การนำเข้าภาพไปยังคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ EOS เพื่อนำเข้าภาพจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเชื่อมต่อ

 1. ติดตั้ง EOS Utility ()

 2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

  • ใช้สายเชื่อมต่อ
  • เชื่อมต่อปลายอีกด้านเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์
 3. ใช้ EOS Utility เพื่อนำเข้าภาพ

  • โปรดดูคู่มือการใช้งาน EOS Utility

ข้อควรระวัง

 • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว กล้องจะไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้แม้ว่าจะเชื่อมต่อกันอยู่ด้วยสายเชื่อมต่อก็ตาม

การใช้ตัวอ่านการ์ด

คุณสามารถใช้ตัวอ่านการ์ดเพื่อนำเข้าภาพไปยังคอมพิวเตอร์

 1. ติดตั้ง Digital Photo Professional ()

 2. เสียบการ์ดเข้าไปในช่องของตัวอ่านการ์ด

 3. ใช้ Digital Photo Professional เพื่อนำเข้าภาพ

  • โปรดดูคู่มือการใช้งาน Digital Photo Professional

หมายเหตุ

 • เมื่อดาวน์โหลดภาพจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวอ่านการ์ดแต่ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ EOS ให้คัดลอกโฟลเดอร์ DCIM ในการ์ดไปยังคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi

คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi และนำเข้าภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ()