AF/Метод на снимане

Тази глава описва функцията за автоматично фокусиране и ви запознава с настройките от менюто в панела AF [Autofocus].

вдясно от заглавието означава, че съответната функция е достъпна само в режим [Flexible-priority AE], [Program AE], [Shutter-priority AE], [Aperture-priority AE], [Manual exposure] или [Bulb].

Забележка

  • AF е съкращение за Autofocus (Автоматично фокусиране). MF е съкращение за Manual Focus (ръчно фокусиране).