AF функция

Можете да изберете характеристики на AF функцията, съответстващи на условията на снимане или на обекта.

 1. Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция AF.

 2. Изберете [Autofocus: AF operation/Autofocus: AF функция].

 3. Изберете опция.

Забележка

 • Ако не се постигне фокус, AF точката ще се оцвети в оранжево. При използване на режима "AF при единичен кадър" снимане не е възможно дори при натискане на спусъка докрай. Композирайте снимката отново и се опитайте да фокусирате отново. Или вижте “Условия на снимане, които затрудняват фокусирането”.
 • При използване на режима "Следящ AF" фотоапаратът снима дори когато обектите не са на фокус.

"AF при единичен кадър" за неподвижни обекти

Тази AF функция е подходяща за заснемане на неподвижни обекти. Когато натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът ще фокусира само веднъж.

 • Когато фокусът е постигнат, AF точката ще се оцвети в зелено и ще се възпроизведе звуков сигнал.
 • Докато спусъкът е натиснат наполовина, фокусът остава фиксиран, което ви позволява да прекомпозирате снимката, преди да я заснемете.
 • За подробности относно честотата на заснемане на серия от снимки вижте Избор на метод на снимане.

Забележка

 • Ако [Set-up: Beep/Set-up: Звуков сигнал] е с настройка [Disable/Забранено], няма да се възпроизведе звуков сигнал при постигане на фокус.
 • Вижте Електронен MF на обектив, когато използвате обектив, който поддържа електронно ръчно фокусиране.

"Следящ AF" за движещи се обекти

Тази AF функция е подходяща за заснемане на движещи се обекти. Докато спусъкът е натиснат наполовина, фотоапаратът фокусира обекта непрекъснато.

 • Когато е постигнат фокус, AF точката ще се оцвети в синьо. Няма да се възпроизведе звуков сигнал дори когато е постигнат фокус.
 • Експонацията се определя в момента на заснемане на снимката.
 • За подробности относно честотата на заснемане на серия от снимки вижте Избор на метод на снимане.
 • В режим [Scene Intelligent Auto] по подразбиране фотоапаратът автоматично преминава към "Следящ AF", реагирайки на движението на обекта.

Внимание

 • В зависимост от използвания обектив, разстоянието до обекта и скоростта на движение на обекта, фотоапаратът може да не успее да фокусира правилно.
 • Работата с вариото при заснемане на серия от снимки може да разфокусира изображението. Първо настройте вариото и след това композирайте и снимайте.