Odražený záblesk

Namířením hlavy blesku na strop nebo stěnu za účelem využití odraženého světla lze změkčit stíny objektu a vytvořit tak přirozenější snímky. Tato metoda fotografování se nazývá fotografování s odraženým bleskem.

Nastavení orientace hlavy blesku

 • Hlavu blesku můžete otočit nebo naklonit způsobem znázorněným na obrázku. Otočením nebo nakloněním hlavy blesku se změní zobrazení na Odražený záblesk.
 • S bleskem Speedlite nastaveným na pokrytí blesku A (Auto) se po otočení hlavy blesku nastaví pokrytí na 50 mm a zobrazí se ---.
 • Pokrytí blesku můžete také nastavit ručně ().

Poznámka

 • Odražení světla od stropů nebo stěn, které jsou příliš daleko, nemusí zajistit dostatečnou expozici, protože k objektu nedosáhne dostatek světla.
 • Pokud jsou vaše snímky příliš tmavé, omezte hodnotu clony (clonové číslo), aby se clona otevřela a opakujte akci. Rovněž můžete zkusit zvětšit citlivost ISO.
 • K odražení záblesku si vyberte obyčejný bílý nebo šedobílý strop či stěnu, protože jsou více reflexní. Odrazy od nebílých povrchů nemusí zajišťovat dostatečnou expozici – k objektu se nemusí dostat dostatek světla a vaše snímky mohou být ovlivněny barvou použitého povrchu.
 • Použití rychlého blesku při fotografování s odraženým bleskem pravděpodobně způsobí podexpozici v důsledku sníženého výkonu blesku.

Fotografování s odrazem světla

Použití odrazné destičky při fotografování portrétu umožňuje zachytit světlo odrážející se v očích fotografované osoby, a vytvořit tak živější výraz.

 1. Nakloňte hlavu blesku nahoru o 90 °.

 2. Vytáhněte širokoúhlou rozptylnou destičku.

  • Nadzdvihněte zarážku uprostřed širokoúhlé rozptylné destičky.
  • Spolu s ní se vysune bílá odrazná destička.
 3. Zasuňte širokoúhlou rozptylnou destičku zpět.

  • Zasuňte zpět pouze širokoúhlou rozptylnou destičku tak, aby nahoře zůstala pouze odrazná destička.
  • Fotografování je stejné jako při normálním fotografování s odraženým bleskem.

Upozornění

 • Otočte hlavu blesku směrem dopředu a zvedněte ji o 90 ° nahoru. Pokud je hlava blesku otočená doleva nebo doprava, odražení světla není příliš účinné.
 • Chcete-li efektivně dosáhnout odrazu světla do očí fotografované osoby, fotografujte objekt z maximální vzdálenosti asi 1,5 m (při citlivosti ISO 100 s f/2.8).
 • Širokoúhlou rozptylnou destičku nevytahujte příliš silně. Jinak by se širokoúhlá rozptylná destička mohla odpojit od blesku Speedlite.

Fotografování s odrazovým adaptérem

Připojením odrazového adaptéru (prodává se samostatně) k blesku Speedlite lze blesk při fotografování odrážet od stropu, stěn apod. a rozptýlit jej na větší plochu, čímž se dosáhne měkčího záblesku a sníží se stíny objektu.

Pokud je hlava blesku nastavena na 90°, aby se odrazila od stropu apod., rozptýlené světlo ze strany odrazového adaptéru dopadne na objekt zepředu (přibližná vzdálenost pro fotografování: do 1,5 m, při citlivosti ISO 100 a světelnosti f/2.8), čímž se dále sníží stíny objektu. Při fotografování lidí lze tímto způsobem také vytvářet světelné efekty.

 1. Připojte odrazový adaptér.

  (1) Logo Canon

  • Adaptér bezpečně připevněte k hlavě blesku podle obrázku, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
  • Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje Nasazený odrazový adaptér.
  • Chcete-li adaptér vyjmout, zvedněte levý a pravý vysouvací jazýček, aby se uvolnil a adaptér sejmul z hlavy blesku.
 2. Vyfotografujte snímek.

  • Při fotografování odrážejte záblesk od stropu, stěn apod.

Upozornění

 • Při použití odrazového adaptéru nebo širokoúhlé rozptylné destičky klesne směrné číslo a je pravděpodobnější podexpozice. V případě potřeby zvyšte citlivost ISO fotoaparátu nebo použijte kompenzaci expozice s bleskem ().
 • Protože použití blesku Rychlý blesk () s nasazeným odrazovým adaptérem může mít za následek nedostatečný výkon blesku, doporučujeme v takových případech před fotografováním počkat, až se indikátor připravenosti blesku rozsvítí červeně.
 • Při nasazení odrazového adaptéru se pokrytí bleskem nastaví automaticky. Nelze jej měnit ručně.

Poznámka

 • Při použití v kombinaci se širokoúhlou rozptylnou destičkou () lze osvětlení ještě více zjemnit.
 • Pokud se při kontrole pořízeného snímku zdá objekt tmavý (podexponovaný), použijte kompenzaci expozice s bleskem (). U digitálních fotoaparátů můžete také zkusit zvýšit citlivost ISO.