การเชื่อมต่อขั้นสูง

ในส่วนนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยตรงกับสมาร์ทโฟน และใช้ Camera Connect เพื่อควบคุมกล้อง

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อขั้นสูง]

 2. เลือก [เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน(แท็บเล็ต)]

 3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

 4. เริ่มการค้นหา Access Point

  • ในการเริ่มค้นหาว่าได้ติดตั้ง Camera Connect บนสมาร์ทโฟนแล้วหรือไม่ ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • หากไม่ได้ติดตั้ง Camera Connect ให้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนรหัส QR บนหน้าจอ ไปที่ Google Play หรือ App Store เพื่อติดตั้ง Camera Connect จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเริ่มการค้นหา
 5. สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

  • เชื่อมต่อกับ Access Point ผ่าน Wi-Fi ทำตามคำแนะนำสำหรับวิธีการเชื่อมต่อที่ใช้

   • การเชื่อมต่อผ่าน WPS (, )
   • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ตรวจพบด้วยตนเอง ()
   • การเชื่อมต่อด้วยตนเองโดยการระบุข้อมูล Access Point ()
 6. เริ่ม Camera Connect และแตะชื่อกล้อง

 7. เลือก [ตกลง]

  • [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอกล้อง ()