Избор на метод на снимане

Фотоапаратът предлага следните методи на снимане: Единични снимки и Серия от снимки. Можете да изберете подходящия за сцената или обекта метод на снимане.

 1. Натиснете бутона Multi-function (Timer 6 sec.).

  • При показано на екрана изображение натиснете бутона Multi-function.
 2. Изберете елемента за метод на снимане.

  • Натиснете бутона Multi-function, за да изберете елемента за метод на снимане.
 3. Изберете метод на снимане.

  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете настройка.
 • [Single shooting] Единични снимки

  Когато натиснете спусъка докрай, ще се заснеме само една снимка.

 • [High-speed continuous shooting plus] Високоскоростна серия от снимки +

  Когато натиснете спусъка докрай и го задържите, можете да заснемете серия от снимки, както е описано по-долу в зависимост от настройката за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора].

  • [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда]: макс. приблиз. 6,0 снимки/s.
  • [Electronic/Електронен]: макс. приблиз. 40 снимки/s.
 • [High-speed continuous shooting] Високоскоростна серия от снимки

  Когато натиснете спусъка докрай и го задържите, можете да заснемете серия от снимки, както е описано по-долу в зависимост от настройката за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора].

  • [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда]: макс. приблиз. 6,0 снимки/s.
  • [Electronic/Електронен]: макс. приблиз. 20 снимки/s.
 • [Low-speed continuous shooting] Нискоскоростна серия от снимки

  Когато натиснете спусъка докрай и го задържите, можете да заснемете серия от снимки, както е описано по-долу в зависимост от настройката за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора].

  • [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда]: макс. приблиз. 3,0 снимки/s.
  • [Electronic/Електронен]: макс. приблиз. 5,0 снимки/s.
 • [10 sec. self-timer] Самоснимачка: 10 s

 • [2 sec. self-timer] Самоснимачка: 2 s

 • [Self-timer: Continuous shooting] Самоснимачка: серия от снимки

  За подробности относно снимането със самоснимачка вижте Използване на самоснимачката.

Внимание

 • [High-speed continuous shooting plus] и [High-speed continuous shooting] позволяват честота на серия от снимки от приблиз. 6,0 снимки/s, когато е зададена настройка [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда] при посочените по-долу условия.

  • Стайна температура (23°C)
  • Напълно заредена батерия LP-E17 (имайте предвид, че честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали при използване на батерии с влошени характеристики).
  • Скорост на затвора: 1/500 s или по-висока
  • Редуциране на пулсациите на светлината: Няма
  • Използване на светкавица: Няма
  • Използване на обектив, съвместим с максималната честота на заснемане на серия от снимки при максимален отвор на диафрагмата
 • [High-speed continuous shooting plus] позволява приблиз. 40 снимки/s честота на серия от снимки, когато е зададена настройка [Electronic/Електронен] при посочените по-долу условия.

  • Скорост на затвора: 1/40 s или по-висока

  Имайте предвид, че честотата на заснемане на серия от снимки може да е по-ниска от 40 снимки/s, ако по време на заснемането на серия от снимки възникне някое от посочените по-долу обстоятелства.

  • Приложени са настройки, които променят отвора на диафрагмата в режим на снимане Fv, P или Tv
  • Използване на вариото
  • Извършване на ръчно фокусиране
  • Функцията „Следящ AF“ променя позицията на фокуса
 • Честотата на заснемане на серия от снимки с функцията "Следящ AF" може да се намали в зависимост от условията на обекта или използвания обектив.
 • Посетете уебсайта на Canon за повече информация относно обективите, поддържащи максималната честота на заснемане на серия от снимки ().
 • Честотата на заснемане на серия от снимки ще бъде по-ниска при снимане в условия на пулсираща светлина, когато е зададена настройка [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда]. Също така честотата на заснемане на серия от снимки може да бъде по-ниска, когато е зададена настройка [Electronic/Електронен].
 • Когато вътрешната памет се запълни при заснемане на серия от снимки, честотата на серията от снимки може да се понижи, тъй като снимането ще бъде временно забранено ().