Automatický zábleskový režim E-TTL II/E-TTL podle režimu fotografování

Automatický zábleskový režim E-TTL II nebo E-TTL vhodný pro aktuální režim fotografování se používá automaticky – jednoduše nastavte režim fotografování fotoaparátu na Priorita závěrky AE (priorita závěrky AE), Priorita clony AE (priorita clony AE), Flexibilní priorita AE (flexibilní priorita AE) nebo Ruční expozice (ruční expozice).

Priorita závěrky AE

Tento režim vyberte, pokud chcete ručně nastavit rychlost závěrky. Fotoaparát nastaví vhodnou hodnotu clony na rychlost závěrky, aby bylo dosaženo standardní expozice na základě měření fotoaparátem.

 • Hodnoty clony blikají, aby varovaly o podexponovaném nebo přeexponovaném pozadí. Upravte rychlost závěrky, dokud hodnota clony nepřestane blikat.
Priorita clony AE

Tento režim vyberte, pokud chcete ručně nastavit hodnotu clony.

Fotoaparát nastaví vhodnou rychlost závěrky pro hodnotu clony, aby bylo dosaženo standardní expozice na základě měření fotoaparátem.

 • Doporučujeme fotografovat se stativem, protože pro scény se slabým osvětlením se používají pomalé rychlosti závěrky.
 • Rychlosti závěrky blikají, aby varovaly o podexponovaném nebo přeexponovaném pozadí. Upravte hodnotu clony tak, aby přestala blikat rychlost závěrky.
Flexibilní priorita AE

Nastavit lze jakoukoli rychlost závěrky a hodnotu clony.

 • Pokud bliká hodnota clony, tak při nastavení rychlosti závěrky upravujte rychlost závěrky, dokud hodnota clony nepřestane blikat.
 • Pokud bliká rychlost závěrky, když nastavíte hodnotu clony, upravujte hodnotu clony, dokud rychlost závěrky nepřestane blikat.
Ruční expozice

Tento režim vyberte, pokud chcete nastavit rychlost závěrky i hodnotu clony ručně.

Světlo z blesku zajišťuje standardní expozici pro objekty. Expozice v pozadí se liší podle zadané rychlosti závěrky a hodnoty clony.

Rychlost synchronizace blesku a hodnota clony podle režimu fotografování

Rychlost závěrky Hodnota clony
Programová automatická expozice Automaticky (1/X s – 1/60 s)*1 Auto
Priorita závěrky AE Ručně (1/X s až 30 s) Auto
Priorita clony AE Automaticky (1/X s – 1/60 s)*1 Ruční
Flexibilní priorita AE Ručně/automaticky (alespoň 1/X s) Auto / Ruční
Ruční expozice Ručně (1/X s – 30 s, režim Bulb) Ruční

1/X s představuje maximální rychlost synchronizace blesku fotoaparátu.

1: Na fotoaparátech, které podporují pomalou synchronizaci, se liší podle nastavení.

Automatický zoom pro velikost snímače

Blesk Speedlite automaticky rozpozná velikost obrazového snímače fotoaparátu EOS Digital a nastaví optimální pokrytí blesku pro efektivní zorný úhel fotografování pro daný objektiv v rozsahu ohniskové vzdálenosti 24–105 mm.

Přenos informací o barevné teplotě

Tato funkce zajišťuje optimální vyvážení bílé při fotografování s bleskem pomocí informací o barevné teplotě v okamžiku snímání, které jsou přenášeny bleskem Speedlite do fotoaparátu EOS Digital. Je automaticky povolena při nastavení vyvážení bílé fotoaparátu na možnost Automatické vyvážení bílé, Automaticky (priorita bílé) nebo Blesk.

Pomocné světlo AF

V podmínkách, které ztěžují automatické zaostřování, jako je například zaostřování při slabém osvětlení, se blesk odpaluje nepřetržitě (režim přerušovaného záblesku blesku), aby pomohl při automatickém zaostřování. Efektivní dosah pomocného světla AF je přibližně 0,7–10 m ve středu oblasti AF.

Upozornění

 • Zaostřování s použitím pomocného světla AF externího blesku Speedlite může být obtížné při použití krajního AF bodu na fotoaparátu nebo při použití širokoúhlého objektivu či teleobjektivu. V tomto případě použijte středový AF bod nebo AF bod blízko středu.
 • Pokud je nasazen barevný filtr (), blesk Speedlite se nebude aktivovat přerušovaně, aby poskytl pomocné světlo AF.

Poznámka

 • Spuštění pomocného světla AF lze zakázat ve funkci C.Fn-08.
 • V závislosti na okolním jasu může být toto světlo vysíláno fotoaparátem namísto blesku Speedlite.

Kontrola verze firmwaru / loga osvědčení

 1. Stiskněte tlačítko PODNABÍDKA.

 2. Zobrazte obrazovku s informacemi.

  • Otáčením voličem Otočný volič vyberte informace a pak stiskněte Vybrat/nastavit.
  • Zobrazuje verzi firmwaru (1) blesku Speedlite.
 3. Otevřete displej s logem osvědčení.

  • Stiskněte tlačítko Vybrat/nastavit.
  • Můžete se podívat na některá loga osvědčení blesků Speedlite. Další loga osvědčení najdete na těle a obalu blesku Speedlite.