Dálkové spuštění závěrky z přijímačů

Blesky Speedlite EL-5 nastavené jako přijímače lze použít ke vzdálenému snímání ve fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem a umožňují fotografování s dálkovým ovládáním.

  1. Zatlačte joystick dovnitř.

  2. Vyfotografujte snímek.

    • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte SPUŠ, pak zatlačte joystick dovnitř.
    • Vysílač vyfotografuje poté, co do něj přijímač přenese signál k emitování záblesku.

Upozornění

  • Fotografování není možné, pokud nedokáže fotoaparát zaostřit na objekt pomocí AF. Před dálkovým spuštění závěrky zvažte nastavení přepínače režimů zaostřování na objektivu na možnost MF a zaostřujte ručně.

Poznámka

  • Fotoaparát snímá v režimu jednotlivých snímků bez ohledu na nastavení aktuálního režimu řízení.
  • Pokud existuje více vysílačů (), je signál k fotografování přenášen do hlavního vysílače.
  • Během dálkového spuštění závěrky z přijímačů je na panelu LCD vysílače zobrazen symbol SPUŠTĚNÍ.