Избор на метод на снимане

Фотоапаратът предлага следните методи на снимане: Единични снимки и Серия от снимки. Можете да изберете подходящия за сцената или обекта метод на снимане.

 1. Натиснете бутона Multi-function (Timer 6 sec.).

  • При показано на екрана изображение натиснете бутона Multi-function.
 2. Изберете елемента за метод на снимане.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете елемента за метод на снимане.
 3. Изберете метод на снимане.

  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете настройка.
 • [Single shooting] Единични снимки

  Когато задържите спусъка натиснат докрай, ще се заснеме само една снимка.

 • [High-speed continuous shooting plus] Високоскоростна серия от снимки +

  Докато държите спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия от снимки при максимална честота приблиз. 12 снимки/s.

 • [High-speed continuous shooting] Високоскоростна серия от снимки

  Докато държите спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия от снимки при максимална честота приблиз. 8,0 снимки/s (когато [Shooting: Shutter mode]/Shooting: Режим на затвора] е с настройка [Mechanical/Механичен]: максимална честота приблиз. 6.0 снимки/s).

 • [Low-speed continuous shooting] Нискоскоростна серия от снимки

  Докато държите спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия от снимки при максимална честота приблиз. 3,0 снимки/s.

 • [10 sec. self-timer] Самоснимачка: 10 s/дистанционно управление

 • [2 sec. self-timer] Самоснимачка: 2 s/дистанционно управление

  Относно снимането със самоснимачка вижте Използване на самоснимачката. За снимане с дистанционно управление вижте Снимане с дистанционно управление.

Внимание

 • Честота от приблиз. 12 снимки/s при заснемане на серия от снимки с настройка [High-speed continuous shooting plus] е достъпна при посочените по-долу условия.

  • Стайна температура (23°C)
  • Ниво на батерията (LP-E6NH): Най-малко приблиз. 60% (или при използване на ръкохватка с батерии BG-R10 ниво на батерията най-малко приблиз. 60% с две батерии LP-E6NH)
  • Скорост на затвора: 1/1000 s или по-висока
  • Wi-Fi връзка: Няма връзка
  • Редуциране на пулсациите на светлината: Няма
  • Настройка за максимален отвор на диафрагмата, когато използвате RF обективи или EF обективи, съвместими с настройката [High-speed continuous shooting plus]*

   За подробности относно EF обективите, съвместими с настройката [High-speed continuous shooting plus], вижте EF обективи, поддържащи серия от снимки с 12 кад/сек

 • Честотата на заснемане на серия от снимки за [High-speed continuous shooting plus] и [High-speed continuous shooting] може да се промени, както е посочено по-долу, в зависимост от фактори, като например заряд на батерията, температура, редуциране на пулсациите на светлината, скорост на затвора, отвор на диафрагмата, условия на обекта, яркост, AF функция, тип обектив, използване на светкавица и настройки за снимане.

  (Приблиз. снимки/s)
  Показване на символ Зелен Бял Бял (мигащ)
  [High-speed continuous shooting plus] 12 9,2 6,8
  [High-speed continuous shooting] За [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда] 8,0 6,0 4,9
  За [Mechanical/Механичен] 6,0 5,1 3,9
 • Честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали при използване на батерии с влошени характеристики ().
 • Заснемането на серия от снимки с честота приблиз. 12 снимки/s не е достъпно при използване на безжична мрежова карта WFT-R10.
 • Честотата на заснемане на серия от снимки с функцията "Следящ AF" може да се намали в зависимост от условията на обекта или използвания обектив.
 • Честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали при снимане в условия на пулсираща светлина, когато [Shooting: Anti-flicker shoot./Shooting: Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината.] е с настройка [Enable/Разрешено] (). Също така, интервалът на заснемане на серия от снимки може да стане непостоянен и следващата снимка да се заснеме с по-голямо закъснение.
 • Когато вътрешната памет се запълни при заснемане на серия от снимки, честотата на серията от снимки може да се понижи, тъй като снимането ще бъде временно забранено ().