Запис на видео

Можете да записвате видео, като поставите превключвателя на захранването в позиция Movie.

вдясно от заглавието означава, че съответната функция е достъпна само в режим [Movies], [Shutter-priority AE (movies)], [Aperture-priority AE (movies)] или [Movie manual exposure].

Внимание

  • Ако превключите от заснемане на снимки към запис на видео, проверете отново настройките на фотоапарата, преди да започнете да записвате видео.

Забележка

  • Можете също така да записвате видео, като натиснете бутона за запис на видео по време на заснемане на снимки.