การเลือกการ์ดสำหรับการบันทึก/การเล่นภาพ

สามารถบันทึกได้เมื่อการ์ด [การ์ด 1] หรือ [การ์ด 2] อยู่ในกล้อง (ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ) เมื่อใส่การ์ดเพียงใบเดียวก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

เมื่อใส่การ์ดสองใบ คุณจะสามารถเลือกวิธีการบันทึกและการ์ดที่จะใช้สำหรับการบันทึกและการเล่นภาพได้ดังต่อไปนี้

วิธีการบันทึกเมื่อใส่การ์ดสองใบ

 1. เลือก [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ]

 2. ตั้งค่าวิธีการบันทึก

  • ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว แยกกัน

   • เลือก [ใช้งาน] สำหรับการกำหนดค่าอัตโนมัติของวิธีการบันทึกสำหรับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งจะถูกบันทึกไปยังการ์ด [การ์ด 1] และภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกไปยังการ์ด [การ์ด 2]
   • หากไม่ได้ใส่การ์ด [การ์ด 1] กล้องสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ แต่ภาพจะไม่ถูกบันทึก การถ่ายภาพนิ่งจะไม่สามารถทำได้หากการ์ดเต็ม
   • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะไม่สามารถทำได้หากการ์ด [การ์ด 2] เต็มหรือไม่ได้ใส่การ์ด

   ข้อควรระวัง

   • การระบุ [ใช้งาน] จะทำให้ [ภาพนิ่ง ตัวเลือกบันทึก], [ภาพเคลื่อนไหว ตัวเลือกบันทึก], [ภาพนิ่ง บันทึก/ดูภาพ] และ [ภาพเคลื่อนไหว บันทึก/ดูภาพ] ไม่สามารถใช้งานได้

   หมายเหตุ

   • เมื่อตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] การ์ด [การ์ด 2] จะถูกใช้สำหรับการเล่นภาพหากกดปุ่ม การเล่นภาพ ในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว การ์ด [การ์ด 1] จะถูกใช้สำหรับการเล่นภาพหากกดปุ่ม การเล่นภาพ ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง
   • เมื่อตั้งค่า [ใช้งาน] แล้ว ให้พิจารณาตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ลั่นชัตเตอร์ขณะไม่มีการ์ด] เป็น [ไม่ใช้งาน]
  • ภาพนิ่ง ตัวเลือกบันทึก

   ตั้งค่าวิธีการบันทึกสำหรับภาพนิ่ง

   • มาตรฐาน

    บันทึกภาพนิ่งไปยังการ์ดที่เลือกไว้ใน [ภาพนิ่ง บันทึก/ดูภาพ]

   • เปลี่ยนการ์ดอัตฯ

    เช่นเดียวกับ [มาตรฐาน] แต่นอกจากนี้กล้องจะสลับไปยังการ์ดอื่นเมื่อการ์ดหนึ่งใบเต็ม ในเวลานี้ โฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นแล้ว

   • บันทึกแยกจากกัน

    ทำให้คุณสามารถกำหนดขนาดภาพเฉพาะสำหรับการ์ดแต่ละใบได้ () สำหรับแต่ละภาพ ภาพนิ่งจะถูกบันทึกไปยังการ์ด การ์ด 1 และ การ์ด 2 ในคุณภาพของภาพที่คุณระบุ

    โปรดทราบว่าการบันทึก RAW และ RAW แบบกระชับ แยกจากกันไม่สามารถใช้ได้กับภาพ RAW

   • บันทึกไว้บนหลายสื่อ

    สำหรับแต่ละภาพ ภาพนิ่งจะถูกบันทึกไปยังการ์ด การ์ด 1 และ การ์ด 2 ในคุณภาพของภาพที่เหมือนกัน

   ข้อควรระวัง

   • จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดสำหรับ [บันทึกแยกจากกัน] จะต่ำลงหากคุณระบุขนาดภาพที่แตกต่างกันสำหรับการ์ด การ์ด 1 และ การ์ด 2 ()

   หมายเหตุ

   • บันทึกแยกจากกัน/บันทึกไว้บนหลายสื่อ

   • ภาพจะถูกบันทึกด้วยหมายเลขไฟล์เดียวกันไปยังการ์ด การ์ด 1 และ การ์ด 2
   • จำนวนภาพที่ถ่ายได้ตามที่แสดงในช่องมองภาพและบนหน้าจอควบคุมทันใจมีไว้สำหรับการ์ดที่มีพื้นที่ว่างน้อยกว่า
   • [การ์ด* เต็ม] จะแสดงขึ้นเมื่อการ์ดใบใดใบหนึ่งเต็มและไม่สามารถถ่ายภาพได้อีกต่อไป หากต้องการถ่ายภาพต่อไป ให้เปลี่ยนการ์ดหรือตั้งค่า [ภาพนิ่ง ตัวเลือกบันทึก] เป็น [มาตรฐาน] และเลือกการ์ดที่มีพื้นที่ว่าง
   • โปรดดู การตั้งค่าโฟลเดอร์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ [โฟลเดอร์] ใน [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ]
  • ภาพเคลื่อนไหว ตัวเลือกบันทึก

   ตั้งค่าวิธีการบันทึกสำหรับภาพเคลื่อนไหว

   • มาตรฐาน

    บันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังการ์ดที่เลือกใน [ภาพเคลื่อนไหว บันทึก/ดูภาพ]

   • เปลี่ยนการ์ดอัตฯ

    เช่นเดียวกับ [มาตรฐาน] แต่การบันทึกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อการ์ดเต็ม เมื่อคุณทำการบันทึกภาพต่อ กล้องจะสลับไปยังการ์ดอื่นเพื่อบันทึก โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นหลังจากสลับการ์ด

   • บันทึกไว้บนหลายสื่อ

    สำหรับการบันทึกแต่ละครั้ง ภาพเคลื่อนไหวเดียวกันจะถูกบันทึกไปยังการ์ด การ์ด 1 และ การ์ด 2

   หมายเหตุ

   • บันทึกไว้บนหลายสื่อ

   • ภาพจะถูกบันทึกด้วยหมายเลขไฟล์เดียวกันไปยังการ์ด การ์ด 1 และ การ์ด 2
   • ระยะเวลาในการบันทึกที่ทำได้ตามที่แสดงในช่องมองภาพและบนหน้าจอควบคุมทันใจมีไว้สำหรับการ์ดที่มีพื้นที่ว่างน้อยกว่า
   • [การ์ด* เต็ม] จะแสดงขึ้นเมื่อการ์ดใบใดใบหนึ่งเต็มและไม่สามารถถ่ายภาพได้อีกต่อไป หากต้องการถ่ายภาพต่อไป ให้เปลี่ยนการ์ดหรือตั้งค่า [ภาพเคลื่อนไหว ตัวเลือกบันทึก] เป็น [มาตรฐาน] และเลือกการ์ดที่มีพื้นที่ว่าง
   • โปรดดู การตั้งค่าโฟลเดอร์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ [โฟลเดอร์] ใน [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ]

การเลือกการบันทึก/การเล่นภาพเมื่อใส่การ์ดสองใบ

เมื่อตั้งค่า [ภาพนิ่ง ตัวเลือกบันทึก]/[ภาพเคลื่อนไหว ตัวเลือกบันทึก] เป็น [มาตรฐาน] หรือ [เปลี่ยนการ์ดอัตฯ] ให้เลือกการ์ดสำหรับการบันทึกและการเล่นภาพ

เมื่อตั้งค่า [ภาพนิ่ง ตัวเลือกบันทึก] เป็น [บันทึกแยกจากกัน] หรือ [บันทึกไว้บนหลายสื่อ] หรือเมื่อตั้งค่า [ภาพเคลื่อนไหว ตัวเลือกบันทึก] เป็น [บันทึกไว้บนหลายสื่อ] ให้เลือกการ์ดสำหรับการเล่นภาพ

การตั้งค่าผ่านเมนู

 • มาตรฐาน/เปลี่ยนการ์ดอัตโนมัติ

  เลือก [บันทึก/ดูภาพ]

  • เลือก [ภาพนิ่ง บันทึก/ดูภาพ] สำหรับภาพนิ่งหรือ [ภาพเคลื่อนไหว บันทึก/ดูภาพ] สำหรับภาพเคลื่อนไหว

   • การ์ด 1: ใช้การ์ด 1 สำหรับการบันทึกและการเล่นภาพ
   • การ์ด 2: ใช้การ์ด 2 สำหรับการบันทึกและการเล่นภาพ
 • บันทึกแยกจากกัน/บันทึกไว้บนหลายสื่อ

  เลือก [เล่น]

  • เลือก [ภาพนิ่ง ดูภาพ] สำหรับภาพนิ่งหรือ [ภาพเคลื่อนไหว ดูภาพ] สำหรับภาพเคลื่อนไหว
  • การกดปุ่ม การเล่นภาพ ในโหมดถ่ายภาพนิ่งจะเล่นภาพจากการ์ดที่เลือกใน [ภาพนิ่ง ดูภาพ]
  • การกดปุ่ม การเล่นภาพ ในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะเล่นภาพจากการ์ดที่เลือกใน [ภาพเคลื่อนไหว ดูภาพ]

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [ใบหลัก: การ์ด 1] กล้องจะสลับไปยังการ์ดหลักเมื่อใส่หรือถอดการ์ด