Превключвател за режима на фокуса (AF/MF)

Когато е монтиран RF обектив без превключвател за режима на фокуса, можете да конфигурирате работата на превключвателя за режима на фокуса на фотоапарата.

 1. Изберете [Set-up: Focus mode switch (AF/MF)/Set-up: Focus mode превключвател (AF/MF)].

 2. Изберете опция.

  • Enable/Разрешено

   Разрешава действието на превключвателя за режима на фокуса на фотоапарата.

  • Disable/Забранено

   Забранява действието на превключвателя за режима на фокуса на фотоапарата. В този случай задайте [AF] или [MF] във [Autofocus: Focus mode/Autofocus: Режим на фокуса] (). Това може да предотврати случайна промяна на настройките.