แถบเมนู: ฟังก์ชั่นการสื่อสาร

ข้อควรระวัง

  • รายการเมนูบางอย่างไม่สามารถกำหนดค่าได้ในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสายเชื่อมต่อ
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะสิ้นสุดลง หากคุณปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง หรือเปิดฝาปิดช่องใส่การ์ด/แบตเตอรี่
  • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติของกล้องจะไม่ทำงาน