AF функция

Можете да изберете характеристики на AF функцията, съответстващи на условията на снимане или на обекта.

 1. Задайте режим на фокусиране AF.

  • За RF обективи с превключвател за режим на фокуса

   Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция AF.

  • За RF обективи без превключвател за режим на фокуса

   Задайте за [Autofocus: Focus mode/Autofocus: Режим на фокуса] настройка [AF].

 2. Изберете [Autofocus: AF operation/Autofocus: AF функция].

 3. Изберете опция.

Забележка

 • Ако не се постигне фокус, AF точката ще се оцвети в оранжево. Когато снимате в режим „AF при единичен кадър“, или прекомпозирайте снимката и опитайте да фокусирате отново, или вижте Условия на снимане, които затрудняват фокусирането.
 • При използване на режима "Следящ AF" фотоапаратът снима дори когато обектите не са на фокус.

„AF при единичен кадър“ за неподвижни обекти

Тази AF функция е подходяща за заснемане на неподвижни обекти. Когато натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът ще фокусира само веднъж.

 • Когато фокусът е постигнат, AF точката ще се оцвети в зелено и ще се възпроизведе звуков сигнал.
 • Докато спусъкът е натиснат наполовина, фокусът остава фиксиран, което ви позволява да прекомпозирате снимката, преди да я заснемете.
 • За подробности относно честотата на заснемане на серия от снимки вижте Избор на метод на снимане.

Забележка

 • Ако [Set-up: Beep/Set-up: Звуков сигнал] е с настройка [Disable/Забранено], няма да се възпроизведе звуков сигнал при постигане на фокус.
 • Вижте Електронен MF на обектив, когато използвате обектив, който поддържа електронно ръчно фокусиране.

Снимане с фиксиране на фокуса

При снимане с фиксиране на фокуса трябва да фокусирате в режим „AF при единичен кадър“ с фиксирана AF точка, след което да прекомпозирате снимката, преди да снимате. Изпълнете стъпките по-долу, като натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.

 1. Позиционирайте фиксираната AF точка върху обекта и натиснете спусъка наполовина.

 2. След като фокусиралата AF точка се оцвети в зелено, задръжте спусъка натиснат наполовина и прекомпозирайте снимката.

 3. Натиснете спусъка докрай, за да направите снимката.

„Следящ AF“ за движещи се обекти

Тази AF функция е подходяща за заснемане на движещи се обекти. Докато спусъкът е натиснат наполовина, фотоапаратът фокусира обекта непрекъснато.

 • AF точката се оцветява в синьо, когато режимът „Следящ AF“ е активен. Няма да се възпроизведе звуков сигнал дори когато е постигнат фокус.
 • Експонацията се определя в момента на заснемане на снимката.
 • За подробности относно честотата на заснемане на серия от снимки вижте Избор на метод на снимане.

Внимание

 • Точно фокусиране може да не е възможно при големи f/числа или в зависимост от обектива, разстоянието до обекта и скоростта, с която се движи обектът.
 • Работата с вариото при заснемане на серия от снимки може да разфокусира изображението. Първо настройте вариото и след това композирайте и снимайте.
 • Можете да използвате режим „AF при единичен кадър“, ако фокусирането в режим „Следящ AF“ не е стабилно при заснемане на неподвижни обекти.

„Интелигентен AF“ за автоматично превключване на AF режима

AF режимът превключва автоматично от [One-Shot AF/AF при единичен кадър] към [Servo AF/Следящ AF] въз основа на състоянието на обекта, докато натискате спусъка наполовина или заснемате серия от снимки.