Image Stabilizer (стабилизатор на образа) (IS режим)

IS режимът и функцията „Цифров IS за видео“ на фотоапарата компенсират заклащането на фотоапарата при запис на видео. Те могат да осигурят ефективна стабилизация дори когато се използват обективи без стабилизатор на образа. Елементът от менюто [IS mode/IS режим] не се извежда, когато се използват обективи, оборудвани със стабилизатор на образа. В този случай, ако поставите превключвателя на Image Stabilizer на обектива в позиция ON, ще се комбинират стабилизаторите на образа на обектива и на фотоапарата.

IS режим

 1. Изберете [Shooting: IS (Image Stabilizer) mode/Shooting: IS (стабилизатор на образа) режим].

 2. Изберете [IS mode/IS режим].

  • Задайте настройка [On/Вкл], за да използвате IS режима на фотоапарата.

Цифров IS за видео

 1. Изберете [Shooting: IS (Image Stabilizer) mode/Shooting: IS (стабилизатор на образа) режим].

 2. Изберете опция за [Movie Digital IS/Movie Цифров IS].

 • Off/Изкл (Movie digital IS disable)

  Стабилизирането на образа чрез "Цифров IS за видео" е забранено.

 • On/Вкл (Movie digital IS enable)

  Заклащането на фотоапарата ще се компенсира. Изображението ще бъде малко увеличено.

 • Enhanced/Усилен (Movie digital IS enhanced)

  Ще се компенсира по-силно заклащане на фотоапарата в сравнение с настройката [On/Вкл]. Изображението ще бъде увеличено в по-голяма степен.

Внимание

 • Функцията "Цифров IS за видео" няма да работи, когато превключвателят за оптичния Image Stabilizer (стабилизатор на образа) на обектива е в позиция OFF.
 • При работа с обективи без стабилизатор на образа, ако зададете за [Movie Digital IS/Movie Цифров IS] настройка [On/Вкл] или [Enhanced/Усилен], [IS mode/IS режим] също ще получи настройка [On/Вкл].
 • Стабилизирането на образа чрез функцията "Цифров IS за видео" може да не е ефективно при някои настройки за резолюция на видеозаписа.
 • Колкото по-широк е зрителният ъгъл (широк ъгъл), толкова по-ефикасно ще бъде стабилизирането на образа. Колкото по-тесен е зрителният ъгъл (телеувеличение), толкова по-неефикасно ще бъде стабилизирането на образа.
 • Ако снимате със статив, препоръчително е да зададете за "Цифров IS за видео" настройка [Off/Изкл].
 • В зависимост от обекта и условията на снимане е възможно обектът да изглежда разфокусиран за момент поради ефекта от използването на "Цифров IS за видео".
 • Може да постигнете по-добри резултати, ако зададете настройка [Off/Изкл], когато използвате TS-E обектив или обектив тип "рибешко око".
 • Тъй като функцията "Цифров IS за видео" увеличава изображението, то може да изглежда по-зърнисто. Също така може да се забелязва шум, светли петна и др. в изображението.

Забележка

 • За подробности относно конфигурирането на стабилизирането на образа за заснемане на снимки вижте Image Stabilizer (стабилизатор на образа) (IS режим) .
 • С някои обективи е възможно още по-ефективно стабилизиране на образа (обозначено с „+“ до символа IS), когато IS функцията на обектива се използва заедно с IS функцията на фотоапарата. За подробности относно обективите, съвместими с тази функция, посетете уебсайта на Canon ().