Режим за измерване на осветеността

Достъпни са четири метода (режима) за измерване на яркостта на обекта. Обикновено се препоръчва режимът за оценъчно мерене на осветеността. Оценъчно мерене се задава автоматично в режимите от „Основна зона“ на програматора(с изключение на режим Creative filters: Fish-eye effect, който използва осреднено мерене с приоритет на центъра).

 1. Изберете [Shooting: Metering mode/Shooting: Режим на измерване].

 2. Изберете опция.

 • Evaluative metering: Evaluative metering/Evaluative metering: Оценъчно мерене

  Универсален режим, подходящ дори за обекти, осветени в контражур. Фотоапаратът автоматично задава експонацията така, че да съответства на характеристиките на сцената.

 • Partial metering: Partial metering/Partial metering: Частично мерене

  Този режим е полезен, когато заснеманият обект е ограден от много по-ярка светлина поради осветяване в контражур и др. Зоната за частично мерене е показана на екрана.

 • Spot metering: Spot metering/Spot metering: Точково мерене

  Този метод е полезен за измерване на осветеността на определена част от обекта. Зоната за точково мерене е показана на екрана.

 • Center-weighted average metering: Center-weighted average/Center-weighted average metering: Осреднено с приоритет на центъра

  Меренето в цялата площ на екрана се осреднява, като се дава по-голям приоритет на зоната в центъра.

Внимание

 • В режим Evaluative metering (оценъчно мерене) задържането на спусъка натиснат наполовина, когато снимате с настройка [One-Shot AF/AF при единичен кадър], фиксира експонацията (AE фиксиране). При Partial metering (частично мерене), Spot metering (точково мерене) или Center-weighted average metering (осреднено мерене с приоритет на центъра), настройката на експонацията се определя в момента на заснемането на снимката (без да се фиксира експонацията при натискане на спусъка наполовина).
 • Чрез [Custom Functions: AE lock meter. mode after focus/Custom Functions: AE фиксиране след постигане на фокус] () можете да зададете дали да се фиксира експонацията (AE фиксиране), или не след постигане на фокус в режим "AF при единичен кадър".