Използване на самоснимачка

Използвайте самоснимачката, ако желаете и вие да се включите в снимка за спомен.

 1. Натиснете бутона Multi-function (Timer 6 sec.).

  • При показано на екрана изображение натиснете бутона Multi-function.
 2. Изберете елемента за метод на снимане.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете елемента за метод на снимане.
 3. Изберете функцията "Самоснимачка".

  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете самоснимачката.

   10 sec. self-timer: Снимане след 10 s

   2 sec. self-timer: Снимане след 2 s

 4. Направете снимката.

  • Фокусирайте обекта и натиснете спусъка докрай.
  • Следете работата на фотоапарата, като наблюдавате индикатора на самоснимачката, следите звуковите сигнали или отброяването в секунди, изведено на дисплея.
  • Приблиз. 2 секунди преди освобождаването на затвора мигането на индикатора на самоснимачката и звуковият сигнал на самоснимачката се ускоряват.

Забележка

 • [2 sec. self-timer] се използва за отложено освобождаване на затвора (за избягване на заклащането на фотоапарата), когато е монтиран на статив за снимане на натюрморти или снимане с продължителна експонация.
 • След като снимате с помощта на самоснимачката, трябва да възпроизведете снимката (), за да проверите дали е постигнат правилен фокус и експонация.
 • Когато използвате самоснимачката за заснемане на селфи, фиксирайте фокуса () върху обект, който се намира на приблизително същото разстояние, на което ще застанете.
 • За да отмените самоснимачката, след като вече сте я задействали, докоснете екрана или натиснете бутона SET.
 • Времето за автоматично изключване може да бъде удължено, когато фотоапаратът е настроен за дистанционно управление.