Основни операции

Как да държите фотоапарата

 • Снимане чрез екрана

  Когато снимате, можете да наклоните екрана, за да го настроите. За подробности вижте Използване на екрана.

  • (1) Нормален ъгъл
  • (2) От ниска позиция
  • (3) От висока позиция
 • Снимане чрез визьора

  За да направите ясни снимки, дръжте фотоапарата неподвижен и така ще намалите заклащането до минимум.

  • (1) Снимане с хоризонтална ориентация
  • (2) Снимане с вертикална ориентация
  1. Чрез дясната си ръка хванете стабилно фотоапарата за ръкохватката на фотоапарата.
  2. Чрез лявата си ръка подпирайте обектива отдолу.
  3. Поставете внимателно показалеца на дясната си ръка върху спусъка.
  4. Притиснете леко ръцете и лактите си към предната част на тялото.
  5. За да поддържате по-стабилна позиция, поставете единия си крак пред другия.
  6. Дръжте фотоапарата близо до лицето си и гледайте през визьора.

Спусък

Спусъкът работи с две степени. Можете да натиснете спусъка наполовина. След това можете да натиснете спусъка докрай.

Натискане наполовина

Натискането на спусъка наполовина активира функцията за автоматично фокусиране и функцията за автоматично измерване на експонацията, която определя скоростта на затвора и отвора на диафрагмата.

Настройката на експонацията (скорост на затвора и отвор на диафрагмата) се извежда на дисплея или във визьора за 8 s (таймер за показания/Timer 8 sec.).

Натискане докрай

Така освобождавате затвора и заснемате изображението.

 • Предотвратяване на заклащането на фотоапарата

  Движението на фотоапарата в момента на експонирането се нарича "заклащане" на фотоапарата. То може да причини размазване на изображението. За да предотвратите заклащането на фотоапарата, обърнете внимание на следното:

  • Дръжте фотоапарата неподвижно, както е показано в Как да държите фотоапарата.
  • Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате автоматично, и след това бавно натиснете спусъка докрай.

Забележка

 • Фотоапаратът ще заснеме снимката с известно закъснение, ако натиснете спусъка докрай, без да го натискате наполовина, или ако натиснете спусъка наполовина и веднага след това го натиснете докрай.
 • Дори когато е изведено менюто или сте в режим на възпроизвеждане, можете да върнете фотоапарата към готовност за снимане, като натиснете спусъка наполовина.

Главен селектор

 • (1) След като натиснете даден бутон, завъртете селектора Main dial.

  Натиснете бутон, като например Multi-function, и след това завъртете селектора Main dial.

  Ако натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът се връща към готовност за снимане.

  • Използва се за задаване на баланс на бялото, метод на снимане, компенсация на експонацията на светкавицата, стил на снимката и др.
 • (2) Завъртете само селектора Main dial.

  Докато наблюдавате екрана или визьора, завъртете селектора Main dial.

  • Използвайте този селектор, за да зададете скорост на затвора, отвор на диафрагмата и др.

Забележка

 • Операциите в (1) могат да се изпълняват дори когато контролите са заключени чрез бутона за заключване на функциите ().

Селектор за бърз контрол

 • (1) След като натиснете даден бутон, завъртете селектора Quick control dial.

  Натиснете бутон, като например Multi-function, и след това завъртете селектора Quick control dial.

  Ако натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът се връща към готовност за снимане.

  • Използва се за задаване на режим за измерване на осветеността, AF функция, ISO чувствителност, AF зона и др.
 • (2) Завъртете само селектора Quick control dial.

  Докато наблюдавате екрана или визьора, завъртете селектора Quick control dial.

  • Използва се за операции, като например задаване на компенсация на експонацията и отвор на диафрагмата при ръчна експонация.

Забележка

 • Операциите в (1) могат да се изпълняват дори когато контролите са заключени чрез бутона за заключване на функциите ().

Многофункционален бутон

Чрез натискане на бутона Multi-function веднъж (или няколко пъти) и завъртане на селектора Main dial или Quick control dial можете да задавате баланс на бялото (), метод на снимане (), компенсация на експонацията на светкавицата (), стил на снимката (), режим за измерване на осветеността (), AF функция (), ISO чувствителност () и AF зона ().

За да изберете AF зоната, натиснете бутона AF point selection и след това натиснете бутона Multi-function (Timer 6 sec.).

Бутон за стартиране на AF

Еквивалентно на натискане на спусъка наполовина (в режимите от творческата зона на програматора).

Превключвател за заключване на функциите

Конфигурирането на [Custom Functions: Multi function lock/Custom Functions: Заключване на функции] () и поставянето на превключвателя за захранване/заключване на функциите в позиция Multi-function lock предотвратява неволна промяна на настройките чрез докосване на главния селектор, селектора за бърз контрол, контролния пръстен или сензорния дисплей.

Контролен пръстен

Компенсация на експонацията може да бъде зададена чрез завъртане на контролния пръстен на използвания RF обектив или монтажен адаптер за обектив, докато натискате спусъка наполовина в режим Fv, P, Tv, Av или M. Можете също да присъедините различна функция към контролния пръстен, като персонализирате операциите в [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите] ().

Внимание

 • Трябва да конфигурирате настройката [Autofocus: Focus/control ring/Autofocus: Пръстен за фокусиране/управление], когато използвате обективи, които имат комбиниран пръстен за фокусиране/управление, но нямат превключвател за превключване между тези функции.

Бутон INFO

Всяко натискане на бутона INFO променя показваната информация.

Показаните по-долу примерни екрани са за снимки.

В режимите от основната зона на програматора екранът (1) не се показва.