Emitování zkušebního záblesku/modelovacího záblesku z přijímačů

Zkušební nebo modelovací záblesk () lze emitovat ve fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem z blesků Speedlite EL-5 nastavených jako přijímače.

 1. Zatlačte joystick dovnitř.

 2. Emitujte záblesk.

  [Testovat blesk]

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte TEST, pak zatlačte joystick dovnitř.

  [Modelovací blesk] ()

  K dispozici, když se používají fotoaparáty jiné než modely v řadě EOS R nebo EOS M jak vysílač s bleskem EL-5 jako přijímačem.

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte MODEL, pak zatlačte joystick dovnitř.
  • Bezdrátový systém emituje zkušební nebo modelovací záblesk poté, kdy přijímač přenese signál k emitování záblesku do vysílače.

Upozornění

 • Bezpečnostní opatření týkající se modelovacího záblesku naleznete v části Modelovací blesk.

Poznámka

 • Pokud existuje více vysílačů (), je signál k fotografování přenášen do hlavního vysílače.