การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้หลังจากจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนแล้ว

 • สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้น ()
 • สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับกล้อง แม้ในขณะที่กล้องปิดอยู่ ()
 • แท็กพิกัดภาพด้วยข้อมูล GPS ที่ได้รับจากสมาร์ทโฟน ()
 • ควบคุมกล้องแบบระยะไกลจากสมาร์ทโฟน ()

คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้หลังจากเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

 • เรียกดูและบันทึกภาพบนกล้องจากสมาร์ทโฟน ()
 • ควบคุมกล้องแบบระยะไกลจากสมาร์ทโฟน ()
 • ส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนจากกล้อง ()

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขั้นสูงกับสมาร์ทโฟนได้โดยไม่ต้องใช้ Bluetooth ()

การเตรียมสมาร์ทโฟน

การเปิด Bluetooth และ Wi-Fi บนสมาร์ทโฟน

เปิด Bluetooth และ Wi-Fi จากหน้าจอการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน โปรดทราบว่าการจับคู่กับกล้องไม่สามารถทำได้จากหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ในสมาร์ทโฟน

การติดตั้ง Camera Connect บนสมาร์ทโฟน

แอป Camera Connect ที่กำหนดให้ใช้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) จะต้องติดตั้งบนสมาร์ทโฟนที่มีระบบ Android หรือ iOS

 • ใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนเวอร์ชั่นล่าสุด
 • สามารถติดตั้ง Camera Connect ได้จาก Google Play หรือ App Store สามารถเข้าถึง Google Play หรือ App Store ได้ โดยใช้รหัส QR ที่ปรากฏ เมื่อกล้องถูกจับคู่ หรือเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

หมายเหตุ

 • สำหรับเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการที่รองรับ Camera Connect โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ดาวน์โหลด Camera Connect
 • หน้าจอตัวอย่างและรายละเอียดอื่นๆ ในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แท้จริง หลังจากมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง หรือการอัพเดท Camera Connect, Android หรือ iOS

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน(แท็บเล็ต)]

  2. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

  3. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

  4. เริ่มการจับคู่

   • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเริ่มการจับคู่
   • หากไม่ได้ติดตั้ง Camera Connect ให้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนรหัส QR บนหน้าจอ ไปที่ Google Play หรือ App Store เพื่อติดตั้ง Camera Connect จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเริ่มการจับคู่
  5. เริ่ม Camera Connect

   • ตามคำแนะนำในแอป ให้เลือกกล้องสำหรับการจับคู่
  6. สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth

   • เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนสมาร์ทโฟน ให้ใช้สมาร์ทโฟนตามที่ระบุ
   • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  7. ทำการจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์

   • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อสิ้นสุดการจับคู่
   • ชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะแสดงขึ้น

  ข้อควรระวัง

  • กล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่อง หรือมากกว่าได้ในเวลาเดียวกันผ่าน Bluetooth หากต้องการสลับเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth โปรดดู การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi/Bluetooth อีกครั้ง
  • การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงใช้พลังงานแบตเตอรี่ แม้หลังจากที่มีการเปิดใช้งานระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติของกล้องแล้วก็ตาม ดังนั้น ระดับแบตเตอรี่อาจลดต่ำ เมื่อคุณใช้งานกล้อง
  • การแก้ปัญหาการจับคู่
  • การเก็บบันทึกการจับคู่สำหรับกล้องที่เคยจับคู่ก่อนหน้านี้ในสมาร์ทโฟนของคุณจะทำให้ไม่สามารถจับคู่กับกล้องตัวนี้ได้ ก่อนที่คุณจะลองจับคู่อีกครั้ง ให้ลบประวัติการจับคู่สำหรับกล้องที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ออกจากหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟนของคุณ
  1. แตะฟังก์ชั่น Camera Connect

   • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่น Camera Connect โปรดดู ฟังก์ชั่นหลักของ Camera Connect
   • แตะฟังก์ชั่น Camera Connect เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi

    ใน iOS แตะ [เชื่อมต่อ] เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นมา เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกับกล้อง

  2. ยืนยันว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

   • หน้าจอ [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด] จะแสดงขึ้นบนกล้อง ()

การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนเสร็จสมบูรณ์

 • หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เลือก [ตัดการสื่อสาร] บนหน้าจอ [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด]
 • เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi กล้องจะสลับไปใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth แทน
 • หากต้องการเชื่อมต่ออีกครั้ง ให้เริ่ม Camera Connect และแตะฟังก์ชั่นที่คุณจะใช้

หน้าจอ [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด]

 • ส่งไปยังสมาร์ทโฟนหลังถ่ายภาพ

  สามารถถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟนได้โดยอัตโนมัติ ()

 • ยืนยันตั้งค่า Wi-Fi

  คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

 • ราย.ข้อผิดพลาด

  หลังจากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อผิดพลาดได้ ()

 • ตัดการสื่อสาร

  สิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ฟังก์ชั่นหลักของ Camera Connect

Images on camera

 • สามารถเรียกดู ลบ หรือให้คะแนนภาพได้
 • สามารถบันทึกภาพลงในสมาร์ทโฟนได้
 • สามารถใช้เอฟเฟคกับภาพ RAW ที่คุณสามารถบันทึกลงในสมาร์ทโฟนเป็น JPEG ได้ในภายหลัง ()

Remote live view shooting

 • เปิดใช้งานการถ่ายภาพระยะไกลขณะที่คุณดูภาพสดบนสมาร์ทโฟน

Auto transfer

 • เปิดใช้งานการปรับการตั้งค่ากล้องและแอปเพื่อถ่ายโอนภาพของคุณโดยอัตโนมัติ ()

Bluetooth remote controller

 • เปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลของกล้องจากสมาร์ทโฟนที่จับคู่กันผ่าน Bluetooth (ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)
 • การปิดสวิตช์อัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่คุณใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth remote controller

Camera settings

 • การตั้งค่ากล้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถตรวจสอบฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้จากหน้าจอหลักของ Camera Connect

การรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อกล้องปิดอยู่

แม้ว่าจะปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง ตราบใดที่กล้องจับคู่กับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth แล้ว คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเรียกดูภาพบนกล้องหรือดำเนินการอื่นๆ ได้

หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อกับกล้องผ่าน Wi-Fi/Bluetooth อยู่เสมอเมื่อปิดเครื่อง ให้ตั้งค่า [คุณสมบัติระบบไร้สาย: โหมดเครื่องบิน] เป็น [เปิด] หรือตั้งค่า [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ตั้งค่า Bluetooth] เป็น [ไม่ใช้งาน]

ข้อควรระวัง

 • ฟังก์ชั่นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หากมีการรีเซ็ตการตั้งค่าการสื่อสารไร้สาย หรือข้อมูลการเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนถูกลบไป

การยกเลิกการจับคู่

ยกเลิกการจับคู่กับสมาร์ทโฟน ดังนี้

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน(แท็บเล็ต)]

 2. เลือก [แก้ไข/ลบ อุปกรณ์]

 3. เลือกสมาร์ทโฟนที่จะยกเลิกการจับคู่

  • สมาร์ทโฟนที่จับคู่กับกล้องในปัจจุบันจะมีเครื่องหมาย [Bluetooth]
 4. เลือก [ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ]

 5. เลือก [ตกลง]

 6. ลบข้อมูลกล้องบนสมาร์ทโฟน

  • ในเมนูการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟน ให้ลบข้อมูลกล้องที่ลงทะเบียนไว้บนสมาร์ทโฟน

การถ่ายโอนภาพอัตโนมัติไปยังสมาร์ทโฟนขณะที่คุณถ่ายภาพ

ภาพถ่ายของคุณสามารถส่งไปยังสมาร์ทโฟนได้โดยอัตโนมัติ ก่อนทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องและสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อยู่

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน(แท็บเล็ต)]

 2. เลือก [ส่งไปยังสมาร์ทโฟนหลังถ่ายภาพ]

 3. ตั้งค่า [ส่งอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน]

 4. ตั้งค่า [ขนาดที่ส่ง]

 5. ถ่ายภาพ

การส่งภาพจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟน

คุณสามารถใช้กล้องเพื่อส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้

 1. สลับไปที่การเล่นภาพ

 2. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 3. เลือก [สมาร์ทโฟน ส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน]

  • หากคุณทำขั้นตอนนี้ในขณะที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth จะมีข้อความแสดงขึ้นเพื่อขอให้คุณสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังจากกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ให้แตะฟังก์ชั่น Camera Connect เพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้วเริ่มต้นอีกครั้งจากขั้นตอนที่ 1
 4. เลือกตัวเลือกการส่งและส่งภาพ

(1) การส่งภาพทีละภาพ

 1. เลือกภาพที่จะส่ง

  • ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุน หรือปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อเลือกภาพที่จะส่ง จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • หากต้องการเลือกภาพจากการแสดงภาพแบบดัชนี ให้กดปุ่ม ดัชนี
 2. เลือก [ส่งภาพที่แสดง]

  • ใน [ขนาดที่ส่ง] คุณสามารถเลือกขนาดการส่งภาพได้
  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถเลือกคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่จะส่งใน [คุณภาพที่ส่ง]

(2) การส่งภาพที่เลือกหลายภาพ

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งภาพที่เลือก]

 3. เลือกภาพที่ต้องการส่ง

  • ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุน หรือปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อเลือกภาพที่จะส่ง จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • คุณสามารถกดปุ่ม ดัชนี เพื่อเลือกภาพต่างๆ จากการแสดงภาพทีละ 3 ภาพ หากต้องการกลับไปยังการแสดงภาพทีละภาพ ให้กดปุ่ม ขยาย/ย่อ
  • หลังจากเลือกภาพที่จะส่งแล้ว ให้กดปุ่ม MENU

   เลือก [ตกลง] เมื่อมีข้อความแสดงขึ้น

 4. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกคุณภาพของภาพใน [คุณภาพที่ส่ง]

 5. เลือก [ส่ง]

(3) การส่งภาพตามช่วงที่ระบุ

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งช่วงภาพ]

 3. ระบุช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • ต่อไป เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด) เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] จะถูกเพิ่มลงในภาพทุกภาพภายในช่วงระหว่างภาพแรกถึงภาพสุดท้าย
  • หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3
  • หากต้องการเปลี่ยนจำนวนภาพในการแสดงภาพแบบดัชนี ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF หรือ ล็อค AE
 4. กดปุ่ม MENU

  • เลือก [ตกลง] เมื่อมีข้อความแสดงขึ้น
 5. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกคุณภาพของภาพใน [คุณภาพที่ส่ง]
 6. เลือก [ส่ง]

(4) การส่งภาพทุกภาพในการ์ด

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งทุกภาพในการ์ด]

 3. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกคุณภาพของภาพใน [คุณภาพที่ส่ง]
 4. เลือก [ส่ง]

(5) การส่งภาพที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา

ส่งภาพทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาที่ตั้งค่าไว้ใน [ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] พร้อมกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ [ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] โปรดดู การตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาภาพ

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งทุกภาพที่พบ]

 3. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกคุณภาพของภาพใน [คุณภาพที่ส่ง]
 4. เลือก [ส่ง]

การสิ้นสุดการถ่ายโอนภาพ

 • กดปุ่ม MENU บนหน้าจอการถ่ายโอนภาพ
 • หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เลือก [ตัดการสื่อสาร] บนหน้าจอ [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด] ()

ข้อควรระวัง

 • ระหว่างการถ่ายโอนภาพจะไม่สามารถถ่ายภาพได้แม้ว่าจะกดปุ่มชัตเตอร์ของกล้องแล้วก็ตาม

หมายเหตุ

 • คุณสามารถยกเลิกการถ่ายโอนภาพได้โดยเลือก [ยกเลิก] ระหว่างการถ่ายโอน
 • คุณสามารถเลือกได้ครั้งละไม่เกิน 999 ไฟล์
 • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว แนะนำให้ปิดฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานของสมาร์ทโฟน
 • การเลือกขนาดที่ลดลงสำหรับภาพนิ่งจะใช้กับภาพนิ่งทั้งหมดที่ส่งในเวลานั้น โปรดทราบว่าภาพนิ่ง เล็ก 2 จะไม่ลดขนาดลง
 • การเลือกการบีบอัดสำหรับภาพเคลื่อนไหวจะใช้กับภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ส่งในเวลานั้น โปรดทราบว่าภาพเคลื่อนไหว Full HD29.97 fpsIPB (เบา) และ Full HD25.00 fpsIPB (เบา) จะไม่ลดขนาดลง
 • เมื่อคุณใช้แบตเตอรี่ในการใช้งานกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มอยู่