce blesku

Na obrazovce fotoaparátu [Nastavení funkce blesku] nebo [Nastav. funkce ext. blesku] můžete nakonfigurovat nastavení pro fotografování s normálním bleskem nebo fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem.

Hlavní funkce, které lze nakonfigurovat, jsou následující. Dostupná nastavení se liší podle režimu blesku, nastavení bezdrátové funkce a dalších podmínek.

Funkce
Záblesk blesku Povolit / Zakázat
E-TTL vyvážení Prior. prostř. / Standardní / Priorita blesku
E-TTL II měření Pom (Pri.oblič) / Poměrové / Průměrové
Ovl. kont. blesku E-TTL každý sn. / E-TTL 1. snímek
Pomalá synchr.
Režim blesku Měření blesku E-TTL II (automatický blesk) / Manuální blesk
Bezdrátové funkce Bezdrátově:Vypnuto / Rádiový přenos
Zoom blesku (pokrytí blesku)
Synchronizace závěrky Synchronizace na první lamelu / Synchronizace na druhou lamelu / Vysokorychlostní synchronizace
Kompenzace expozice s bleskem
 • Záblesk blesku

  Chcete-li povolit fotografování s bleskem, nastavte možnost [Povolit]. Chcete-li povolit pouze pomocné světlo AF blesku Speedlite, nastavte možnost [Zakázat].

 • E-TTL vyvážení

  Pro snímky s bleskem můžete nastavit preferovaný vzhled (vyvážení). Pomocí tohoto nastavení lze upravit poměr světla prostředí a výstupu světla blesku Speedlite.

 • E-TTL II měření

  Pro měření blesku vhodné pro záběry osob nastavte možnost [Pom (Pri.oblič)]. Rychlé kontinuální snímání je pomalejší než při výběru možnosti [Poměrové] nebo [Průměrové]. Nastavením možnosti [Poměrové] se zvolí měření blesku, které při kontinuálním snímání klade důraz na záblesky. Je-li nastavena možnost [Průměrové], bude expozice s bleskem zprůměrována pro celou měřenou scénu. V závislosti na scéně může být nutná kompenzace expozice s bleskem.

 • Ovl. kont. blesku

  Chcete-li provést měření blesku pro každý snímek, nastavte možnost [E-TTL každý sn.]. Nastavením možnosti [E-TTL 1. snímek] provedete měření blesku pouze pro první snímek před kontinuálním snímáním. Úroveň výkonu blesku pro první snímek se použije pro všechny následující snímky. To je užitečné při upřednostňování rychlosti kontinuálního snímání bez změny kompozice snímků.

 • Pomalá synchr.

  Rychlost synchronizace blesku pro fotografování s bleskem lze nastavit v režimu Priorita clony AE (priorita clony AE).

 • Režim blesku

  Pro požadované fotografování s bleskem volte mezi možnostmi [Měření blesku E-TTL II] a [Manuální blesk].

 • Bezdrátové funkce

  Můžete nastavit fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem. Podrobné informace naleznete v části Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem.

 • Zoom blesku (pokrytí blesku)

  Můžete nastavit pokrytí blesku Speedlite. Možnost [Automaticky] nastavte, pokud chcete automatickou konfiguraci pokrytí blesku, což bude vyhovovat ohniskové vzdálenosti objektivu a velikosti obrazového snímače ().

 • Synchronizace závěrky

  Jako časování/metodu záblesku blesku můžete zvolit [Synchronizace na první lamelu], [Synchronizace na druhou lamelu] nebo [Vysokorychlostní synchronizace]. U fotografování s normálním bleskem nastavte možnost [Synchronizace na první lamelu].

 • Kompenzace expozice s bleskem

  Podobně jako nastavení kompenzace expozice je možné rovněž nastavit výkon blesku. Hodnotu kompenzace expozice s bleskem lze nastavit v rozsahu ±3 EV v krocích po 1/3 EV.

 • Vymazat nastavení

  Chcete-li obnovit nastavení blesku Speedlite na výchozí hodnoty, vyberte možnost [Vymazat nastavení blesku] nebo [Vymazat nast. ext. blesku].

Upozornění

 • S připojeným odrazovým adaptérem není možnost [Zoom blesku] (pokrytí blesku) dostupná, pokud je pokrytí blesku nastaveno automaticky, například při použití širokoúhlé rozptylné destičky.

Poznámka

 • Kompenzaci expozice s bleskem nelze provádět z fotoaparátu, když je nastavena na blesku Speedlite. Pokud jsou obě nastaveny současně, má přednost nastavení blesku Speedlite.

Nastavení C.Fn blesku

Uživatelské funkce pro blesk Speedlite lze nastavit z nabídky fotoaparátu. Zobrazené údaje se liší podle použitého blesku Speedlite. Podrobné informace o uživatelských funkcích naleznete v části Přizpůsobení pomocí uživatelských funkcí.

 1. Vyberte možnost [Nastavení C.Fn blesku].

  • Vyberte [Nastavení C.Fn blesku] nebo [Nastavení C.Fn exter.blesku].
 2. Nastavte uživatelskou funkci.

  • Vyberte číslo uživatelské funkce (1) a poté funkci nastavte.
  • Chcete-li vymazat všechna nastavení uživatelských funkcí, vyberte [Vymazat nastavení] v kroku 1 a poté [Vymaz. všech. C.Fn Speedlite] nebo [Vym. nastav. C.Fn ext. blesk].

Upozornění

 • Z obrazovky nabídky fotoaparátu nelze nastavit ani hromadně vymazat osobní funkce (P.Fn). Nastavte je na blesku Speedlite.