ข้อมูลจำเพาะ

ชนิด

ชนิด: กล้องดิจิตอลเลนส์เดี่ยวแบบไม่สะท้อนภาพพร้อมระบบ AF/AE

เมาท์เลนส์: เมาท์ RF ของแคนนอน

เลนส์ที่รองรับ: กลุ่มเลนส์ RF ของแคนนอน (รวมเลนส์ RF-S)

นอกจากนี้ยังรองรับเลนส์ EF หรือ EF-S ของแคนนอน (ยกเว้นเลนส์ EF-M) โดยใช้ตัวแปลงเมาท์ EF-EOS R

ทางยาวโฟกัสของเลนส์: ประมาณ 1.6 เท่าของความยาวโฟกัสที่ระบุไว้บนเลนส์

เซนเซอร์ภาพ

ประเภท: เซนเซอร์ CMOS ขนาด APS-C

ขนาดหน้าจอ ประมาณ 22.3 × 14.9 มม.
รูปแบบ CMOS APS-C
พิกเซลใช้งานจริง*1*2 สูงสุดประมาณ 24.2 ล้านพิกเซล
พิกเซลทั้งหมด*1 ประมาณ 25.5 ล้านพิกเซล
Dual Pixel CMOS AF รองรับ

1: ปัดเศษใกล้สุดที่ 100,000 พิกเซล

2: การใช้งานเลนส์ RF หรือ EF
จำนวนพิกเซลที่ใช้งานได้จริงอาจลดลงเมื่อใช้เลนส์บางชนิดและการประมวลผลภาพ

ระบบการบันทึก

รูปแบบการบันทึกภาพ: สอดคล้องกับกฎการออกแบบสำหรับระบบไฟล์กล้อง (DCF 2.0) และ Exif 2.31*1

1: รองรับข้อมูลออฟเซ็ตของเวลา

ชนิดภาพและนามสกุล

ชนิดภาพ นามสกุล
ภาพนิ่ง JPEG .JPG
HEIF .HIF
RAW .CR3
C-RAW
ภาพเคลื่อนไหว ALL-I*1, IPB (มาตรฐาน), IPB (เบา) .MP4

1: วีดีโอไทม์แลปส์เท่านั้น

สื่อจัดเก็บข้อมูล

สื่อจัดเก็บข้อมูล

เมมโมรี่การ์ด SD/SDHC/SDXC

UHS-I รองรับ
UHS speed class รองรับ
SD speed class รองรับ

ช่องใส่การ์ด: มีช่องเดียว

รองรับ UHS-I

การบันทึกภาพนิ่ง

จำนวนพิกเซลภาพนิ่ง

คุณภาพของภาพ พิกเซลที่บันทึก
อัตราส่วนภาพ
3:2 4:3 16:9 1:1
JPEG/
HEIF
ใหญ่ 24.0 ล้านพิกเซล
(6000×4000)
ประมาณ 21.3 ล้านพิกเซล*1
(5328×4000)
ประมาณ 20.2 ล้านพิกเซล*1
(6000×3368)
16.0 ล้านพิกเซล
(4000×4000)
กลาง ประมาณ 10.6 ล้านพิกเซล
(3984×2656)
ประมาณ 9.5 ล้านพิกเซล
(3552×2664)
ประมาณ 8.9 ล้านพิกเซล*1
(3984×2240)
ประมาณ 7.1 ล้านพิกเซล
(2656×2656)
เล็ก 1 ประมาณ 5.9 ล้านพิกเซล
(2976×1984)
ประมาณ 5.3 ล้านพิกเซล
(2656×1992)
ประมาณ 5.0 ล้านพิกเซล*1
(2976×1680)
ประมาณ 3.9 ล้านพิกเซล
(1984×1984)
เล็ก 2 ประมาณ 3.8 ล้านพิกเซล
(2400×1600)
ประมาณ 3.4 ล้านพิกเซล*1
(2112×1600)
ประมาณ 3.2 ล้านพิกเซล*1
(2400×1344)
ประมาณ 2.6 ล้านพิกเซล
(1600×1600)
RAW RAW/ RAW แบบกระชับ 24.0 ล้านพิกเซล
(6000×4000)

ค่าสำหรับพิกเซลที่บันทึกจะถูกปัดเศษให้ใกล้เคียง 100,000 ที่สุด

ภาพ RAW/C-RAW จะถูกสร้างขึ้นใน 3:2 และแท็กเพื่อแสดงอัตราส่วนภาพที่ระบุ

ภาพ JPEG และ HEIF จะถูกสร้างขึ้นในอัตราส่วนภาพที่ระบุ

อัตราส่วนภาพเหล่านี้ (M/S1/S2) และจำนวนพิกเซลยังใช้กับการปรับขนาด

1: อัตราส่วนภาพจะแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับขนาดภาพเหล่านี้

ขนาดไฟล์/จำนวนภาพที่ถ่ายได้

คุณภาพของภาพ ขนาดไฟล์
[ประมาณ MB]
ภาพที่ถ่ายได้
[ประมาณ]*1
JPEG*2 ละเอียดใหญ่ 8.7 3510
ปกติใหญ่ 4.6 6610
ละเอียดกลาง 4.7 6430
ปกติกลาง 2.6 11400
ละเอียดเล็ก 1 3.1 9760
ปกติเล็ก 1 1.8 16130
เล็ก 2 1.8 16260
HEIF*3 ละเอียดใหญ่ 9.1 3360
ปกติใหญ่ 7.0 4380
ละเอียดกลาง 5.4 5630
ปกติกลาง 4.3 7170
ละเอียดเล็ก 1 3.7 8220
ปกติเล็ก 1 3.0 10100
เล็ก 2 2.2 14110
RAW*2 RAW 27.0 1140
RAW แบบกระชับ 14.0 2230
RAW+JPEG*2 RAW+ ละเอียดใหญ่ 27.0 + 8.7 860
RAW แบบกระชับ+ ละเอียดใหญ่ 14.0 + 8.7 1360
RAW+HEIF*3 RAW+ ละเอียดใหญ่ 29.9 + 9.1 780
RAW แบบกระชับ+ ละเอียดใหญ่ 16.9 + 9.1 1180

1: จำนวนภาพเมื่อใช้การ์ด 32 GB ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

2: เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ: ไม่ใช้งาน]

3: เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ: ใช้งาน]

ขนาดไฟล์ถูกกำหนดตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

ขนาดไฟล์จะแตกต่างกันไปตามสภาวะการถ่ายภาพ (เช่น อัตราส่วนภาพ, เป้าหมาย, ความไวแสง ISO, รูปแบบภาพ และการตั้งค่าระบบส่วนตัว)

จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด (โดยประมาณ)

จำนวนภาพที่ถ่ายได้เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] โดยไม่มีการถ่ายภาพต่อเนื่องช้าลง

คุณภาพของภาพ อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก (ประมาณ 12 ภาพ/วินาที) ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประมาณ 15 ภาพ/วินาที)
การ์ดมาตรฐาน*1 การ์ดมาตรฐาน*1
JPEG*2 ละเอียดใหญ่ 42 28
ละเอียดกลาง 42 28
ละเอียดเล็ก 1 42 28
เล็ก 2 42 28
HEIF*3 ละเอียดใหญ่ 41 24
ละเอียดกลาง 41 24
ละเอียดเล็ก 1 41 24
เล็ก 2 41 24
RAW*2 RAW 7 7
RAW แบบกระชับ 15 15
RAW+JPEG*2 RAW+ ละเอียดใหญ่ 7 7
RAW แบบกระชับ+ ละเอียดใหญ่ 13 13
RAW+HEIF*3 RAW+ ละเอียดใหญ่ 7 7
RAW แบบกระชับ+ ละเอียดใหญ่ 13 13

1: จำนวนภาพเมื่อใช้การ์ด UHS-I ขนาด 32 GB ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

2: เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ: ไม่ใช้งาน]

3: เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ: ใช้งาน]

จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจากการวัดภายใต้สภาวะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน (การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง + ในโหมด AF ครั้งเดียว, ISO 100 และรูปแบบภาพปกติ)

จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ (รวมถึงอัตราส่วนภาพ, เป้าหมาย, ยี่ห้อเมมโมรี่การ์ด, ความไวแสง ISO, รูปแบบภาพ และการตั้งค่าระบบส่วนตัว)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว: MP4

เวลาในการบันทึกโดยประมาณ อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว และขนาดไฟล์

HDR PQ: ปิด

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระยะเวลารวมในการบันทึก (โดยประมาณ) อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว
(ประมาณ Mbps)
ขนาดไฟล์
(ประมาณ MB/นาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว อัตราเฟรม
(fps)
วิธีการบีบอัด 32 GB 128 GB 512 GB
NTSC PAL
4K UHD 29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
35 นาที 2 ชม. 21 นาที 9 ชม. 27 นาที 120 860
IPB
(เบา)
1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 43 นาที 18 ชม. 52 นาที 60 431
ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง Full HD 119.88 100.00 IPB
(มาตรฐาน)
35 นาที 2 ชม. 22 นาที 9 ชม. 28 นาที 120 858
IPB
(เบา)
1 ชม. 0 นาที 4 ชม. 3 นาที 16 ชม. 15 นาที 70 501
Full HD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 43 นาที 18 ชม. 52 นาที 60 431
IPB
(เบา)
2 ชม. 0 นาที 8 ชม. 3 นาที 32 ชม. 15 นาที 35 252
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
2 ชม. 20 นาที 9 ชม. 23 นาที 37 ชม. 35 นาที 30 216
IPB
(เบา)
5 ชม. 47 นาที 23 ชม. 11 นาที 92 ชม. 47 นาที 12 88
ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา Full HD 29.97 25.00 ALL-I 47 นาที 3 ชม. 9 นาที 12 ชม. 38 นาที 90 644

อัตราบิตใช้กับสัญญาณออกวิดีโอเท่านั้น ไม่ใช้เสียงหรือเมตาดาต้า

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลงเมื่อถึงระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหว

เสียงจะไม่ถูกบันทึกในช่วงประมาณสองเฟรมสุดท้าย เมื่อวิธีการบีบอัดสำหรับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็น IPB (มาตรฐาน) หรือ IPB (เบา) ยิ่งไปกว่านั้น วิดีโอและเสียงอาจเหลื่อมกันเล็กน้อยเมื่อภาพเคลื่อนไหวจะถูกเล่นใน Windows

HDR PQ: เปิด

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระยะเวลารวมในการบันทึก (โดยประมาณ) อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว
(ประมาณ Mbps)
ขนาดไฟล์
(ประมาณ MB/นาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว อัตราเฟรม
(fps)
วิธีการบีบอัด 32 GB 128 GB 512 GB
NTSC PAL
4K UHD 29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
25 นาที 1 ชม. 40 นาที 6 ชม. 40 นาที 170 1218
IPB
(เบา)
50 นาที 3 ชม. 20 นาที 13 ชม. 20 นาที 85 610
ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง Full HD 119.88 100.00 IPB
(มาตรฐาน)
23 นาที 1 ชม. 34 นาที 6 ชม. 19 นาที 180 1287
IPB
(เบา)
42 นาที 2 ชม. 50 นาที 11 ชม. 22 นาที 100 715
Full HD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
47 นาที 3 ชม. 9 นาที 12 ชม. 36 นาที 90 646
IPB
(เบา)
1 ชม. 24 นาที 5 ชม. 39 นาที 22 ชม. 38 นาที 50 360
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
1 ชม. 34 นาที 6 ชม. 17 นาที 25 ชม. 8 นาที 45 324
IPB
(เบา)
2 ชม. 30 นาที 10 ชม. 3 นาที 40 ชม. 15 นาที 28 202
ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา Full HD 29.97 25.00 ALL-I 31 นาที 2 ชม. 6 นาที 8 ชม. 25 นาที 135 966

อัตราบิตใช้กับสัญญาณออกวิดีโอเท่านั้น ไม่ใช้เสียงหรือเมตาดาต้า

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลงเมื่อถึงระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหว

เสียงจะไม่ถูกบันทึกในช่วงประมาณสองเฟรมสุดท้าย เมื่อวิธีการบีบอัดสำหรับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็น IPB (มาตรฐาน) หรือ IPB (เบา) ยิ่งไปกว่านั้น วิดีโอและเสียงอาจเหลื่อมกันเล็กน้อยเมื่อภาพเคลื่อนไหวจะถูกเล่นใน Windows

ความต้องการด้านประสิทธิภาพของการ์ด (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว) [ความเร็วในการเขียน/อ่าน]

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การ์ด SD
ความละเอียด อัตราเฟรม
(fps)
วิธีการบีบอัด 8 บิต 10 บิต
(HDR PQ)
NTSC PAL
4K UHD 29.97
23.98
25.00 IPB (มาตรฐาน) UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
Full HD 119.88 100.00 IPB (มาตรฐาน) UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
59.94 50.00 IPB (มาตรฐาน) SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 6 หรือสูงกว่า SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า
29.97
23.98
25.00 IPB (มาตรฐาน) SD Speed Class 6 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 4 หรือสูงกว่า
Full HD
(วีดีโอไทม์แลปส์)
29.97 25.00 ALL-I ความเร็วในการอ่าน 30 MB/วินาที หรือสูงกว่า

ไมโครโฟนในตัวกล้อง: ไมโครโฟนสเตอริโอ

ไมโครโฟนภายนอก (ช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก): แจ็คมินิสเตอริโอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.

ไมโครโฟนภายนอก (ฐานเสียบอเนกประสงค์): รองรับไมโครโฟนสเตอริโอแบบทิศทาง รุ่น DM-E1D

โฟกัสอัตโนมัติ

วิธีการโฟกัส: Dual Pixel CMOS AF

ช่วงความสว่างการโฟกัส

การถ่ายภาพนิ่ง: EV –4.0 ถึง 20

(ด้วยเลนส์ f/1.2*, จุด AF จุดกลาง, AF ครั้งเดียว ที่อุณหภูมิห้อง และ ISO 100)

ยกเว้นเลนส์ RF ที่มีการเคลือบการปรับโฟกัสให้ราบรื่น (DS)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว: EV –3.5 ถึง 20

(ด้วยเลนส์ f/1.2*, จุด AF จุดกลาง, AF ครั้งเดียว ที่อุณหภูมิห้อง, ISO 100, ในการบันทึกแบบ Full HD ที่ 29.97/25.00 fps)

ยกเว้นเลนส์ RF ที่มีการเคลือบการปรับโฟกัสให้ราบรื่น (DS)

การดำเนินการโฟกัส

การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
การโฟกัสอัตโนมัติ*1
 • AF ครั้งเดียว
 • AI Focus AF
 • Servo AF
 • AF ครั้งเดียว
 • Servo AF ภาพเคลื่อนไหว
โฟกัสด้วยตนเอง (MF) รองรับ รองรับ

1: ใช้งานได้ในโหมดถ่ายภาพสร้างสรรค์ ตั้งค่าโดยอัตโนมัติในโหมดถ่ายภาพพื้นฐานเพื่อให้เหมาะกับโหมดถ่ายภาพ

เมื่อตั้งค่าเป็น AI Focus AF กล้องจะสลับจาก AF ครั้งเดียวเป็น Servo AF โดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย (ใช้ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย)

ตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็น [AI Focus AF] ในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ

ความเข้ากันได้ของเลนส์ตามพื้นที่โฟกัส: โปรดดูที่เว็บไซต์แคนนอน

จำนวนพื้นที่ AF ที่สามารถใช้ได้สำหรับการเลือกอัตโนมัติ

พื้นที่โฟกัส แนวนอน: ประมาณ 100%, แนวตั้ง: ประมาณ 100%
จำนวนโซนโฟกัสอัตโนมัติ ภาพนิ่ง สูงสุด 651 โซน (31×21)
ภาพเคลื่อนไหว สูงสุด 527 โซน (31×17)

อาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า

ตำแหน่งที่เลือกได้สำหรับจุดโฟกัสอัตโนมัติ

พื้นที่โฟกัส แนวนอน: ประมาณ 90%, แนวตั้ง: ประมาณ 100%
จำนวนตำแหน่ง ภาพนิ่ง สูงสุด 4503 ตำแหน่ง (79×57)
ภาพเคลื่อนไหว สูงสุด 3713 ตำแหน่ง (79×47)

เมื่อตั้งค่าเป็น [AF จุดเดียว] และเลือกโดยใช้ปุ่มเลื่อน

ช่องมองภาพ

ชนิด: สี OLED ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

ขนาดหน้าจอ: ประมาณ 1.00 ซม. (0.39 นิ้ว)

จำนวนจุด: ประมาณ 2,360,000 จุด

การขยายภาพ / มุมรับภาพ: ประมาณ 0.95× / ประมาณ 28.0° (อัตราส่วนภาพ 3:2, ด้วยเลนส์ 50 มม. ที่ระยะอนันต์, –1 m–1)

ความครอบคลุม: ประมาณ 100% (คุณภาพของภาพ JPEG ขนาดใหญ่, อัตราส่วนภาพ 3:2, ระยะสายตาประมาณ 22 มม.)

ระยะสายตา: ประมาณ 22 มม. (ที่ –1 m–1 จากปลายเลนส์ช่องมองภาพ)

การปรับแก้สายตา: ประมาณ –3.0 ถึง +1.0 m–1 (dpt)

หน้าจอ

ชนิด: จอ LCD สี TFT

ขนาดหน้าจอ: ประมาณ 7.5 ซม. (3.0 นิ้ว) (อัตราส่วนภาพบนหน้าจอ 3:2)

จำนวนจุด: ประมาณ 1,620,000 จุด

มุมมอง: ประมาณ 170° ในแนวตั้งและแนวนอน

ความครอบคลุม: ประมาณ 100% ในแนวตั้งและแนวนอน (ที่ขนาดภาพ L และอัตราส่วนภาพ 3:2)

ความสว่างของหน้าจอ: ปรับได้ด้วยตนเองในช่วง 1–7

หน้าจอสัมผัส: การตรวจจับประจุไฟฟ้า

สัญญาณออก HDMI

สัญญาณวิดีโอ/เสียงออก HDMI: ช่องสัญญาณ HDMI micro OUT (Type D)

ไม่รองรับ HDMI CEC

ความละเอียด HDMI: อัตโนมัติ / 1080p

ควบคุมการเปิดรับแสง

ฟังก์ชั่นวัดภายใต้สภาวะการถ่ายภาพต่างๆ

รายการ การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เซนเซอร์วัดแสง การวัดแสง 384 โซน (24×16) โดยใช้สัญญาณเอาต์พุตของเซนเซอร์ภาพ
โหมดวัดแสง วัดแสงประเมินทั้งภาพ ใช่

ใช่

วัดแสงบางส่วน

ใช่

ประมาณ 5.8% ตรงกลางหน้าจอ*2

วัดแสงแบบจุด*1

ใช่

ประมาณ 2.9% ตรงกลางหน้าจอ*2

วัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ ใช่
ช่วงความสว่างของการวัดแสง (ที่อุณหภูมิห้อง, ISO 100) EV -2 ถึง 20 EV 0 ถึง 20

1: วัดแสงหลายจุดไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่รองรับ)

2: ค่าจะแตกต่างกันเมื่อตั้งค่าเป็นเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลดิจิตอล

ความไวแสง ISO (ดัชนีค่าแสงที่แนะนำ) ในการถ่ายภาพนิ่ง

การตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองสำหรับภาพนิ่ง

ความไวแสง ISO
ความไวแสง ISO ปกติ ISO 100-32000 (ปรับทีละ 1/3 หรือ 1 ระดับ)
ความไวแสง ISO ที่ขยายเพิ่ม H (เทียบเท่า ISO 51200)

เมื่อตั้งค่าเป็น [เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] ขอบเขตการตั้งค่าด้วยตนเองที่ใช้ได้คือ ISO 200–32000

ความไวแสง ISO แบบขยายไม่สามารถตั้งค่าได้ในโหมด HDR หรือสำหรับการถ่ายภาพ HDR (HDR PQ)

ขอบเขตการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองสำหรับภาพนิ่ง: ไม่รองรับ

การตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุดของ ISO อัตโนมัติสำหรับภาพนิ่ง

สูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติ ISO 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 32000

ขอบเขตการตั้งค่า ISO อัตโนมัติสำหรับภาพนิ่ง: ไม่รองรับ

รายละเอียด ISO อัตโนมัติสำหรับภาพนิ่ง

โหมดถ่ายภาพ ไม่ใช้แฟลช การใช้แฟลช
การควบคุมขีดจำกัด ISO อัตโนมัติสูงสุดที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับ E-TTL เลนส์ที่รองรับ เลนส์ที่ไม่รองรับ
การถ่ายภาพสร้างสรรค์ P / Tv / Av / M (นอกจากค้างชัตเตอร์) ISO 100*1*2–32000*2 ISO 100*1*2–6400*2 ISO 100*1*2–1600*2
M (ค้างชัตเตอร์) ISO 400*3 ISO 400*3
การถ่ายภาพพื้นฐาน ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ/ วิดีโอสรุป ISO 100–6400 ISO 100–6400 ISO 100–3200*4
ฉากพิเศษ แตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ
ฟิลเตอร์สร้างสรรค์ แตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ

1: ISO 200 เมื่อตั้งค่าเป็น [เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง: ใช้งาน/เพิ่มประสิทธิภาพ]

2: แตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [สูงสุดสำหรับอัตฯ]

3: หากอยู่นอกขอบเขตการตั้งค่า เปลี่ยนเป็นค่าที่ใกล้กับ ISO 400 ที่สุด

4: เมื่อใช้แฟลชในตัวกล้อง ISO 1600 เมื่อใช้ชุดแฟลชภายนอก

การควบคุมขีดจำกัด ISO อัตโนมัติสูงสุดที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับ E-TTL: รองรับ

ความไวแสง ISO (ดัชนีค่าแสงที่แนะนำ) ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองสำหรับภาพเคลื่อนไหว

ความไวแสง ISO
ความไวแสง ISO ปกติ ISO 100-12800 (ปรับทีละ 1/3 หรือ 1 ระดับ)
ความไวแสง ISO ที่ขยายเพิ่ม H (เทียบเท่า ISO 16000 / 20000 / 25600)

เมื่อตั้งค่าเป็น [เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] ขอบเขตการตั้งค่าคือ ISO 200–12800

ความไวแสง ISO แบบขยายไม่สามารถใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR PQ, ภาพเคลื่อนไหว HDR หรือภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง

การตั้งค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติสำหรับภาพเคลื่อนไหว (เมื่อใช้ ISO อัตโนมัติ)

ความไวแสง ISO
ความไวแสง ISO ปกติ ISO 100-12800 (ปรับทีละ 1/3 หรือ 1 ระดับ)
ความไวแสง ISO ที่ขยายเพิ่ม H (เทียบเท่า ISO 25600)

ความไวแสง ISO สูงสุดเมื่อตั้งค่าโดยอัตโนมัติจะสัมพันธ์กับการตั้งค่า [สูงสุดสำหรับอัตฯ]

เมื่อตั้งค่าเป็น [เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] ขอบเขตการตั้งค่าคือ ISO 200–12800

ความไวแสง ISO แบบขยายไม่สามารถใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR หรือ HDR PQ, ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยฟิลเตอร์สร้างสรรค์สำหรับถ่ายภาพ หรือเมื่อใช้ซูมดิจิตอล

ขีดจำกัดของขอบเขตการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองสำหรับภาพเคลื่อนไหว: ไม่รองรับ

การตั้งค่า ISO อัตโนมัติสูงสุดสำหรับภาพเคลื่อนไหว

สูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติ ISO 6400 / 12800 / H (เทียบเท่า ISO 25600)

การตั้งค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติสูงสุดสำหรับภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา

สูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติ ISO 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800

ชัตเตอร์

การถ่ายภาพนิ่ง

ประเภท:

ชัตเตอร์ระนาบโฟกัสที่ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

การม้วนชัตเตอร์ การใช้เซนเซอร์ภาพ

โหมดชัตเตอร์

โหมดชัตเตอร์ การถ่ายภาพแบบใช้แฟลช
อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก ทำได้
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช้งาน

ความเร็วชัตเตอร์ / ซิงค์แฟลช

โหมดชัตเตอร์ ขอบเขตการตั้งค่า ระดับขั้นในการตั้งค่า ซิงค์แฟลช
อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก 1/4000–30 วินาที, ค้างชัตเตอร์ 1/3 ระดับ 1/250 วินาที
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1/8000–30 วินาที, ค้างชัตเตอร์

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ชนิด: ชัตเตอร์แบบโรลลิ่ง โดยใช้เซนเซอร์ภาพ

ความเร็วชัตเตอร์:

ภาพเคลื่อนไหวรับแสงอัตโนมัติ: 1/4000–1/25* วินาที

แตกต่างกันตามอัตราเฟรม

ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง: 1/4000–1/8*1 วินาที

แตกต่างกันตามโหมดถ่ายภาพและอัตราเฟรม

1: 1/125 วินาที (NTSC) หรือ 1/100 วินาที (PAL) เมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรมสูง] เป็น [ใช้งาน]

การขับเคลื่อน

โหมดขับเคลื่อนและความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง

[สูงสุดประมาณ]
โหมดขับเคลื่อน การโฟกัสอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายภาพเดี่ยว ใช่ ใช่
ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง + AF ครั้งเดียว
Servo AF
12 ภาพ/วินาที*1*2 15 ภาพ/วินาที*2
ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง AF ครั้งเดียว
Servo AF
7.6 ภาพ/วินาที*2 15 ภาพ/วินาที*2
ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ AF ครั้งเดียว
Servo AF
3.0 ภาพ/วินาที 5.0 ภาพ/วินาที
ตั้งเวลา: 10 วินาที ใช่ ใช่
ตั้งเวลา: 2 วินาที ใช่ ใช่
ตั้งเวลา: ถ่ายภาพต่อเนื่อง ใช่ ใช่

แฟลชในตัวกล้อง

ชนิด: แฟลชแบบหดกลับได้

วิธีการดึงกลับ: ด้วยตนเอง

ค่าวัดความสว่าง: ค่าวัดความสว่างประมาณ 6 (ISO 100/ม.) / 19.7 (ISO 100/ฟุต)

การชดเชยระดับแสงแฟลช: ±2 ระดับ (ปรับทีละ 1/3 ระดับ)

ระยะแฟลชที่มีประสิทธิภาพ (ตัวอย่าง)

(โดยประมาณ)

ความไวแสง ISO เลนส์: RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM
ภาพมุมกว้าง f/4.5 ภาพระยะไกล f/6.3
m ฟุต m ฟุต
100 0.3-1.2 1.0-3.9 0.4-0.9 1.0-3.0
1600 1.1-4.9 3.6-16.1 0.8-3.5 2.6-11.5
25600 4.3-19.6 14.1-64.3 3.0-14.0 9.8-45.9

ปัดเศษเป็นทศนิยมตำแหน่งแรก

อาจไม่ได้รับค่าแสงที่เหมาะสมเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่ห่างไกลด้วยความไวแสง ISO สูง เนื่องจากอาจเกินขีดจำกัดการวัดแสงแฟลชล่วงหน้า

แฟลชภายนอก

ขั้วสัมผัสสำหรับฐานเสียบอเนกประสงค์: ขั้วสัมผัส 21 พิน

การชดเชยระดับแสงแฟลช: ±3 ระดับ (ปรับทีละ 1/3 ระดับ)

การเล่นภาพ

รายการ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
การแสดงจุด AF ใช่
ตารางดูภาพ ปิด / 3×3 / 6×4 / 3×3+diag
การดูภาพแบบขยาย 1.5×–10× (15 ระดับ)
การตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาภาพ เงื่อนไขการค้นหา
คะแนน / วันที่ / โฟลเดอร์ / การป้องกัน / ชนิดของไฟล์ (1) / ชนิดของไฟล์ (2)
คะแนน OFF / ★ ถึง ★★★★★
เลือกภาพ / เลือกช่วงของภาพ / ทุกภาพในโฟลเดอร์ / ทุกภาพในการ์ด / ทุกภาพที่พบ
ป้องกันภาพ เลือกภาพ / เลือกช่วงของภาพ / ทุกภาพในโฟลเดอร์ / ถอนป้องกันทุกภาพในโฟลเดอร์ / ทุกภาพในการ์ด / ถอนป้องกันทุกภาพในการ์ด / ทุกภาพที่พบ / ถอนป้องกันทุกภาพที่พบ
การปรับขนาด ใช่
การตัดภาพ ใช่

การดึงเฟรมภาพจากภาพเคลื่อนไหว 4K

แต่ละเฟรมของภาพเคลื่อนไหว 4K ที่บันทึกด้วยกล้องสามารถบันทึกเป็นภาพนิ่ง (JPEG หรือ HEIF) ประมาณ 8.3 ล้านพิกเซล (3840×2160)

จากภาพเคลื่อนไหวปกติ ภาพนิ่งจะถูกบันทึกเป็น JPEG และจากภาพเคลื่อนไหว HDR PQ จะถูกบันทึกเป็นภาพ HEIF

ไม่รองรับการปรับขนาดหรือการตัดภาพในกล้องสำหรับภาพนิ่งที่แยกออกมา และไม่สามารถแก้ไขภาพเหล่านี้ด้วยฟิลเตอร์สร้างสรรค์หรือช่วยภาพสร้างสรรค์

คำสั่งพิมพ์ (DPOF)

สอดคล้องกับ DPOF เวอร์ชั่น 1.1

อินเตอร์เฟซภายนอก

ช่องสัญญาณดิจิตอล

ชนิดช่องสัญญาณ: USB Type-C

การส่งข้อมูล: เทียบเท่า Hi-Speed USB (USB 2.0)

แอพพลิเคชั่น:

 • สำหรับการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ / การสื่อสารกับสมาร์ทโฟน
 • การชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB / การให้พลังงานกล้อง

ช่องสัญญาณออก HDMI: ช่องสัญญาณ HDMI micro OUT (Type D)

ช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก: แจ็คมินิสเตอริโอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.

แหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่แพ็คที่รองรับ LP-E17
จำนวนที่ใช้ 1

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติด้วยการแสดงผล 4 ระดับเมื่อเปิดสวิตช์กล้อง

ข้อมูลแบตเตอรี่

การให้พลังงาน ชนิด
ประจุที่เหลือ ตัวแสดง 4 ระดับ
จำนวนภาพ ไม่รองรับ
ประสิทธิภาพในการชาร์จ 3 ระดับ

การชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB และการให้พลังงานกล้อง: ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB รุ่น PD-E1

แหล่งพลังงาน

อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC AC-E6N
อุปกรณ์ต่อไฟ DC DR-E18

จำนวนภาพที่ถ่ายได้

ประเภทการถ่ายภาพ อุณหภูมิ ภาพที่ถ่ายได้ (ประมาณ)
ใช้แฟลช 50% การถ่ายภาพ AE*2
ประหยัดพลังงาน*1 ราบรื่น*2 การประหยัดพลังงาน
การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ +23°C / 73°F 310 230 320
การถ่ายภาพบนหน้าจอ 440 370 450

1: เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA

2: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดผลของแคนนอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน CIPA

ใช้ LP-E17 ใหม่ที่ชาร์จไฟจนเต็ม

จำนวนภาพที่ถ่ายได้อาจแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ

ภาพที่ถ่ายได้อาจน้อยลงเมื่อต่ออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับฐานเสียบอเนกประสงค์ เนื่องจากกล้องจะให้พลังงานแก่อุปกรณ์เสริม

เวลาการทำงานที่สามารถใช้ได้

สภาวะการใช้งาน อุณหภูมิ เวลาการทำงานที่สามารถใช้ได้
ระยะเวลาที่เปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ได้ +23°C / 73°F ประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที

ระยะเวลาที่สามารถถ่ายภาพแบบ Live View ได้

การใช้งานหน้าจอ

+23°C / 73°F ประมาณ 3 ชั่วโมง 00 นาที

ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้

Servo AF ภาพเคลื่อนไหว: ไม่ใช้งาน

4K
 • IPB (มาตรฐาน)
 • 29.97 fps / 25.00 fps
+23°C / 73°F ประมาณ 1 ชั่วโมง 00 นาที
0°C / 32°F ประมาณ 1 ชั่วโมง 00 นาที
Full HD
 • IPB (มาตรฐาน)
 • 29.97 fps / 25.00 fps
+23°C / 73°F ประมาณ 2 ชั่วโมง 00 นาที
0°C / 32°F ประมาณ 2 ชั่วโมง 00 นาที
ระยะเวลาที่เล่นภาพต่อเนื่องได้ (การเล่นปกติ)
4K
 • IPB (มาตรฐาน)
 • 29.97 fps / 25.00 fps
+23°C / 73°F ประมาณ 3 ชั่วโมง 00 นาที

ใช้ LP-E17 ใหม่ที่ชาร์จไฟจนเต็ม

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด

สีภายนอก ขนาด
(กว้าง) × (สูง) × (หนา)
สีดำ ประมาณ 116.3 × 85.5 × 68.8 มม. / 4.58 × 3.37 × 2.71 นิ้ว
สีขาว

เป็นไปตามข้อกำหนดของ CIPA

น้ำหนัก

สีภายนอก น้ำหนัก
ตัวกล้อง
(รวมแบตเตอรี่และการ์ด)*1
สีดำ ประมาณ 375 กรัม / ประมาณ 13.23 ออนซ์
สีขาว ประมาณ 376 กรัม / ประมาณ 13.26 ออนซ์
เฉพาะตัวกล้อง สีดำ ประมาณ 328 กรัม / ประมาณ 11.57 ออนซ์
สีขาว ประมาณ 329 กรัม / ประมาณ 11.61 ออนซ์

ไม่รวมฝาปิดตัวกล้องหรือฝาครอบฐานเสียบ

1: เป็นไปตามข้อกำหนดของ CIPA

สภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิในการทำงาน: 0–+40°C / 32–104°F

ความชื้นในการทำงาน: 85% หรือน้อยกว่า

Wi-Fi (LAN ไร้สาย)

มาตรฐานที่รองรับ (เทียบเท่ามาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n)

มาตรฐาน Wi-Fi วิธีการส่งสัญญาณ ความเร็วลิงก์สูงสุด
IEEE 802.11b การแปลงสัญญาณ DSSS 11 Mbps
IEEE 802.11g การแปลงสัญญาณ OFDM 54 Mbps
IEEE 802.11n 72.2 Mbps

ไม่รองรับ MIMO (หลายอินพุตและหลายเอาต์พุต)

ความถี่ของการส่งสัญญาณ (ความถี่กลาง)

ความถี่ 2412 ถึง 2462 MHz
ช่องสัญญาณ ช่อง 1 ถึง 11

วิธีการตรวจสอบผู้ใช้และการเข้ารหัสข้อมูล

วิธีการเชื่อมต่อ วิธีการรับรองความถูกต้อง การเข้ารหัส
วิธีการเข้ารหัส
Access Point ของกล้อง WPA2 / WPA3-Personal AES
เปิด ไม่ใช้งาน
โครงสร้าง เปิด WEP
ไม่ใช้งาน
กุญแจร่วม WEP
WPA / WPA2 / WPA3-Personal TKIP
AES

Bluetooth

ข้อกำหนดมาตรฐาน: รองรับข้อกำหนด Bluetooth เวอร์ชั่น 4.2 (เทคโนโลยีพลังงานต่ำของ Bluetooth)

วิธีการส่งสัญญาณ: การแปลงสัญญาณ GFSK

 • ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน รวมทั้งมาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)
 • ขนาดและน้ำหนักที่ระบุข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ CIPA (ยกเว้นน้ำหนักเฉพาะตัวกล้อง)
 • ข้อมูลจำเพาะและลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับเลนส์ที่ไม่ใช่ของแคนนอนที่ติดอยู่กับกล้อง โปรดติดต่อผู้ผลิตเลนส์ที่เกี่ยวข้อง