Bezdrátové fotografování s více blesky s poměrem intenzity záblesků

V této části je popsáno bezdrátové fotografování s více blesky v režimu manuálního blesku. Pro každý skupinový záblesk můžete nastavit výkon blesku v rozsahu od 1/1 výkonu až po 1/1024 výkonu v přírůstcích po 1/3 EV. Všechna nastavení se konfigurují na vysílači.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.

 2. Nastavte režim blesku na M.

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte M, pak zatlačte joystick dovnitř.
 3. Zatlačte joystick dovnitř.

 4. Vyberte položku uvedenou v (1).

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte položku, pak zatlačte joystick dovnitř.
 5. Nakonfigurujte nastavení skupinového záblesku.

  • Stiskněte joystick vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a z následujících vyberte možnost záblesků. Tím se povolí bezdrátové fotografování s více blesky s přidanými skupinovými záblesky A–C.

   • Pro stejný výkon ze všech přijímačů vyberte VŠE.
   • Pro nastavení výkonu pro skupinové záblesky A a B vyberte A:B.
   • Pro nastavení výkonu pro skupinové záblesky A, B a C vyberte A:B:C.
 6. Vyberte skupinový záblesk.

  • Pokud jste v kroku 5 vybrali A:B nebo A:B:C, stiskněte joystick dovnitř, poté jej stiskněte svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte skupinu, pro kterou chcete nastavit výkon blesku.
 7. Nastavte výkon blesku.

  • Zatlačte joystick dovnitř.
  • Stiskněte joystick vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a nastavte výkon blesku, pak zatlačte joystick dovnitř.
  • Opakujte kroky 6–7 a nastavte výkon blesku pro všechny skupiny.
 8. Vyfotografujte snímek.

  • Každá skupina emituje záblesk se zadaným výkonem blesku.

Upozornění

 • Při nastavení synchronizace s vysokými rychlostmi je rozsah nastavení 1/128–1/1.
 • Blesky Speedlite jiné než model EL-5 použité jako přijímače nemusí správně zobrazovat nízké úrovně záblesků blesku.

Poznámka

 • Pokud je nastavena možnost VŠE, nastavte A, B nebo C jako skupinový záblesk pro přijímače. Nebudou emitovat záblesky, bude-li nastavena skupina D nebo E.
 • Pokud má více přijímačů emitovat záblesk se stejným výkonem blesku, vyberte v kroku 2 možnost VŠE.