Изрязване/съотношение на изображението

Обикновено с RF или EF обективи се използва пълнокадрово снимане, като изображенията се заснемат с пълния размер на сензора (приблиз. 35,9×23,9 mm). Но при снимане с изрязване можете да изолирате и да увеличите центъра на изображението приблиз. 1,6 ×(APS-C размер на сензора), сякаш използвате телеобектив, или да зададете съотношение на изображението, съответстващо на вашите цели, преди снимането. Обективите EF-S заснемат изображение със съотношение 3:2 в центъра, увеличено приблиз. 1,6× (APS-C размер на сензора).

 1. Изберете [Shooting: ShootingCropping/aspect ratio/Shooting: ShootingИзрязване/съотношение на изображението].

 2. Изберете опция.

  • Изберете [Full-frame/Пълен кадър], [1.6x (crop)/1.6x (изрязване)], [1:1 (aspect ratio)/1:1 (съотношение)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (съотношение)] или [16:9 (aspect ratio)/16:9 (съотношение)].
  • При снимане с EF-S обективи настройката [1.6x (crop)/1.6x (изрязване)] се задава автоматично и не са достъпни други настройки.
  • Ако няма да променяте индикацията за заснеманата зона натиснете SET и преминете към стъпка 4.
 3. Изберете индикация за заснеманата зона.

  • В екрана на стъпка 2 натиснете бутона INFO.
  • Изберете типа оформление на екрана и след това натиснете бутона SET.

  Внимание

  • Опциите за качество на изображението FineMedium/NormalMedium/FineSmall 1/NormalSmall 1 не са достъпни, когато е зададена настройка [1.6x (crop)/1.6x (изрязване)] или при използване на EF-S обективи.
  • При снимане с настройка [1.6x (crop)/1.6x (изрязване)] и качество на изображението FineMedium/NormalMedium/FineSmall 1/NormalSmall 1 ще бъдат заснети съответно FineLarge/NormalLarge/Small 2/Small 2 изображения.
  • Използването на обектив EF-S, когато е зададена настройка [1:1 (aspect ratio)/1:1 (съотношение)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (съотношение)] или [16:9 (aspect ratio)/16:9 (съотношение)], автоматично отменя настройката, като заснемането се извършва с настройка [1.6x (crop)/1.6x (изрязване)] при съотношение 3:2.
 4. Направете снимката.

  Примери за настройки

  При зададена настройка Full-frame

  При зададена настройка Crop area (1.6x) или когато се използва EF-S обектив

  При зададена настройка 1:1/Outlined

  При зададена настройка 4:3/Masked

  • При зададена настройка [1.6x (crop)/1.6x (изрязване)] или когато се използва EF-S обектив, изображението е увеличено приблиз. 1,6×.
  • При зададена настройка [1:1 (aspect ratio)/1:1 (съотношение)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (съотношение)] или [16:9 (aspect ratio)/16:9 (съотношение)] се заснема изображението в оградената с черни ленти или линии зона.

Внимание

 • Зоните извън активната зона не се запаметяват при снимане в режим RAW с настройка [1.6x (crop)/1.6x (изрязване)] или с EF-S обективи.
 • Настройката [Shooting area/Заснемана зона] няма ефект върху дисплея, когато е зададена настройка [1.6x (crop)/1.6x (изрязване)] или когато снимате с EF-S обектив.
 • Менюто [Custom Functions: Add cropping information/Custom Functions: Добавяне на информация за изрязване] е достъпно само при зададена настройка [Full-frame/Пълен кадър].
 • Ако използвате външни светкавици, [Shooting: ShootingCropping/aspect ratio/Shooting: ShootingИзрязване/съотношение на изображението] не се използва като база за автоматично настройване на ъгъла на разсейване на светкавицата (автоматично настройване на покритието на светкавицата).

Забележка

 • За подробности относно броя на пикселите при изрязване или задаване на съотношение вижте Брой пиксели на снимки.
 • Почти 100% покритие на зрителното поле се поддържа вертикално и хоризонтално при зададено изрязване или съотношение на изображението.
 • Информация за съотношението се добавя към RAW изображения, когато е зададено съотношение, но изображенията се заснемат в пълен размер на сензора. При възпроизвеждане на RAW изображения зададената за заснемане зона от изображението е очертана с линия. Имайте предвид, че при автоматично възпроизвеждане се показва само зададената за заснемане зона.