Менюта в панела: Заснемане на снимки

В режим Scene Intelligent Auto се показват следните екрани.