ชื่อกล้อง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกล้อง (ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนและกล้องอื่นๆ) ได้ตามต้องการ

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ชื่อกล้อง]

  2. เปลี่ยนชื่อกล้อง

    • ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ () เพื่อป้อนชื่อกล้อง
  3. กดปุ่ม MENU จากนั้นเลือก [ตกลง]